+ Yorum Gönder
Atatürk Forumu ve Atatürk'ün inkilapları Forumunda Atatürk inkılaplarının öncesi ve sonrasını karşılaştırma Konusunu Okuyorsunuz..
 1. MEGASXL
  Devamlı Üye

  Atatürk inkılaplarının öncesi ve sonrasını karşılaştırma
  Atatürk inkılaplarının öncesi ve sonrasını karşılaştırma

  Atatürk inkılaplarının öncesi ve sonrasını karşılaştırma ilgili bilgi

  TC Tarihi Cumhuriyet Dönemi

  A) Cumhuriyetin İlanı ve Halifeliğin Kaldırılması:  1 Cumhuriyetin İlanı ve Mustafa Kemal Paşa'nın ilk Cumhurbaşkanı Seçilişi  2 Halifeliğin Kaldırılması ve Bunun Önemi  B) Partiler ve Çok Partili Döneme Geçiş Dönemleri:  1 Cumhuriyet Halk Fırkası  2 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Şeyh Sait Ayaklanması  3 Mustafa Kemal'e Suikast  4 Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Menemen Olayı  C) İnkılabın Gelişimi, Devlet ve Toplum Kurumlarının Laikleşmesi  1 Osmanlı Devletinde Hukuk  2 Din-Devlet ilişkisi ve Aşamaları  3 Türk Medeni Kanununun Kabulü ve Karakteri  D) Eğitim ve Kültür Alanında İnkılap Hareketleri:

  1 Türk Harflerinin Kabulü

  2 Tevhid-i Tedrisat Kanunu

  3 Medreselerin Kaldırılmamsı

  4 Eğitim-Öğretim Alanında Gelişmeler, (Okullar, Güzel Sanatlar ve Kültür alanında gelişmeler üzerinde durulması)

  5 Yeni Tarih Anlayışı

  6 Türk Dilinin Gelişmesi

  E) Toplumsal Yaşayışın Düzenlenmesi :

  1 Tekkelerin, Zaviyelerin ve Türbelerin Kapatılması

  2 Kıyafette Değişiklik

  3 Soyadı Kanununun Kabulü

  4 Ölçüler, Saat ve Takvimde Değişiklik

  5 Kadın Haklarının Kabulü

  F) Ekonomik Alanda Gelişme:

  1 Milli Ekonominin Kurulması :

  a) Cumhuriyetin İlk Yıllarında Ekonomi

  b) Milli Ekonomi İlkesi ve Uygulanması

  c) Tarım (Köycülük siyaseti, kooperatifçilik, toprak reformu, vergi sistemi üzerinde durulması)

  d) Ticaret (Kabotaj hakkının açıklanması)

  e) Sanayi ve Madencilik

  2 Bayındırlık Alanında Gelişme

  3 Sağlık ve Tıp Alanında Gelişme


  Atatürk inkılaplarının tümü bir bütün oluşturur Birbirini tamamlarlar
 2. Mrtçlk
  Devamlı Üye

  Atatürk'ün yapmış olduğu inkılaplar sayesinde bir çok yenilikler olmuştur. İlk başta yönetim şekli değişerek Cumhuriyeti getirmiştir. Yeni alfabe ile yeni eğitim sistemi getirilmiştir.
 3. CANGÜLER
  Bayan Üye
  Eğitim seviyesi düşükken, yapılan devrimlerden sonra eğitim seyisse yükselmiş okuma yazma oranı yükselmiştir.Sanak alanında tiyatro ve müziğin gelişimi sağlanmıştır.Kadınlaraın bir söz hakkı yokken, kadınlarımıza bir çok hak verilerek sosyal hayatta yer alması sağlamıştır.
+ Yorum Gönder


atatürk inkılapları öncesi ve sonrası karşılaştırma,  atatürk inkilaplarının öncesi ve sonrası karşılaştırma,  atatürk inkılapları öncesi ve sonrası günlük yaşamı karşılaştırma,  atatürk inkılapları öncesi ve sonrası,  atatürk inkılaplarının öncesi ve sonrasının karşılaştırılması,  atatürk inkılapları öncesi ve sonrası karşılaştırması