+ Yorum Gönder
Atatürk Forumu ve Atatürk'ün inkilapları Forumunda Devletçilik Ve Halkçılık İlkesinin Özellikleri Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Devletçilik Ve Halkçılık İlkesinin Özellikleri Nedir
  Devletçilik Ve Halkçılık İlkesinin Özellikleri Nedir

  Halkçılık İlkesi Nedir

  Halkçılık İlkesi Özellikleri

  Devletçilik İlkesi

  Devletçilik İlkesi Nedir
  Devletçilik anlayışına göre devlet; ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın temel faktörüdür.

  Devletçilik ilkesinin amacı güçlü bir ekonomi oluşturmaktır. Böylece Türk toplumunu, çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmayı amaçlar. Atatürk güçlü devlet olmanın, güçlü bir ekonomiyle gerçekleşeceğini düşündüğü için ekonomik alanda köklü yenilikler yapılmasına çalışmıştır.

  Devletçilik ilkesi karma ekonomi ilkesiyle büyük benzerlikler gösterir.

  Devletçilik anlayışına göre ekonomide vatandaşla devlet iş birliği yapmaktadır. Sermayesi olan herkesin üretim ve ticaret yapması devlet tarafından teşvik edilmiştir. Devlet özel teşebbüsleri korumuş ve gelişmesi için kredi sağlamış bazı kolaylıklar getirmiştir.

  1933 yılına kadar özel teşebbüse sağlanan kolaylıklara rağmen ekonomi alanında önemli bir ilerleme sağlanamadı. Bunun üzerine 1.Beş Yıllık Kalkınma planı hazırlanarak Devletçilik ilkesi yürürlüğe konuldu.

  Devletçilik anlayışı Cumhuriyetin ilk yıllarındaki o günkü ihtiyaçtan dolayı ortaya çıkmıştır. Ekonomik hayat değiştikçe devletçilik anlayışı da değişmektedir. Günümüzde devlet, ekonominin içinde eskisi kadar yer almamakta özel teşebbüsün gelişmesi için ortam hazırlamaktadır.  -Halk, bir milleti oluşturan çeşitli grupların içinde bulunan insanlara denir.

  -Halkçılık milleti oluşturan gruplardaki insanların birbirleriyle eşit olması gerektiğini savunur.

  -Halkçılık ilkesine göre hiçbir gruba, aileye, kişiye, zümreye, veya sınıfa ayrıcalık tanınamaz.

  -Halkçılık, cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkelerinin doğal bir sonucudur.

  -Halkçılık ilkesi bir bütün olarak Atatürk ilkeleri içinde değerlendirilmelidir. Tek başına değerlendirilmesi bazı yanlışlıklara yol açabilir. Atatürkçü Düşünce Sistemine aykırı olan bütün görüş ve davranışlar doğrudan halkçılığa da aykırıdır.
 2. Mrtçlk
  Devamlı Üye

  Devletçilik ile halkçılık bir bütün olarak görülmüştür. Ekonomisi ve yönetimi iyi bir devletin milleti de daha refah ve daha iyi şartlarda eşit bir şekilde yaşama hakkı olduğunu gösterir. Devlet ve halk bir bütün halinde çalışmalıdır.
 3. Zühre
  Devamlı Üye
  Devletçilik İlkesinin Temel Amacı

  Devletçilik ilkesinin amacı güçlü bir ekonomi oluşturmaktır. Böylece Türk toplumunu, çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmayı amaçlar.

 4. CANGÜLER
  Bayan Üye
  Devletçili ilkesinde devlet planlaması yapılarak devletin daha güçlü bir hale gelmesi amaçlanmaktadır. Halkçılık ilkesinde ise bu vatan üzerinde yaşayan herkesin din, dil ve ırk ayırt etmeksizin eşit sayımasıdır.

 5. Ziyaretçi
  Devletçilik İlkesinin Temel Amacı Nedir
  Devletçilik ilkesinin amacı güçlü bir ekonomi oluşturmaktır. Böylece Türk toplumunu, çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmayı amaçlar.

  .HEPİNİZE İYİ DERSLER!!! ..

+ Yorum Gönder


devletçilik ilkesinin özellikleri nelerdir,  halkçılık ilkesinin özellikleri nelerdir,  devletçilik ve halkçılık ilkeleri