+ Yorum Gönder
Atatürk Forumu ve Atatürk'ün inkilapları Forumunda Atatürk ve kadın hakları vikipedi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Atatürk ve kadın hakları vikipedi
  Atatürk ve kadın hakları vikipedi

  Türkiye'de kadın hakları konusu, Batı dünyasındaki gelişmelere paralel olarak 19. yüzyıl ortalarından itibaren gündeme gelmiştir. Günümüzde Türkiye'de kadınların başlıca sorunları şunlardır:

  Aile içi şiddete ve kabadayılığa maruz kalmak
  Toplumsal ve kültürel baskı.
  Eğitim-öğretim imkânlarından yoksun bırakılmak.
  Çalışma hakkından yoksun bırakılmak.
  İş yerinde ayrımcılık ve gelir adaletsizliği


  Atatürk ve kadın hakları vikipedi.jpg
  Dünyada her 3 kadından 1'i hayatında en az bir kez aile içi şiddete maruz kalıyor. G-20 üyesi Türkiye'de bu oran diğer gelişmiş devletlere oranla çok daha yüksek.

  Türkiye genelinde kadınların neredeyse yarısı şiddete maruz kalıyor. Uzmanlara göre ülke genelinde eşi veya eski eşi tarafından fiziksel şiddete maruz bırakılan kadınların oranı %39. Varoşlarda bu oran %97'lere çıkıyor.[1] Yaşadıkları fiziksel şiddeti kimseye anlatamayan kadınların oranı %48.5. Herhangi bir sivil toplum örgütüne ve polis, savcılık dahil hiçbir kuruluşa başvurmayanların oranı %92.[2]

  Genel kanının aksine kırsal kesimde ve kentlerde kadına karşı şiddet oranı hemen hemen eşit düzeyde. Şiddetin en yoğun yaşandığı bölgeler ise Doğu ve İç Anadolu bölgeleri.[2]

  Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'ya göre kadına karşı şiddetle mücadelede, kadın ve erkeklerin duyarlılıklarının artırılması, farkındalık yaratılması ve bilinçlendirilmesi ayrıca şiddet mağduru veya risk altındaki kadınlara sunulan hizmetlerde ise kurumsal mekanizmaların eşgüdüm içinde çalışmalarını sürdürmesi gerekiyor.[2]

  Kadına en temel haklarının iade edilmesinde erkeklerin eğitimine çok önemli rol düşüyor. Bu amaçla 2006 yılı Ağustos'unda askerlik hizmetini yapmakta olan er ve erbaşlara verilen yurttaşlık sevgisi eğitim programına kız çocuklarının eğitimi, kadınların istihdamı ve karar alma mekanizmalarına katılımları, kadına yönelik şiddet, töre cinayetleri, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konuları da dahil edildi.[3]

  Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan istatistiklere göre, Türkiye'de kadın cinayetlerinde 2002'den 2009'a kadar %1.400 oranında artış olmuştur.[4] Aynı verilere göre 2002 yılında 66, 2003'te 83, 2004'te 164, 2005'te 317, 2006'da 663, 2007'de 1011, 2008'de 806, 2009'un ilk 7 ayında ise 953 kadın yaşamını kaybetmiştir.[4]

  Türkiye'de aile içi şiddete uğrayan kişilerin korunması için gerekli tedbirlerin alınmasını düzenleyen 'Ailenin Korunmasına Dair Kanun', 1998'de yürürlüğe girdi.
 2. CANGÜLER
  Bayan Üye

  Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyetin ilanından sonra sosyan hayatta kadınların eksiklerini görmüş kadınların sosyal hayatta yer almamasını büyük bir eksiklik olarak görmüş ve kadınlarımız seçme ve seçilme hakkı başta olmak üzere bir çok hakkı bizim annelerimize kadınlarımıza sağlamıştır.
+ Yorum Gönder


kadın hakları,  atatürk ve kadın hakları,  KADIN HAKLARI,  atatürk kadın hakları,  atatürkün önderliğinde sahip olduğumuz hak ve hürriyetler,  atatürk ve kadın hakları vikipedi