+ Yorum Gönder
Atatürk Forumu ve Atatürk Sözleri Forumunda HARF İNKILABI ile ilgili Atatürk sözleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  HARF İNKILABI ile ilgili Atatürk sözleri
  HARF İNKILABI ile ilgili Atatürk sözleri


  Atatürk sözleri


  « … Çok işler yapılmıştır, ama bugün yapmaya mecbur olduğumuz son değil, ancak çok lüzumlu bir iş daha vardır. Yeni Türk harflerini çabuk öğrenmelidir. Vatandaşa kadına, erkeğe, hamala, sandalcıya öğretiniz. Bunu vatanseverlik ve milliyetseverlik vazifesi biliniz… »

  9/10. 08. 1928, Yeni Yazı İnkılabı Hakkında.

  « … Bizim uyumlu, zengin dilimiz yeni Türk harfleriyle kendini gösterecektir; Asırlardan beri kafalarımızı demir çerçeve içinde bulundurarak, anlaşılmayan ve anlayamadığımız işaretlerden kendimizi kurtarmak, bunu anlamak mecburiyetindesiniz… »

  9/10. 08. 1928, İstanbul Sarayburnu Parkı, Türk Yazı İnkılâbı Hakkında Konuşma.

  « Az zaman sonra, yeni Türk harfleriyle, gözler kamaştırıcı Türk manevî ilerlemesinin ulaşabileceği güç ve saygının uluslararası düzeyini gözlerimi kapayarak şimdiden o kadar parlak görüyorum ki, bu manzara beni kendimden geçiriyor. »

  23. 08. 1928,Anadolu Ajansı Muhabirine Demeç.

  «.Büyük milletimizin bir kat daha gelişmesini ve yükselmesini temin edecek olan yazı inkılâbı »

  16. 09. 1928,İstanbul , Belediye Başkanına Demeç.


  « … Meclisinizin en büyük eseri olan Türk harfleri, memleketin genel hayatına tamamen uygulanmıştır. İlk zorluklar, milletin fikir kuvveti ve medeniyete olan sevgisi sayesinde kolaylıkla yenilmiştir… »

  01. 11. 1929, T.B.M.M., 3. Dönem, 3. Toplanma Yılını Açarken.
 2. Zühre
  Devamlı Üye

  Harf Devrimi İle İlgili Yazılar

  Türkler, Orta Asya’da Orhun ve Uygur alfabelerini kullandılar, İslamiyeti kabul ettikten sonra da Arap alfabesini kullanmaya başladılar. Arap alfabesini öğrenmek zordu, Bu nedenle eğitim güçleşiyor, okuryazar sayısı azalıyordu. Halbuki dil akıcı, kolay okunup yazılabilir olsaydı okuryazar sayısı daha fazla olacaktı.

  Bu gerçekleri fark eden Atatürk, uzman dil bilimcilerini topladı. Onlardan Türkçemizin yapısına en uygun alfabeyi hazırlamalarını istedi, 1927-1928 yılları arasında çalışmaları tamamlayan bi*lim kurulu, Latin harflerinden oluşan bir Türk alfabesi oluşturbu, Atatürk, 9 Ağustos 1928 tarihinde İstanbul’un, Sarayburnu semtinde yapılan toplantıda yeni harfleri halkımıza tanıttı, Atatürk, burada yaptığı konuşmada, “Türk harflerinin kadın, erkek herkese öğretilmesi yurtseverlik ve ulusseverliktir,” diyerek konu*nun önemini belirtmiştir. Aynı konuşmasında, Türk ulusunun yüzde yirmisinin okuryazar olduğunu, bunun da ulus olarak utanılacak bir durum olduğunu söyledi, Hâlbuki böyle bir ulusun utanmaya değil, övünmeye layık olduğunu belirtti, Türk ulusundan kısa sürede yeni alfabeyi öğrenmesini istedi,

  Türk ulusu, Ata’sının bu isteğini yerine getirmek için olağanüstü bir gayret gösterdi, Halk-aydın dayanışması sonucu okuryazar oranı hızla artıyordu. Yurdun her tarafına yeni alfabeler gönderiliyor, gazete ve kitaplar yeni alfabeyle basılıp yayınlanıyordu, Açılan okuma yazma kurslarına halk coşkuyla katılıp okuma-yazma öğreniyordu,

  Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Kasım 1928 tarihinde yeni Türk alfabesini onayladı, 1 Ocak 1929 tarihinden itibaren devlet dairelerindeki yazışmalar yeni Türk harfleriyle yapılmaya başladı.

  Yurdumuzda her yıl 1 Kasım günü Harf Devrimi kutlanır, Radyo ve televizyonlarda bu devrimin önemini belirten konuşmalar yapılır, Gazetelerde ve dergilerde Harf Devrimi’nin önemini belir*ten yazılar yazılır, Okullarımızda Harf Devrimi’nin önemini belirten yazılar resimler ve şiirler, panolarda sergilenir.

+ Yorum Gönder


atatürkün harf inkılabı ile ilgili sözleri,  atatürkün harf devrimi ile ilgili sözleri,  harf inkılabı ile ilgili atatürkün sözleri,  harf inkılabı ile ilgili sözler,  harf devrimi ile ilgili sözler,  harf devrimi ile ilgili özlü sözler