+ Yorum Gönder
Atatürk Forumu ve Atatürk Sözleri Forumunda Atatürk'ün Dış Siyaset Üzerine Sözleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Atatürk'ün Dış Siyaset Üzerine Sözleri
  ATATÜRK'ÜN SİYASET ÜZERİNE SÖZLERİ

  - ASYA için, AVRUPA için bizim kanunumuz aynıdır: TAM BAĞIMSIZLIĞIMIZI
  KORUMAK! HER ŞEYİ TÜRK CEPHESİNDEN DEĞERLENDİRMEK! Bu, GERÇEKÇİ
  GÖRÜŞ'tür. (1 ve 2) (1921)

  Milletimizin kurduğu yeni DEVLETİN MUKADDERATINA, MUAMELATINA, İSTİKLALİNE,
  unvanı ne olursa olsun, HİÇ KİMSEYİ MÜDAHALE ETTİRMEYİZ! (3)(Mayıs 1919)

  Dünyada MÜSTAKİL bir DEVLET tasavvur olunabilir mi ki, İÇİŞLERİ'ne henüz
  DÜŞMAN sıfatını haiz olanların değil; DOSTLAR'ının dahi müdahalesine
  müsamaha etsin?(4)(18.6.1922)

  - Bir MİLLETİN TABİİ HUDUTLARI dağlar ve ırmaklar değildir, isnat ettiği
  MİLLİYETİN LİSANI ve DİNİ SINIRLARIDIR!(5)

  Bu dünya-yı beşeriyyette asgari 100 milyonu mütecaviz nüfustan mürekkep bir
  TÜRK millet-i azimesi vardır

  TÜRK MİLLETİ Asya'nın garbında ve Avrupa'nın şarkında olmak üzere kara ve
  deniz sınırlarıyla ayırt edilmiş, dünyaca tanınmış büyük bir yurtta yaşar.
  Onun adına "TÜRK ELİ" derler! TÜRK YURDU daha çok büyüktür. Yakın ve uzak
  zamanlar düşünülürse, TÜRK'E YURTLUK ETMEMİŞ BİR KIT'A YOKTUR! Bütün
  dünyada, ASYA, AVRUPA, AFRİKA TÜRK atalarına yurt olmuştur. Bu hakikatler
  eski ve hususiyle yeni TARİH vesikalarıyla malumdur

  - BİZ doğrudan doğruya milletperveriz ve TÜRK MİLLİYETÇİSİYİZ!.. Ama biz
  öyle milliyetçiyiz ki, bizimle İŞBİRLİĞİ EDEN bütün MİLLETLERE HÜRMET ve
  riayet EDERİZ. Bizim MİLLİYETÇİLİĞİMİZ herhalde BENCİLCE ve MAĞRURCA bir
  milliyetçilik DEĞİLDİR!. Biz MÜSLÜMAN olduğumuz için, müslümanlık yönünden
  ÜMMETÇİLİĞİMİZ de VARDIR ki, milliyetçiliğin çizmiş olduğu sınırlı çemberi,
  geniş bir alana dönüştüren odur (6) (2.8.20)

  - Milletimiz asırlardan beri iki müstebit kuvvetin, iki imhakar kuvvetin
  baskısında müteessir ve müteellim olmakta idi. O iki kuvvetten birisi
  doğrudan doğruya MEMLEKET ve MİLLET'İ İDARE ETMEK İDDİASINDA BULUNAN
  MÜSTEBİTLER, ikincisi bütün bir EMPERYALİST ve KAPİTALİST ALEM'dir! (7)

  TÜRKİYE'nin nasılsa başına geçmiş olan bir takım insanlar, GALİP DÜŞMANLAR
  karşısında susmaya mahkummuş gibi, TÜRKİYE'yi ATIL ve ÇEKİNGEN bir halde
  tutuyorlardı. KORKAK ve MÜTEREDDİT idiler

  TÜRKİYE'nin fikir adamları adeta kendilerine hakaret ediyorlardı. Diyorlardı
  ki, "Biz ADAM değiliz ve olmayız. Kendi kendimize ADAM olmamıza ihtimal
  yoktur!" Canımızı varlığımızı BİZE DÜŞMAN OLDUĞUNDAN HİÇ ŞÜPHE EDİLMEYEN
  AVRUPALILAR'a kayıtsız şartsız bırakmak istiyorlardı! "Onlar bizi idare
  etsin" diyorlardı. (6.3.1922)

  Oysa HANGİ İSTİKLAL VARDIR Kİ, YABANCILARIN NASİHATLARIYLA, YABANCILARIN
  PLANLARIYLA YÜKSELEBİLSİN!.. Tarih böyle bir olay kaydetmemiştir!

