+ Yorum Gönder
Atatürk Forumu ve Atatürk'ün inkilapları Forumunda Atatürkün hukuk alanında yaptığı yenilikler nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Atatürkün hukuk alanında yaptığı yenilikler nelerdir
  Atatürkün hukuk alanında yaptığı yenilikler nelerdir

  Atatürkün hukuk alanında yaptığı yenilikler nedir  Atatürkün hukuk alanında yaptığı yenilikler nelerdirCumhuriyet öncesinde yargı işleri din adamları tarafından görülürdü.Kadı adı verilen yargıçlar din kurallarına göre karar verirdi. Hukuk alanında yapılan değişiklikle eski mahkemeler kapatıldı.Eski yasalar yürürlükten kaldırıldı. Mecelle kaldırılmış ve Türk medeni kanunu getirilmiş. Aile hayatından siyasi haklara, eğitimden özel haklara bir çok yönüyle modernleşmenin önü açılmıştır. Ayrıca laikliğin hukuk düzenine uygulanması da gerçekleşmiştir. Miras konusunda kadın ve erkek eşit pay almaya başladı. Uygar ulusların yasaları örnek alınarak boşanma, miras, ceza hukuku yeniden düzenlendi. Kadınlar da erkekler gibi seçme ve seçilme hakkına kavuştu.Hukuk devrimi ile kadın-erkek arasında eşitlik sağlandı.
 2. Ziyaretçi

  Çok teşekkürler ödevim vardı. İnşallah öğretmen ödevi beğenir.
 3. Zühre
  Devamlı Üye
  Atatürk’ün Hukuk Alanında Yaptığı İnkılaplar Nelerdir

  Şeriye ve evkaf vekaletleri kaldırılarak bu vekaletlerin yapacakları işler devlete bağlı olan Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu. (1924)

  İsviçre Medeni Kanunu, Türkiye’ye uyarlanarak yeni bir Türk Medeni Kanunu yürürlüğe girdi. (1926)

  İtalya Ceza Kanunu, Türkiye şartlarına göre yeniden düzenlendi ve Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girdi. (1927)

  Dini kurallara göre karar veren Şeriye Mahkemeleri kapatılarak hukuk kurallarına göre hüküm veren modern mahkemeler kuruldu. Mecelle kanunları yerine medeni kanun kabul edildi. Kadınlara siyaset ve iş hayatına katılma konusunda yeni haklar tanındı. Hukuk düzeni içerisinde laiklik ilkesi uygulanmaya başladı. Evlenme, boşanma, tanıklık, miras gibi konularda yapılan düzenlemelerle kadın ve erkek arasında eşitlik sağlandı.

 4. CANGÜLER
  Bayan Üye
  Atatürk hukuk alanında aile hukuku, borçlar hukuku, ticaret hukuku ve Cumhuriyetin ilanından sonra yapılan anayasa ile birlikte devletin demokratikleşme alanında bu devletin gerekli bir çok hukuk inkılaplarını gerçekleştirmiştir.

+ Yorum Gönder


atatürk hukuk alanında yaptığı yenilikler,  atatürkün hukuk alanında yaptığı yenilikler,  atatürkün geometri alanında yaptığı çalışmalar,  hukuk alanında yapılan yenilikler,  atatürkün hukuk alanında yaptığı yenilikler nelerdir,  atatürkün hukuk alanda yaptığı yenilikler