+ Yorum Gönder
Atatürk Forumu ve Atatürk Sözleri Forumunda Atatürk’ün laiklik ile ilgili sözleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Atatürk’ün laiklik ile ilgili sözleri
  Atatürk’ün laiklik ile ilgili sözleri

  laiklik ile ilgili sözleri


  “Laiklik, yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir. Tüm yurttaşların vicdan, ibadet ve din özgürlüğü de demektir.”

  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi, sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için, gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”
 2. Gizliyara
  FoRuMaciL Security

  Atatürk'ün Laiklik İlkesi ile İlgili Özlü Sözleri

  Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Düşünüşe ve düşünceye karşı değiliz. Biz sade din işlerini, millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya çalışıyor, kasıt ve fiile dayanan tutucu hareketlerden sakınıyoruz. Gericilere asla fırsat vermeyeceğiz.”
  (1926)


  Türkiye Cumhuriyetinde, her yetişkin dinini seçmekte hür olduğu gibi, belirli bir dinin merasimi de serbesttir. Yani, ibadet hürriyeti vardır. Tabiatiyle ibadetler, güvenlik ve genel adaba aykırı olamaz; siyasi gösteri şeklinde de yapılamaz. Geçmişte çok görülmüş olan bu gibi durumlara artık Türkiye Cumhuriyeti asla katlanamaz.”
  Tarih://.
+ Yorum Gönder


atatürkün laiklik ile ilgili sözleri,  atatürkün laiklikle ilgili sözleri,  atatürkün laiklik sözleri,  laiklik ile ilgili sözler,  atatürk ün laiklik ilkesi ile ilgili sözleri