+ Yorum Gönder
Atatürk Forumu ve Atatürk'ün hayatı Forumunda Atatürk Ve Kurtuluş Savaşı Müzesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Uğur Baki
  Devamlı Üye

  Atatürk Ve Kurtuluş Savaşı Müzesi
  Atatürk Ve Kurtuluş Savaşı Müzesi

  Sütunlu salonu çevreleyen koridorda yer alan galeri tematik sergi alanlarına dönüştürülmüştür. 1919-1938 yılları arasında, Atatürk Devrimleri ve dönemin önemli olaylarının anlatıldığı bu bölüm, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ne farklı bir atmosfer kazandırmaktadır. Mozolenin bulunduğu şeref salonunu ayakta tutan sütunlu salon ile Anıtkabir'in temel duvarları arasında kalan koridorda yer alan ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları'ndan ebediyete intikal edenlerin defnedilmesi amacıyla inşa edilen, ancak kullanılmayan tonozlu odacıklardaki vitrin düzenlemelerinde Kurtuluş Savaşı ve Atatürk Devrimleri'ne ilişkin 3 bin kadar fotoğraf ile bunların Türkçe ve İngilizce açıklamalarına yer verilmektedir. Değerli sanatçılar tarafından hazırlanmış rölyefler de müzenin görselliğini güçlendirmektedir. Ayrıca tonozlu odacıkların bulunduğu koridor boyunca Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında büyük hizmetleri görülen asker-sivil 20 kahramanın büstü ve kısa özgeçmişleri de yer almaktadır.  18 tonozlu odacığın konuları şunlardır:


  Türk Kurtuluş Savaşı Komutanları

  Mondros, Vatanın İşgali

  Kuva-yı Milliye

  Kongreler

  TBMM'nin Açılışı, İç İsyanlar

  Çukurova, Antep, Maraş, Urfa Ve Trakya' da Milli Mücadele

  Kurtuluş Savaşı'nda Donanmamız

  Kazanılan Zaferler, Mudanya Mütarekesi ve Lozan Antlaşması

  Siyasal Devrimler

  Eğitim, Dil ve Tarih Alanında Yapılan Reformlar

  Hukuk, Kadın Hakları ve Soyadı Devrimleri

  Sosyal Hayatın Düzenlenmesi

  Güzel Sanatlar, Basın ve Halkevleri

  Milli Güvenlik

  Tarım, Ormancılık, Sanayi ve Ticaret

  Maliye, Sağlık, Spor ve Turizm

  Bayındırlık ve Ulaştırma

  İç ve Dış Siyasi Olaylar (1923-1938)
 2. Uğur Baki
  Devamlı Üye

  KURTULUŞ SAVAŞI VE DEVRİMLER
  Kuva-yı Milliye


  TBMM'nin Açılışı, İç İsyanlar

  Çukurova, Antep, Maraş, Urfa, Trakya'da Milli Mücadele

  Siyasal Devrimler

  Hukuk, Kadın Hakları ve Soyadı Devrimleri

  Tarım, Ormancılık, Sanayi, Ticaret

  İç ve Dış Siyasi Olaylar (1923-1938)

 3. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  Türk Kurtuluş Savaşı Komutanları


  Başkomutan Mustafa Kemal Paşa
  Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Halk ile Görüşmesi

  Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa, Büyük Taarruz öncesinde sık sık gezilere çıkarak halkın genel durumunu öğrenmeye ve desteğini sağlamaya çalışmıştır. Bu tabloda, Başkomutan'ın halkın çeşitli kesimlerinden kişilerle görüşmesi, Türk halkının Başkomutanın etrafında nasıl kenetlendiği canlandırılmaktadır. Mustafa Kemal Paşa'nın etrafında toplananların büyük bir bölümü, daha önceki savaşlara katılmış olan muharip gazilerdir.

  Millî Mücadele'de Türk Kadınının Fedakarlıkları
  Erkekler, cephede düşmanla çarpışırken Türk kadını da sırtında veya kucağında çocuğu olduğu halde yaşlı anne ve babasıyla birlikte orduya destek olmak için mermi yapıp kağnılarla cepheye taşımıştır. Bu tabloda, Türk kadınının Millî Mücadele ve vatanın kurtarılması yolunda yaptığı fedakarlıklar anlatılmaktadır.

  Mustafa Kemal Paşa'nın TBMM'den Cepheye Uğurlanması
  Tabloda, Sakarya Meydan Muharebesi'nden önce TBMM Başkanı ve Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa'nın Meclisten milletvekilleri ve halk tarafından cepheye uğurlanışı anlatılmaktadır.