  HARİCİ SİYASET'in en çok alakadar olduğu ve istinat ettiği husus, DEVLET'in
  DAHİLİ TEŞKİLATI'dır. HARİCİ SİYASET DAHİLİ TEŞKİLAT'la MÜTENASİP olmak
  lazımdır.

  (İTTİFAK derken) Bir ZAYIF ile bir KUVVETLİ'nın birleşmesinden söz
  etmiyoruz!. Zira birleşmenin böylesi ZAYIF'ın KUVVETLİ'ye ESİR olması
  demektir. (2.1.1931)

  MİLLET ve MEMLEKETİN MENFAATLERİ İCAB ETTİRİRSE, milletlerden her biriyle
  MEDENİYET icabı olan DOSTLUK ve SİYASET münasebetlerini büyük bir
  hassasiyetle takdir ederim. ANCAK, BENİM MİLLETİMİ ESİR ETMEK İSTEYEN
  herhangi bir MİLLETİN, bu arzusundan vazgeçinceye kadar AMANSIZ
  DÜŞMANIYIM!..


  Eğer ecnebi düşmanlığından o kadar pahalı elde edilen bir bağımsızlığa gölge
  düşürebilecek her şeyden nefret etmek anlamı çıkarılırsa, EVET, bizim ECNEBİ
  DÜŞMANI olduğumuz söylenebilir. Evvelce size açıkça söyledim: HENÜZ
  GÜVENİMİZ TAM DEĞİLDİR! TÜRKİYE'DE bulunan ECNEBİ TEŞEBBÜSLERİN, ECNEBİ
  AMAÇLARININ içimizde UYANDIRDIĞI KAYGILAR, bütünüyle ORTADAN KALKMIŞ
  DEĞİLDİR!

  Şüphesiz HUKUKUMUZA, ŞEREF ve HAYSİYETİMİZE SAYGI gösterildikçe, mukabil
  saygıda asla kusur etmiyeceğiz. Fakat ne çare ki, ZAYIF OLANLARIN HUKUKUNA
  SAYGININ NOKSAN OLDUĞUNU VEYA HİÇ SAYGI GÖSTERİLMEDİĞİNİ çok acı
  tecrübelerle ÖĞRENDİK. Onun için her türlü ihtimallerin gerektirdiği
  HAZIRLIKLARI YAPMAKTA asla GECİKMİYECEĞİZ!

  Yabancılar tamamen inanmalıdır ki, TÜRKİYE'de yaşayan MİLLET başlıbaşına
  bütün DÜNYA MİLLETLERİ içinde ETKİLİ bir varlığa sahiptir. BU GİDERİLEMEZ!


  - GARP ALEMİ, OSMANLI DEVLETİ'ni yıkmak için ortaya ŞARK MESELESİ namıyla
  bir mesele çıkarmıştı. GARP öyle zannediyordu ki, OSMANLI DEVLETİ'ni
  yıkmakla, onu vücude getiren ASIL UNSUR'u da yıkacaktı. (31.1.1923)

  Bu vaziyette ANADOLU'yu gözönüne getirmeniz rica ederim. ANADOLU; bütün
  ASYA'NIN, BÜTÜN MAZLUMLAR DÜNYASI'NIN ZULÜM DÜNYASI'NA DOĞRU İLERİ SÜRDÜĞÜ
  BİR VAZİYETTE bulunmaktadır. ANADOLU bu vaziyeti ile bütün ZULÜMLERE,
  HÜCUMLARA, TAARRUZLARA MARUZ bulunuyor. BU HÜCUMLARIN UMUMİ HEDEFİ BÜTÜN
  ŞARK'TIR! (8)

  ANADOLU her türlü tasallutlara, taarruzlara karşı bütün mevcudiyetiyle NEFİS
  MÜDAFAASI etmektedir. ANADOLU bu müdafaası ile yalnız kendi hayatına ait
  vazifeyi ifa etmiyor. Belki bütün ŞARK'a müteveccih hücumlara SET çekiyor!


