+ Yorum Gönder
Atatürk Forumu ve Atatürk Sözleri Forumunda Atatürk ün vergi ile ilgili sözleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Atatürk ün vergi ile ilgili sözleri
  atatürk ün vergi ile ilgili sözleri kısaca 2. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye

  Atatürk ün vergi ile ilgili sözleri

  Atatürk ün vergi ile ilgili sözleri hakkında yazı  Anayasaüstülük düşüncesi 1789 Fransız Bildirgesinde de vardır. Türkiye’de anayasayı ilk kez yapan kurucu iktidar (aslî kurucu iktidar) ve anayasayı değiştirme iktidarı (tali kurucu iktidar) insan haklan, uluslar arası hukuk ve Atatürk ilke ve inkılâpları normlarıyla da bağlıdırlar.

  Genel anayasaüstü ilkelere şu örnekler verilebilir; insan onuruna saygı, adil yargılanma hakkı, kişi güvenliği, özel hayatın gizliliğine saygı, insanın fizikî varlığına dokunulmaması, çoğulculuk, anayasanın yazılı olması, kurucu iktidarın sahibinin millet olması, kuvvetler ayrılığının bulunması, doğal hukuk prensipleri (adalet, özgürlük, ortak yarar, dayanışma gibi), temel hakların kurucu iktidarın iradesinden üstün olması, ulusal egemenlik1 ve hukukun genel prensipleri gibi2.

+ Yorum Gönder


atatürkün vergi ile ilgili sözleri,  atatürk'ün vergi ile ilgili söylediği sözler