+ Yorum Gönder
Atatürk Forumu ve Atatürk Sözleri Forumunda Atatürkün Komünizmle Ilgili Sözleri Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Atatürkün Komünizmle Ilgili Sözleri Nelerdir
  atatürkün komünizmle ilgili sözleri nelerdir kısaca 2. HaKHaN
  Özel Üye

  Atatürkün Komünizmle Ilgili Sözleri

  Atatürkün Komünizmle Ilgili Sözleri Nelerdir


  "komünistliğin memleketimizde değil, henüz rusya'da bile tatbik kabiliyeti hakkında açık kanaatler hasıl olamadığı anlaşılmaktadır. bununla beraber içerden ve dışardan çeşitli maksatlarla bu akımın memleketimizi içine girmekte olduğu ve buna karşı akla uygun tedbir alınmadığı takdirde milletin pek çok muhtaç olduğu birlik ve sükununu bozan durumların ortaya çıkması da imkan dairesinde görülmüştü." (31 ekim 1920, sd, iv, s. 360-361, ali fuat cebesoy'a yazdığı mektuptan)


  "bolşeviklere gelince, bizim memleketimizde bu doktrinin hiçbir şekilde bir yeri olamaz. dinimiz, adetlerimiz ve aynı zamanda sosyal bünyemiz tamamiyle böyle bir fikrin yerleşmesine müsait değildir. türkiye'de ne büyük kapitalistler, ne de milyonlarca zanaatkar ve işçi vardır. diğer taraftan zirai bir problemimiz yoktur. son olarak, sosyal bakımdan dini prensiplerimiz bolşevizmi benimsemekten bizi uzak tutmaktadır." (atatürk'ün tamim, telgraf ve beyannameleri, iv., 1917-1938, ankara, 1964, s.78)


  "şurası unutulmamalı ki, bu tarz-ı idare, bir bolşevik sistemi değildir. çünkü, biz ne bolşevizim ne de komünist; ne biri ne diğeri olamayız. çünkü, biz milliyetperver ve dinimize hürmetkarız. hülasa, bizim şekl-i hükümetimiz tam bir demokrat hükümetidir ve lisanımızda bu hükümet halk hükümeti diye yad edilir." (ag.e, c .3, 2. baskı, s. 20)

  "komünizm içtimai bir meseledir. memleketimizin hali, memleketimizin içtimai şeraiti, dini ve milli ananelerinin kuvvetli, rusya'daki komünizmin bizce tatbikine müsait olmadığı kanaatini teyit eder bir mahiyettedir." (atatürk'ün söylev ve demeçleri, c. iii, 2. baskı, s .20)

+ Yorum Gönder