+ Yorum Gönder
Atatürk Forumu ve Atatürk Sözleri Forumunda Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği sözler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Berrak
  Yeni Üye

  Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği sözler
  Atatürk'ün söylediği sözler

  AHLAK
  Tehdide dayanan ahlak, bir erdemlilik olmadığından başka, güvenilmeye de layık değildir

  Birtakım kuşbeyinli kimselere kendinizi beğendirmek hevesine düşmeyiniz; bunun hiçbir kıymeti ve önemi yoktur

  Bir milletin ahlak değeri, o milletin yükselmesini sağlar

  Bir millet, zenginliğiyle değil, ahlak değeriyle ölçülür

  Saygısızlığın, saldırının küçüğü, büyüğü yoktur

  Samimiyetin lisanı yoktur Samimiyet sözlerle açıklanamaz O, gözlerden ve tavırlardan anlaşılır

  Medeniyetin esası, ilerlemesi ve kuvvetin temeli, aile hayatın-dadır Bu hayattaki fenalık mutlaka toplumsal, ekonomik ve politik beceriksizliği doğurur

  Bir millette, özellikle bir milletin iş başında bulunan yöneticilerinde özel istek ve çıkar duygusu, vatanın yüce görevlerinin gerektirdiği duygulardan üstün olursa, memleketin yıkılıp kaybolması kaçınılmaz bir sondur

  BAĞIMSIZLIK
  Egemenlik, kayıtsız şartsız ulusundur

  Ulusal egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, mahvolur

  İnsaf ve merhamet dilenmekle millet işleri görülemez; millet ve devletin şeref ve bağımsızlığı elde edilemez, insaf ve merhamet dilenmek gibi bir kural yoktur Türk milleti ve Türkiye'nin çocukları, bunu bir an akıldan çıkarmamalıdır

  Bağımsızlık, uğruna ölmesini bilen toplumların hakkıdır

  Dünyada ve dünya milletleri arasında sükûn, huzur ve iyi geçim olmazsa, bir millet kendisi için ne yaparsa yapsın, huzurdan mahrumdur

  Türkiye'nin güvenini amaç edinen, hiçbir başka ulusun aleyhinde olmayan bir barış yolu, her zaman bizim ilkemiz olacaktır

  Biz Türkler, tarih boyunca hürriyet ve istiklal timsali olmuş bir milletiz

  Tam bağımsızlık denildiği zaman, doğal, siyasal, mali, adli, askeri, kültürel ve her alanda tam bağımsızlık anlaşılır

  Bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar insanlık karşısında uşak olmaktan kurtulamaz

  Bilelim ki, milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlerin avıdır

  Ulusun bağımsızlığını, yine ulusun kesin kararı ve direnişi kurtaracaktır

  Ben yaşayabilmek için, kesin olarak bağımsız bir ulusun evladı kalmalıyım Bu yüzden ulusal bağımsızlık bence bir hayat sorunudur

  Ya istiklal, ya ölüm

  BİLİM

  Bilim, gerçeği bilmektir

  Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız

  Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir

  CUMHURİYET
  Cumhuriyet, düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller ister

  Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz

  Cumhuriyet düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister

  Cumhuriyet, demokratik idarenin tam ve mükemmel bir ifadesidir Bu rejim, halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan, onlardan esirlik, soysuzluk, dalkavukluk hislerini uzaklaştıran bir yoldur

  Cumhuriyetimizin dayanağı Türk toplumudur

  Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz

  Cumhuriyet fazilettir

  ÇALIŞMAK
  Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız Çalışmaların en yükseği budur

  Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız bir tek şeye ihtiyacımız var: Çalışkan olmak! Servet ve onun doğal sonucu olan rahat yaşamak ve mutluluk, yalnız ve ancak çalışanların hakkıdır Yaşamak demek çalışmak demektir

  Türk, öğün, çalış, güven


  DİL
  Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır

  Türk milletindenim diyen insanlar her şeyden önce ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır

  Türk dili, dillerin en zenginlerindendir

  EĞİTİM
  Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, Türk ekonomisi, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir

  Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla kaimdir

  Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder

  EKONOMİ
  Ekonomisi zayıf bir ulus, yoksulluktan ve düşkünlükten kurtulamaz; güçlü bir uygarlığa, kalkınma ve mutluluğa kavuşamaz; toplumsal ve siyasal yıkımlardan kaçamaz •

  Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir

  Tam bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlıkla olur

  FİKİR
  Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz Fikirler, şiddetle, top ve tüfekle öldürülemez

  GENÇLİK
  Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklall ve cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir

  Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir Cumhuriyeti biz kurduk, onu sonsuza kadar yaşatacak olan sizlersiniz

  Türk gençliği amaca, bizim yüksek ülkümüze, durmadan, yorulmadan yürüyecektir

  KADIN
  Kadınlarımızın genel görev ve çalışmalarda paylarına düşen işlerden başka, en önemli, en hayırlı, en faziletli bir ödevleri de "iyi anne" olmalarıdır

  Ey kahraman Türk kadını, Sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın

  Dünyada her şey kadının eseridir

  Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa, erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar

  Büyük başarılar, kıymetli anaların yetiştirdikleri seçkin evlatlar sayesinde olmuştur

