+ Yorum Gönder
Atatürk Forumu ve Atatürk'ün hayatı Forumunda Atatürkün Örnek Tavır ve Davranışları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. RüzgarGülü
  Devamlı Üye

  Atatürkün Örnek Tavır ve Davranışları

  Atatürkün Örnek Tavır ve Davranışları ilgili bilgi

  Askeri dehası, devlet adamlığı, Büyük Önder ve Başkumandan olmasının yanı sıra; Atatürk ün ön plana çıkan başka kişisel özellikleri de vardı. Atatürk ün yakın arkadaşı, TBMM nin Gaziantep vekili Kılıç Ali Paşa,

  Atatürk ün kişiliğini şöyle özetlemiştir:
  Atatürk, çok müşfik, çok ince, çok vefakar bir adamdı. Vefasızlara, vefasızlıklara karşı son derece gücenir ve üzüntü duyardı. Yakınlarının, sevdiklerinin hususi, hatta ailevi dertlerini dinler, adeta bir baba şefkatiyle onlara çareler arar, teselli ederdi. İnsan onun huzuruna çıkarak dertlerini döktükten sonra rahatlar, kalbi huzur dolarak, büyük bir ferahlık içinde yanından çıkardı.

  Atatürkün Örnek Tavır ve Davranışları.jpg
  Atatürk, hiç kimsenin, hatta düşmanlarının bile ıstırabına, sıkıntı çekmesine asla tahammül ve müsaade etmezdi.
  Atatürk çok sabırlı bir adamdı. Bazen sofrasında, kendisiyle davetlileri arasında, mebuslarla, arkadaşlarıyla mücadele şekline dökülen öyle münakaşalar olurdu ki, onun müsaade ve müsamahasından cüret alınarak gösterilen taşkınlıklara sabır ve tahammül gösterebilmek için, ancak ve ancak Mustafa Kemal olmak lazımdı. Bu sabır ve tahammül ona mahsus, ona yakışan bir meziyetti. Atatürk, ikiyüzlü, riyakar, dalkavuk insanlardan hoşlanmazdı. Hiç kimsenin gammazlık etmesine, yahut birbiri aleyhinde dedikodu yapmasına ve bu kabil bayağılıklara müsamaha etmezdi. Onun huzurunda şu veya bu, filan veya falan aleyhinde dedikodu yapmak kimin haddiydi? Böyle bir hal vukua geldiği takdirde, bir punduna getirir, derhal o iki insanı yüzleştirirdi. 2. Hırçın`BoyS
  Devamlı Üye

  Bizim devlet idaresinde takip ettiğimiz prensipleri, gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz, ilhamlarımızı, gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz.
 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  Atatürk çok yufka yürekli aynı zamanda çok başarılı bir komutandı Mustafa Kemal Türkiye yi çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak amacıyla bir çok devrim yaptı
+ Yorum Gönder