  BU HÜCUMLAR ELBETTE KIRILACAKTIR!..Bütün bu tasallutlar mutlaka nihayet
  bulacaktır. İşte ANCAK O ZAMAN GARP'TE, BÜTÜN CİHANDA HAKİKİ SÜKUN, hakiki
  REFAH VE İNSANİYET HÜKÜM SÜRECEKTİR! (18.10.1921)

  - (Bir gün sabaha kadar çalıştıktan sonra, köşkün bahçesinde gezerken)
  ŞARK'tan şimdi DOĞACAK olan GÜNEŞ'e bakınız!.. Bugün günün ağardığını nasıl
  görüyorsam, uzaktan bütün ŞARK MİLLETLERİ'nin de uyanışlarını öyle
  görüyorum!..

  İSTİKLAL ve HÜRRİYET'ine kavuşacak olan çok KARDEŞ MİLLET vardır. Bu
  milletler bütün güçlüklere rağmen muzaffer olacaklar ve kendilerini bekliyen
  istikbale ulaşacaklardır. (9)

  Bugün ESARET elemleri altında inleyen pek çok DİNDAŞIMIZ vardır. Bunlar için
  de, İSTİKLAL'lerini kesbetmeleri ve memleketlerinin refah ve itilasına
  gayret sarf eylemeleri en büyük temennilerimizdendir. (16.1.1923)


  -
 2. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Şark'ta RUSLAR'la aramızda TABİİ bir DOSTLUK mevcuttur. (13.10.24)

  Bugün SOVYET RUSYA dostumuzdur, komşumuzdur. Bu dostluğa ihtiyacımız var.
  Fakat yarın ne olacağını kimse kestiremez. Bugün bizim bu dostumuzun
  yönetiminde DİL bir, İNANÇ bir, ÖZ BİR KARDEŞLERİMİZ VARDIR. ONLARA SAHİP
  ÇIKMAYA, onları arkalamaya HAZIR OLMALIYIZ!

  BUNLAR AÇIKÇA YAPILMAZ. Ad konarak yapılmaz Bunlar devletlerin ve
  milletlerin derin düşünceleridir.(10) (29.10.33 tarihli sohbet)


  - Biz, AMERİKA'nın bize DOSTLUĞU'nu göstermeye devam etmesini ve bizimle
  TİCARİ MÜNASEBET'te bulunmasını arzu ediyoruz. Amerika kadar DEMOKRAT
  olduğumuzu da zannediyoruz. (11) (Ağustos 1921, Associated Press'e demeç)

  - OSMANLI İMPARATORLUĞU''nun çöküşü, BATI'ya karşı elde ettiği zaferlerden
  mağrur olarak, kendisini AVRUPA milletlerine bağlayan ilişikileri kestiği
  gün başlamıştır. Bu bir hata idi, bunu tekrar etmiyeceğiz. (12)

  Karşılıklı EMNİYET ve SÜKUN İLKESİ; BÜTÜN MİLLETLER için gerçekleşmedikçe,
  umumi bir SULH sağlamaktan çok, SÖMÜRÜLMEK İSTENEN bir takım MİLLETLERE
  KARŞI GÜÇLÜ MİLLETLERİN yeni tavır ve İMTİYAZLAR KAZANMASI'nı sağlamak
  niteliğinde görülse, yeridir. Uluslararası SİLAH ALIŞVERİŞİ'nin bir takım
  milletlerin denetimi altında tutulmasını sağlıyacak tedbirlerin alınması, bu
  kuşkuyu arttırmaktadır. (1.11.25)

  - TÜRKİYE halkının ŞARK milletleriyle, RUSYA ile, AZERBEYCAN ile, AFGAN'la,
  İRAN ile olan bağları yalnız hissiyat üzerine mübteni değildir. HAKİKİ,
  MADDİ, DEĞİŞMESİ MÜMKÜN OLMAYAN bir takım ESASLAR'a dayanmaktadır.
  Düşmanlarımızın içimize girerek yapacakları telkinler ile bu bağların
  gevşemesine imkan tasavvur etmek doğru değildir. (13)(7.7.1922)

  AFGAN milleti ile menşei ORTA ASYA olan ecdadımızın arasındaki münasebetler
  ve uhuvvet rabıtaları pek kadimdir. Tarih kayıtları AFGANLI ve TÜRK
  büyükbabalarımızın bugünkü siyasi hudutlarımızın haricindeki sahalarda dahi
  DEVLET kurmakta yekdiğerine halef-selef olduklarını göstermektedir.
  (20.5.28)

  - Balkan milletleri bugün ARNAVUTLUK, BULGARİSTAN, ROMANYA, YUNANİSTAN
  YUGOSLAVYA, ve TÜRKİYE gibi müstakil siyasi mevcudiyetler halinde
  bulunuyorlar. Bütün bu devletlerin sahipleri olan milletler asırlarca
  beraber yaşamışlardır. Denebilir ki, TÜRKİYE Cumhuriyeti dahil olduğu halde,
  son asırlarda vücut bulan bugünkü BALKAN DEVLETLERİ OSMANLI
  İmparatorluğu'nun parçalanmasının tarihi neticesidir. (14)

