+ Yorum Gönder
Atatürk Forumu ve Atatürk'ün inkilapları Forumunda Atatürk neden uzunluk ölçülerini değiştirdi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Atatürk neden uzunluk ölçülerini değiştirdi
  Atatürk neden uzunluk ölçülerini değiştirdi

  Atatürk neden uzunluk ölçülerini değiştirdi3.jpg

  TakvimSaat ve Ölçülerde Değişiklik

  Osmanlı İmparatorluğu zamanında kullanılan takvim saat ve ölçüler batılı devletlerden farklıydı. Bu durum cumhuriyetin ilk yıllarına kadar devam etti.

  Diğer devletlerle aramızdaki bu farklılık ticaret işlerinin sağlıklı yürütülmesini ve resmi ilişkileri zorlaştırıyordu. Türkiye Cumhuriyeti bu karışıklıkları önlemek için takvim saat ve ölçüleri değiştirme kararı aldı. O zamana kadar kullanılmakta olan hicri ve rumi takvimler yerine 26 Aralık 1925’te çıkarılan bir kanunla miladi takvim kabul edildi. 1 Ocak 1926 tarihinden itibaren de kullanılmaya başlandı. Aynı zamanda günesin batışına göre ayarlanan alaturka saat yerine milletler arası saat sistemi kabul edildi. Bu sistemle ülke içinde saat birliği sağlanmış oldu.

  Ayrıca hafta tatili yeniden düzenlendi. Cumartesi öğleden sonra ve Pazar gününün hafta tatili olması kararlaştırıldı.,
  Eskiden kullanılan ağırlık ve uzunluk ölçüleri de 26 Mart 1931’de kabul edilen bir kanunla değiştirildi. Hem yeteri kadar belirli olmayan ve hem de bölgelere göre değişen eski ölçü birimleri kaldırıldı. Ağırlık ölçüsü olarak okka yerine kilo; uzunluk ölçülerinden arşın endaze kulaç yerine; metre kabul edildi. Böylece yurdun her yerinde aynı ölçü düzeni kurulduğu gibi milletler arası ticari ilişkilerde önemli kolaylıklar sağlandı. 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Ölçü Birimlerinin Kabulünün Anlam ve Önemi

  Osmanlı Devleti’nde kullanılan saat, takvim ve ölçüler, Avrupa devletlerinde kullanılanlardan değişikti. Bu durum, sosyal, ticarî ve resmî ilişkileri engel teşkil ediyordu. Nedeni ise karışıklıklara sebep olmasıydı. Osmanlı Devleti’nin son zamanlarında bu farklılığı gidermek için bazı çalışmalar yapılmaktaydı. Ama yeterli değildi. Cumhuriyetin ilânından sonra bu zorluklan ortadan kaldırmak için çalışmalara başlandı. Önce 26 Aralık 1925′te çıkarılan bir kanunla, o zamana kadar kullanılmakta olan, Hicrî ve Rumî takvimlerin yerine Milâdî takvim kabul edildi, 1 Ocak 1926′dan itibaren de kullanılmaya başlandı.

  Bu durum devlet işlerinde karışıklık ları engellemiyi sağladı. Takvimdeki bu değişikliğin yanında, alaturka denilen, güneşin batışına göre ayarlanan saat yerine, çağdaş dünyanın kullandığı saat sistemi kabul edildi. Batıdan alınan zaman ölçüsü ile bir gün 24 saate bölünüp, günlük hayat düzene girmesini sağlamış oldu. 1928 senesinde yapılan bir değişiklikle milletlerarası rakamlar kabul edildi. 1931′de kabul edilen bir kanunla eski ağırlık ve uzunluk ölçüleri değiştirildi. Eskiden kullanılan arşın, endaze, okka gibi ölçü birimleri kaldırıldı. Uzunluk ölçüsü olarak metre, ağırlık ölçüsü olarak kilo kabul edildi. Uzunluk ve ağırlık ölçülerinde yapılan bu değişikliklerle ülkede ölçü birliği sağlandı. Bu yeniliklerin yanında millî bayramlar ve tatil günleri de yeniden düzenlendi. 1935′te çıkarılan bir kanunla, cuma günü olan hafta tatili değiştirilip, cumartesi öğleden sonra ve pazar günü hafta tatili olarak kabul edildi.
+ Yorum Gönder


atatürk neden uzunluk ölçülerini değiştirdi,  eski ölçü birimleri neden değiştirildi,  yeni ölçme birimleri niçin gerekliydi,  atatürk ölçü birimlerini neden değiştirdi,  Eski ağırlık ve uzunluk ölçülerinin değiştirilmesi kararının kabulü ,  atatürk uzunluk ölçülerini neden değiştirdi