  Yunan Mezalimi

  Yunan ordularının 15 Mayıs 1919'da İzmir'e çıkışı ile başlayan Anadolu'daki işgalleri sırasında birçok köy, kasaba ve şehirde masum sivil halk katledilmiştir. Bu katliamlar sırasında din adamlarının kışkırtıcı bir rol oynadığı tarihî belgelere sabittir. Bu tabloda, bir Batı Anadolu kasabasında Yunan ordusunun sivil halka yönelik yaptıkları katliam sergilenmektedir.

 4. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  Tekâlif-i Milliye (Millî Yükümlülüklerin Uygulanışı)
  Sakarya Meydan Muharebesi öncesi Başkomutan Mustafa Kemal Paşa tarafından halkın topyekun savaşa katılmasını sağlamak amacıyla yayımlanan Tekalif-i Milliye emirleri doğrultusunda bir Orta Anadolu kasabasında Türk milletinin ordusu için yaptığı fedakarlıklar (elbise, çarık, çorap, vb. giyecek, yiyecek, silah ve teçhizat yardımları) anlatılmaktadır.

  Çanakkale Deniz Muharebeleri
  Çanakkale Deniz Muharebeleri'nde İtilaf Devletleri donanmasının Çanakkale Boğazı'na girişi ve Fransız Bouvet zırhlısının mayınlara çarparak ve Türk topçusu tarafından açılan ateş sonucunda batırılışı, tahlisiye sandalları ile geminin boşaltılması canlandırılmıştır.

  Çanakkale'de Savaş Arasında Günlük Hayat
  Çanakkale Savaşı'nda Türk siperlerindeki gündelik hayat (Esir alınan Anzak askerinin tıraş edilmesi, Mehmetçiğin sıladan gelen mektubu okuması, bir askerin saz çalarak arkadaşlarını eğlendirmesi, arka planda ise Anzak askerleri ile Türk askerlerinin futbol oynaması) anlatılmaktadır.

  Çanakkale Savaşı'nda Bombasırtı Olayı
  Bombasırtı olayı Dünya harp tarihinde eşine rastlanması mümkün olmayan bir olaydır. Karşılıklı siperler arasında mesafe 8 metre, yani ölüm kaçınılmaz. Birinci siperdekilerin hepsi ölüyor. İkinci siperdekiler yıldırım gibi onların yerine geliyor. Bomba, şarapnel ve kurşun yağmuru altında öleni görüyor. Üç dakikaya kadar öleceğini biliyor; tereddütsüz ileri atılıyor. İşte Çanakkale Muharebelerini kazandıran, bu yüksek ruhtur.

  Büyük Zafer'den Sonra Türk Ordusu İzmir'e Girerken
  9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtuluşundan sonra, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa ve yakın silah arkadaşlarıyla birlikte Türk ordusunun halkın coşkun gösterileri arasında İzmir'e girişi anlatılmaktadır. Geri planda ise İzmir Hükûmet Konağından Yunan bayrağının indirilerek Türk bayrağının göndere çekilişi ve İzmir şehrinin alevler içinde yanışı resmedilmiştir.


 5. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  Başkomutan Mareşal Gazi Mustafa Kemal

  Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal

  Orgeneral M.İsmet İNÖNÜ

  Mareşal M.Fevzi ÇAKMAK

  Orgeneral M.Kazım ORBAY

  Orgeneral İzzettin ÇALIŞLAR


  Orgeneral Asım GÜNDÜZ

  Korgeneral M.Kazım KARABEKİR


 6. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  Korgeneral A.Naci ELDENİZ

  Korgeneral Kemalettin SAMİ
  Korgeneral M.Kazım DİRİK
  Tümgeneral İ.Refet BELE
  Tümgeneral Yusuf İzzet MET
  Tümgeneral M.Selahattin ADİL
  Tümgeneral Cafer Tayyar EĞİLMEZ
  Albay Reşat ÇİĞİLTEPE


 7. senceee_1981
  Üye
  Çok güzel sağol Uğur Baki.Teşekkür ederim.

 8. Zarafet
  Üye
  Atatürk Ve Kurtuluş Savaşı Müzesi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarını ve Atatürk dönemini çarpıcı biçimde sunuyor. Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi dört bölümden oluşur. Ziyaretçiler, dokunmatik ekranlı bilgi cihazlarından kitaplarla ilgili bilgiye ulaşabilmektedir.

+ Yorum Gönder