+ Yorum Gönder
Atatürk Forumu ve Atatürk'ün hayatı Forumunda Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun
  Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun  Kanun Numarası: 5816
  Kabul Tarihi: 25.07.1951
  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31.07.1951
  Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 7872

  Madde 1– Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

  Atatürk’ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk’ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir.

  Yukarda ki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır.

  Madde 2- Birinci maddede yazılı suçlar; iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumi veya umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasiyle işlenirse hükmolunacak ceza yarı nispetinde artırılır.

  Birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar zor kullanılarak işlenir veya bu suretle işlenmesine teşebbüs olunursa verilecek ceza bir misli artırılır.

  Madde 3- Bu kanunda yazılı suçlardan dolayı Cumhuriyet savcılıklarınca re`sen takibat yapılır.

  Madde 4- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 5- Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür.
 2. CANGÜLER
  Bayan Üye

  Atanın üstlenmiş olduğu görev kolay değildir halen Cumhuriyetin ilanından sonrada saltanat ve halife yanlıları olması böyle bir yasanın ortaya çıkmasına neden olmuştur.
+ Yorum Gönder