  - MUSUL işinde ne kadar haklı olduğumuzu CEMİYET-İ AKVAM komisyonunun
  yerinde incelemeleriyle bir kere daha belli olmuştur. HAKK'ın ve ADALET'in
  er geç belireceğine inanıyoruz. (15)(1.11.25)

  TRAKYA'nın diğer kısımları için biz maalmemnuniye rey-i amm' müracaat
  olunmasını kabul edeceğiz!


  - Bütün dünya milletleri aşağı yukarı AKRABA olmuşlardır. Bu itibarla İNSAN
  MENSUP OLDUĞU MİLLETİN VARLIĞINI VE MUTLULUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜ KADAR, BÜTÜN DÜNYA
  MİLLETLERİNİN HUZUR VE REFAHINI DÜŞÜNMELİ; KENDİ MİLLETİNİN SAADETİNE NE
  KADAR DEĞER VERİRSE, BÜTÜN DÜNYA MİLLETLERİNİN MUTLULUĞUNA HİZMET ETMEYE DE
  ELİNDEN GELDİĞİ KADAR ÇALIŞMALIDIR. (16) (17.3.1937)

  İnsanlığın tümünü bir VÜCUT ve bir milleti bunun bir parçası saymak gerekir.
  Bir vücudun parmağının ucundaki acıdan diğer bütün ORGANLAR etkilenir.

  Dünyanın filan yerinde bir RAHATSIZLIK varsa, "bana ne?" dememeliyiz!..
  Böyle bir RAHATSIZLIK varsa, tıpkı kendimizde olduğu gibi onunla alakadar
  olmalıyız.

  DÜNYA MİLLETLERİNİN MUTLLUĞU'na çalışmak, bir başka yoldan KENDİ HUZUR ve
  MUTLULUĞU'nu sağlamaya çalışmak demektir.

  Dünyada ve DÜNYA MİLLETLERİ ARASINDA SÜKUN, HUZUR VE İYİ GEÇİM OLMAZSA; BİR
  MİLLET KENDİSİ İÇİN NE YAPARSA YAPSIN, HUZURDAN MAHRUMDUR!

  Bugün aradığımız barışın EBEDİ BARIŞ OLACAĞINA İNANMAK SAFDİLLİK olur!.. BU
  O KADAR ÖNEMLİ BİR GERÇEKTİR Kİ, ONDAN BİR AN BİLE GAFLET, MİLLETİN HAYATINI
  TEHLİKEYE SOKAR!


  Eğer DAİMİ SULH isteniyorsa, kitlelerin vaziyetlerini iyileştirecek
  MİLLETLERARASI TEDBİRLER alınmalıdır. İNSANLIĞIN BÜTÜNÜNÜN REFAHI; AÇLIK ve
  BASKI'nın yerine geçmelidir!..DÜNYA VATANDAŞLARI; KISKANÇLIK, AÇGÖZLÜLÜK ve
  KİN'den uzaklaşacak tarzda eğitilmelidir!

  - TÜRKİYE'NİN EMNİYETİNİ GAYE TUTAN HİÇ BİR MİLLETİN ALEYHİNDE OLMAYAN BİR
  BARIŞ İSTİKAMETİ, bizim daima düsturumuz olacaktır.

  Biz yabancılara karşı herhangi HASMANE bir HİS beslemediğimiz gibi, onlarla
  SAMİMİ ilişkilerde bulunmak arzusundayız. TÜRKLER bütün medeni milletlerin
  dostlarıdır!..(1923)

  BARIŞ yolunda nereden bir hitap geliyorsa, TÜRKİYE ona tahallükle karşıladı
  ve yardımlarını esirgemedi.

  Milletin mutlaka SULH veya mutlaka HARP gibi başlı başına bir ifade-i
  kat'iyesi yoktur. HAYIRLI olanı isteriz! (16.1.1923)

 3. Zarafet
  Üye
  Siyaset tarihine bakıldığında insanın ortaya çıkışı ile birlikte siyaset; Türkiye ve barış denildiğinde, ilk olarak Türk Dış Politikası’nın da temelini oluşturan “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” ifadesi akla gelmektedir.
+ Yorum Gönder


atatürkün dış siyasetle ilgili görüşleri,  atatürkün dış siyasetle ilgili düşünceleri