  Milletin kaynağı, toplumsal hayatın temeli olan kadın ancak faziletli olursa görevini yerine getirebilir

  KÜLTÜR VE MEDENİYET
  Bir milletin kültür düzeyi üç safhada; devlet, düşünce ve ekonomideki çalışma ve başarılarının özüyle ölçülür

  Bir millet savaş alanlarında ne kadar zafer elde ederse etsin-, o zaferin sürekli sonuçlar vermesi ancak kültür ordusu ile mümkündür

  Asıl uğraşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve fazilette dünya birinciliğini tutmaktır

  Kültür zeminle orantılıdır O zemin milletin seciyesidir

  Kültür, okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek ve zekayı geliştirmektir

  MEDENİYET
  Medeniyet öyle bir ışıktır ki, ona kayıtsız olanları yakar, mahveder

  Medeni olmayan milletler, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdur

  MİLLET HALK MİLLİYETÇİLİK
  Büyük ve tarihi olayları ancak büyük milletler yaşayabilir

  Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanı şaşırtacak bir nitelik alır

  Felaketler insanları, zeki milletleri daima azimli ve yeni hamlelere sev keder

  Bir millete hizmet eden onun efendisi olur

  Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır

  Türk milleti kendisi için, kendi geleceği ve kurtuluşu için çalışan kimseleri ve kurullan zorluk karşısında bırakmayacak kadar yüksek vatanseverlik ve yüksek onur duygusuyla doludur

  Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin sınırı yoktur İşte parola budur

  Bu millet, tarihini iftiharla doldurmuş bir millettir Türk milletinin geleceği, bugünkü evlatlarının doğru görüşü, yorulmak bilmez çalışkanlığı ile büyük ve parlak olacaktır

  Milletimizin saf karakteri yetenekle doludur Ancak bu doğuştan gelen yeteneği geliştirebilecek metodlarla donanmış vatandaşlar lazımdır

  Kurtulmak ve yaşamak için çalışan, çalışmak zorunda olan bir halkız Bundan dolayı her birimizin hakkı vardır, yetkisi vardır Fakat çalışmak sayesinde bir hakkı kazanırız Yoksa arka üstü yatmak ve ömrünü çalışmadan geçirmek isteyen insanların bizim toplumumuzda yeri yoktur, hakkı yoktur
  Halkın sesi, Hak'ın sesidir


  ÖĞRETMEN
  Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir

  öğretmenler! Cumhuriyet sizden düşünceleri hür, vicdanı hür,irfanı hür nesiller ister

  öğretmenler! Ordularımızın kazandığı zafer, sizin ve ordularınızın zaferi için yalnız ortam hazırlar Gerçek zaferi siz kazanacaksınız ve sürdüreceksiniz ve kesinlikle başarılı olacaksınız
  öğretmen, yıllar sonra ödülünü alır

  MÜZİK-TÜRK MÜZİĞİ- SANAT
  Bir milletin yenileşmesinde ölçü, musikide değişikliği alabil mesi, kavrayabilmesidir

  Millî, ince duygulan, düşünceleri anlatan, yüksek deyişleri, söyleyişleri toplamak, onları bir gün önce, genel son musiki kurallarına göre işlemek gerekir Ancak bu sayede, Türk milli musikisi yükselebilir, evrensel musikide yerini alabilir

  SANAT
  Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir

  Yüksek bir insan topluluğu olan Türk Milleti'nintarihi bir özelliği de, güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir

  Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz Hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz Fakat sanatkar olamazsınız

  Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır

  Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa, tam bir hayata sahip olamaz

  Bir milletin sanat yeteneği güzel sanatlara verdiği değerle ölçülür

  SPOR
  Ben sporcunun çevik ve namuslusunu severim Spor, ahlaktır

  Türk gençliği, sağlıklı yetişip spor yaparsa ulusumuzun geleceği güvence altındadır

  Sporda başarılı olmak için bütün milletçe sporun niteliği ve değeri anlaşılmış olmak ve ona kalpten sevgiyle bağlanmak ve onu vatanî görev saymak gerekir

  Ben Türk gençliğinin spor yaparak güçlü olmasını isterim

  TAKLİT
  Hiçbir millet aynen diğer bir milletin taklitçisi olmamalıdır Çünkü bir millet, ne taklit ettiği milletin aynı olabilir, ne de kendi milliyetçiliği içinde kalabilir

  TARiH
  Tarih, bir milletin kanını, hakkını, varlığını hiçbir zaman inkar etmez

  TUTSAKLIK – ESARET
  Milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar

  VATAN
  Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor

  Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır

  Bu memleket tarihte Türk'tü, bugün de Türk'tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır

  Daha fazla bilgi için eğiim sitesini ziyaret edin  wwwforumalevcom
 2. Hırçın`BoyS
  Devamlı Üye

  Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.

 3. Zarafet
  Üye
  Gerçekten de ahlakiyat özel fertlerden ayrı ve bunların üstünde ancak toplumsal milli olabilir. Ahlakın millet oluşmasında yeri çok büyüktür, önemlidir. Ahlaki tercihlerin geçerlilik düzeyi de, bu tercihleri yapanları hem lider, hem de önder konumuna yüceltir.
+ Yorum Gönder


mustafa kemalin söylediği sözler