+ Yorum Gönder
Atatürk Forumu ve Atatürk'ün hayatı Forumunda Atatürk’ün üstün özellikleri ve Atatürk’ün kişilik vasıfları nelerdir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Atatürk’ün üstün özellikleri ve Atatürk’ün kişilik vasıfları nelerdir?
  Atatürk’ün üstün özellikleri ve Atatürk’ün kişilik vasıfları nelerdir?

  Atatürk dünyanın kabul ettiği ender liderler arasında bulunmaktadır. Dünyanın en büyük devletlerinin ülkemizi kuşattığı 1900′lü yılların başında Osmanlı İmparatorluğunun tükenmek üzere olduğu vahim süreçte liderlik vasıfları ile kurtuluş savaşını başlatmıştır. Kurtuluş savaşının akabinde ciddi ve cesur reformlarla genç bir ülke meydana getirmiş üstün nitelikli bir liderdir.

  Atatürk’ün kişiliği ve Atatürk’ün kişisel özellikleri hakkında bilgiler

  Vatan ve milletine olan düşkünlüğü..

  Vatan ve millet sevgisi Atatürk’ün taşıdığı özelliklerin temel taşıydı. O vatanı ve milleti için canını seve seve verebilecek bir karaktere sahipti. O kişisel egemenliği ortadan kaldırmış, egemenliği kayıtsız şartsız milletine vermiştir. Bununla milletine olan güvenini, sevgisini açıkça göstermiştir.

  İdealistliği
  Atatürk’ün en büyük ideali, milletini tam bağımsız, çağdaş ve ileri uygarlıklar düzeyine ulaştırmaktı. Onun diğer bir amacı da tüm ulusların barış içinde yaşamasıydı. Atatürk, Türk milletinin çağdaşlaşması için önüne çıkan tüm engelleri yenmiştir.


  Hakikati Arama Gücü..

  Atatürk gerçekçi bir insandı. Olaylar ve kişiler karşısında gerçekleri çekinmeden söylediği gibi, doğru olanın gerçekleşmesi için elinden geleni de yapardı. O, yapacağı bir işte önce engelleri görür, onları birer birer ortadan kaldırır, sonunda amacına ulaşırdı.

  Hayalcilikten uzaktı.

  Yaratıcı Zihniyeti..

  Atatürk’ün en önemli özelliklerinden biri de yaratıcı zihniyeti idi. Olaylar karşısında yılmadan mücadele eder. Sorunlara çözüm üretirdi. Atatürk, Türk milletinin tarihini inceleyip, onun özelliklerini çok iyi tanımıştı. Böylece Türk milletinin en ümitsiz zamanlardan bile başarılı olabileceğini anlamıştır. O, olayların akışına göre hareket eden değil, olayları yönlendiren bir kişi idi.


  Sabır ve Disiplin Anlayışı
  Atatürk bir işi yapmaya karar verdiğinde öncelikle şartların olgunlaşması için çalışırdı. Atatürk, disipline de çok önem verirdi. Bir işi yapmaya karar verdiği zaman ısrarla o konu üzerinde çalışır. Asla vazgeçmezdi.


  İleri Görüşlülüğü
  Atatürk’ün Çanakkale Savaşları sırasında düşmanın nereden çıkacağını bilmesi, II.Dünya Savaşı’nın çıkacağını tarih vererek söylemesi, İtalya ve Almanya’daki yükselişin söneceğini söylemesi, yine II.Dünya Savaşı’ndan en karlı çıkan devletin Sovyet Rusya olacağını söylemesi, onun bu yönünü açıkça göstermektedir.


  İyi Kalpliliği
  Atatürk iyi kalpliydi. İnsanlığı bekleyen felaketlere karşı sürekli çareler arardı. Ona göre gayesi barış olmayan bir savaş cinayetti.


  Açık Sözlülüğü
  Atatürk, doğru bildiğini açıkça söylemekten çekinmezdi. Atatürk, gerçekten memlekete hizmet etmek isteyenlerin açık kalpli olmaları gerektiğini söylerdi.


  İnsan ve Millet Sevgisi
  Atatürk, milletini çok severdi milleti uğruna gece gündüz çalışmış, en umutsuz zamanlarda bile milletle beraber olmayı, millete güvenmeyi kendine prensip edinmişti. O yalnız kendi milletine değil bütün uygar milletlere saygı duymuştur.


  Yersiz Acıma Gücünü Kontrol
  Atatürk, Türk milletini yüceltmek için ömür boyu çalışmıştır. Olayları asla şansa bırakmamış, yersiz ve gereksiz aflarda bulunmamıştır.


  Mantıklılığı
  Atatürk, akla ve mantığa çok önem verirdi. O, yaptığı tüm işleri akla ve mantığa dayandırmıştı.


  Çok Cepheliliği
  Atatürk çok cepheliydi. O, hem iyi bir asker, hem devlet adamı hem de fikir ve aksiyon adamıydı.


  Eğitimciliği
  Atatürk, eğitime büyük önem verirdi.

  Sanatseverliği
  Atatürk sanata düşkündü. O, Türk milletinin engin bir sanat zevki olduğuna inanırdı.

  Yöneticiliği
  Atatürk, iyi bir yöneticinin bütün özelliklerine sahipti. Kendisini sevdirerek ve inandırarak insanları etkilemiştir. O bir işi yaptırmak istediğinde önce çevresindekileri ikna ederdi.

  Rehberliği
  Atatürk, 19 Mayıs 1919′da Samsun’a çıktıktan hemen sonra başladığı işlerde bir rehberin bütün özelliklerini sergilemişti. O, millete en doğru yolu göstermişti.

  Gurura Yer Vermemesi
  Atatürk, kurduğu cumhuriyet yaptığı inkılaplar ve kazandığı zaferlere rağmen gurura kapılmamıştır. “Ben yaptım!” sözünden hep kaçınmıştır. Her zaman: “Türk milleti başardı” demiştir.

  Ümitsizliğe Ver Vermemesi
  Atatürk, asla ümitsizliğe düşmezdi. İç ve dış düşmanların çokluğuna rağmen Milli Mücadeleyi başlatmış ve başarmıştır.

  Metotlu Çalışması
  Atatürk, yapılacak işlerin zamanını ve sırasını çok iyi bilirdi. O yapacağı işlerde her şeyi sırayla yapardı. Önce engelleri ortadan kaldırır, sonra hedefe varmada hiç zorlanmazdı. 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Mustafa kemal atatürk çok zeki ve çalışkan biriydi. onda bir önderin sahip olabileceği bütün özelliklere rastlanırdı. ayrıca mustafa kemal atatürk çok ileri görüşlü biriydi. zaten bir çok zaferi onun sahip olduğu bu yetenek ile kazandık.
+ Yorum Gönder


atatürkün üstün kişiliği ve millet sevgisi kısa