+ Yorum Gönder
Atatürk Forumu ve Atatürk'ün hayatı Forumunda Atatürkün türk milletinden beklentileri varmıydı varsa nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Atatürkün türk milletinden beklentileri varmıydı varsa nelerdir
  Atatürkün türk milletinden beklentileri varmıydı varsa nelerdir 2. Mesport
  Moderators

  Atatürk ün Türk Gençliğine söyledikleri, Atatürk ün Türk Gençliğine sözleri,

  Atamızın biz türk gençlerinde beklentileri cumhuriyeti yücelterek ve bu vatanı dünyada çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmamızı esas görmüştür. Bu amaçla bu vatana sahip çıkmamız bizim için namus borcudur

  Gençlikle iftihar ediyorum ve gençliğe güveniyorum!


  Atatürk’ün Türk gençliğine duyduğu güven, 1918de Mondros Mütarekesi’nin imzalandığı günlere dayanır. İşgalin en ağır günlerinin yaşandığı ve ülke genelinde belirsizliğin hakim olduğu günlerde, Atatürk gençlerin kendisine umut verdiğini şöyle ifade etmektedir:
  Her şeye rağmen muhakkak bir nura doğru yürümekteyiz. Bende bu inancı yaşatan kuvvet yalnız azim memleket ve millet hakkındaki sonsuz sevgim değil, bugünün karanlıkları, ahlaksızlıkları, şarlatanları içinde, sırf vatan ve hakikat aşkı ile ışık serpmeye ve aramaya çalışan bir gençlik gördüğümdür.6

  1919 yılında yaptığı bir başka konuşmasında ise içinde bulunulan koşulların gelecekte asla unutulmaması gerektiğini belirtirken, genç nesile duyduğu güveni bir kez daha dile getirmişti:

  Başımıza neler örülmek istenildiği ve nasıl mukavemet ettiğimiz ve daha doğrusu milletin arzu ve emellerine uyarak ve onun yardımıyla nasıl çalıştığımız görülmeli ve gelecek kuşaklar için ibret ve uyanıklığı gerektirmelidir. Zaten her şey unutulur. Fakat biz her şeyi gençliğe bırakacağız, o gençlik ki hiçbir şeyi unutmayacaktır; geleceğin ışık saçan çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.7

  Atatürk’ün gençliğe bu derece güvenmesinin temelinde doğru eğitim almış, kişiliği tam anlamı ile gelişmiş bir gençliğin nelere güç yetirebileceğini biliyor olması bulunmaktadır. Atatürk gençliğin toplumdaki yerini ve toplumsal değişimdeki önemini kavramış ve genç neslin üstleneceği dinamizme inanmıştır. Zeki, doğruyu yanlıştan ayırabilecek vicdana sahip, manevi olarak güçlü, ahlaklı, kütürlü, ülkenin sorunları ile ilgili, bu sorunlara kalıcı çözümler üretebilen, milli karakteri temsil eden, çalışkan, vatansever, tarihi bilince sahip bir gençliğin ülke nasıl bir duruma düşerse düşsün her zorluğu aşabileceği bir gerçektir. Bu nitelikte bir genç nesil topluma cesaret ve güç verecek, o toplumu sürekli daha ileriye taşıyacaktır. Atatürk de “Gençler, cesaretimizi pekiştiren ve sürdüren sizsiniz”8 derken, Türk gençliğinin bu özelliklere sahip olan asil bir gençlik olduğuna inanmıştır. Başkumandanlık Meydan Savaşı’nın ikinci yıldönümünde söylenen bu sözlerde Atatürk’ün gençliğe inancı ve güveni açıkça görülmektedir.

  Gençleri, “bugünün teminatı, yarının garantisi” olarak gören Atatürk’e göre Türk gençliği “terbiye ve kültürü ile vatan sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli simgesi olacaktır.” Bunun için gençliğin sorumluluklarının bilincinde, Atatürk ilkelerinin fikirlerini ve ideolojisini benimsemiş ve onun yolundan ayrılmamaya azmetmiş bir gençlik olması şarttır. Bu azim ve şevkin ölçüsünü, kendisini yorulmadan izleyeceklerini söyleyen bir grup gence Atatürk şöyle tarif etmiştir:

  Siz genç arkadaşlar, yorulmadan beni izlemeye söz vermişsiniz. İşte ben bu sözden çok duygulandım. Yorulmadan beni izleyeceğinizi söylüyorsunuz. Fakat arkadaşlar yorulmak ne demek? Elbette yorulacaksınız. Benim sizden istediğim şey yorulmamak değil, yorulduğunuz zaman bile durmadan yürümek, yorulduğunuz dakikada dinlenmeden beni izlemektir. Yorgunluk insan için doğal bir durumdur. Fakat insanda yorgunluğu yenebilecek manevi bir güç vardır ki, işte bu güç yorulanları dinlendirmeden yürütür.
  Sizler, yani yeni Türkiye’nin genç evlatları, yorulsanız bile beni izleyeceksiniz. Ben bu akşam buraya yalnız bunu anlatmak için gelmiş bulunuyorum. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Atatürkün türk milletinden tabi ki beklentileri vardı. en çokta gençlerden büyük beklentileri vardı. atatürke göre türk halkının bu devleti korumaları gerektiği, barış ve huzur içerisinde yaşamaları gerektiği ve bu ülkeyi en iyisi yapmak için çalışmalar yapılması gerekmekteydi.
+ Yorum Gönder


atatürkün yeni kurulan siyasi partilerden beklentisi neler olmuştur,  atatürkün yeni kurulan siyasi partilerden beklentisi,  atatürkün türk gençliğinden beklentileri,  atatürkün yeni kurulan siyasi partilerden beklentisi neler,  atatürkün türk gençliğinden ve türk milletinden beklentileri,  atatürkün yeni kurulan siyasi partilerden beklentisi nedir