+ Yorum Gönder
Atatürk Forumu ve Atatürk Sözleri Forumunda Atatürkün DEVLETÇİLİK ile ilgili Atatürk sözleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Atatürkün DEVLETÇİLİK ile ilgili Atatürk sözleri
  Atatürkün DEVLETÇİLİK ile ilgili Atatürk sözleri


  Atatürk sözleri  « … Ekonomik siyasetimizin önemli amaçlarından biri de genel çıkarlarımızı doğrudan doğruya ilgilendirecek kurumlar ve ekonomik girişimleri malî ve ilmî gücümüzün elverdiği ölçüde devletleştirmektir. Bu cümleden olarak, topraklarımızın altında terk edilmiş halde duran maden hazinelerini az zamanda işleterek, milletimizin yararına açık bulundurabilmek de bu yöntem ile gerçekleşir… »

  01. 03. 1922, T.B.M.M. 3. Toplanma Yılını Açarken.


  « … Partimizin takip ettiği program, bir yönden tamamıyla demokratik, halkçı bir program olmakla beraber iktisadî açıdan devletçidir. Bu itibarla partimize dayanmakta olan cumhuriyet hükümetinin bütün açılardan vatandaşların hayatıyla, istikbâliyle ve refahıyla ilgilenmesi doğaldır. Halkımız huy olarak devletçidir ki, her türlü ihtiyacı devletten istemeyi kendisinde bir hak görüyor… »

  27. 01. 1931, İzmir’de Fırka Kongresinde Konuşma.
 2. Gizliyara
  FoRuMaciL Security

  Atatürk'ün Devletçilik İlkesi ile İlgili Sözleri

  Devletçiliğin bizce manası şudur: Fertlerin hususî teşebbüslerini ve faaliyetlerini esas tutmak, fakat büyük bir milletin bütün ihtiyaçlarını ve bir çok şeylerin yapılmadığını göz önünde tutarak, memleketin iktisadiyatını devletin eline almak”
  1936

  Gelecek yıllar içinde Hazine’nin kudretini muhafaza etmek, sizin en mühim işiniz olacaktır. Millî paramızın fiilen müstekar olan kıymeti, muhafaza olunacaktır”
  1 Kasım 1936
+ Yorum Gönder


atatürkün devletçilik ile ilgili sözleri,  atatürkün devletçilik ile ilgili kısa sözleri,  devletçilik ile ilgili sözler,  atatürkün devletçilik ilkesi ile ilgili sözleri,  atatürkün devletçilikle ilgili sözleri,  devletçilik ile ilgili atatürkün sözleri