+ Yorum Gönder
Atatürk Forumu ve Atatürk'ün inkilapları Forumunda Atatürk’ün Yaptığı Yenilikler Hakkında Bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Atatürk’ün Yaptığı Yenilikler Hakkında Bilgiler
  Atatürk’ün Yaptığı Yenilikler Hakkında Bilgiler

  Yenilik; Geçerli olduğu yada uygulamaya konulduğu andan itibaren kullanılan herhangi bir şeyin günün şartlarına ve toplumun ihtiyaçlarına ayak uyduramaması neticesi giderek zararlı bir hâl alması yada yetersiz kalması durumunda, ortaya konulan yeni düşünceler ışığında yenisi ile değiştirilerek yeniden yapılandırılması demektir.


  Atatürk’te Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atarken bir çok yenilik hareketlerinde bulunmuş, hayatı boyunca gerçekleştirdiği yenilikler ve devrimler sayesinde Türk toplumunun gelişen çağın gerisinde kalmamasını sağlayarak, eskiden kalma zararlı ve geçerliliğini yitirmiş bir çok şeyi yeniden yapılandırmıştır.

  Atatürk’ün Yaptığı Yenilikler

  Millet Mekteplerinin Açılması (1920)

  Teşkilatı Esasiye Kanunu (1921)

  Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)

  Eğitim ve Öğretimin Birleştirilmesi (1924)

  1924 Anayasası’nın İlan Edilmesi (20 Nisan 1924)

  Şeriyye Mahkemelerinin Kapatılması (1924)

  Çok Partili Siyasi Hayata Geçiş Denemeleri (1924-1930)

  Mecellenin Kaldırılması (1924-1937)

  Şapka Kanunu (25 Kasım 1925)

  Kılık ve Kıyafette Değişiklik (1925-1934)

  Takvim Saat ve Ölçülerde Değişiklik (1925-1935)

  Medeni Kanunun Kabulü (1926)

  Türk Ceza Kanunu (1926)

  Türk Kadınının Medeni ve Siyasi Haklarına kavuşması (1926-1934)

  Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun (1926)

  Medreselerin Kapatılması (1926)

  Kabotaj Kanunu (1 Temmuz 1926)

  Harf Devrimi (1928)

  Güzel Sanatlarda Yapılan Yenilikler (1928)

  Devletin Dinine İlişkin Maddenin Anayasadan Çıkartılması (1928)

  Üniversite Reformu (1933)

  Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934)

  Laiklik İlkesinin Anayasaya Eklenmesi (1937)
 2. Zarafet
  Üye

  Şapka İnkılabı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının ardından, çıkarılan kanunla yapılan düzenlemeler. Atatürk devrimleri arasında önemli bir yeri vardır. Daha sonra çıkarılan bir kararnameyle kamu görevlileri şapka giymeye zorunlu tutuldu.
+ Yorum Gönder