+ Yorum Gönder
Atatürk Forumu ve Atatürk'ün inkilapları Forumunda Atatürk ve kadın hakları ile ilgili yazılar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Atatürk ve kadın hakları ile ilgili yazılar
  Atatürk ve kadın hakları ile ilgili yazılar

  dünyada hiçbir milletin kadını, ben anadolu kadınından fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte, anadolu kadını kadar emek verdim diyemez. erkeklerden kurduğumuz ordumuzun hayat kaynaklarını kadınlarımız işletmiştir. çift süren, tarlayı eken, kağnısı ve kucağındaki yavrusu ile yağmur demeyip, kış demeyip cephenin ihtiyaçlarını taşıyan hep onlar, hep o yüce, o fedakar, o ilahi anadolu kadını olmuştur. bundan ötürü hepimiz bu büyük ruhlu ve büyük duygulu kadınlarımızı, şükranla ve minnetle sonsuza kadar aziz ve kutsal bilelim."
  30 mart 1923 vakit gazetesi

  Atatürk ve kadın hakları vikipedi.jpg
  "bizim sosyal toplumumuzun başarısızlığının sebebi, kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz ilgisizlikten ileri gelmektedir. yaşamak demek faaliyet demektir. bundan dolayı bir sosyal toplumun bir organı faaliyette bulunurken diğer bir organı işlemezse o sosyal toplum felçlidir."

  "insan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan oluşur. kabil midir bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünü ilerleyebilsin? mümkün müdür ki bir cismin yarısı toprağa bağlı kaldıkça, öteki yarısı göklere yükselebilsin?"
  1 eylül 1925 ikdam gazetesi

  "bazı yerlerde kadınlar görüyorum ki, başında bir bez, peştemal veya buna benzer birşeyler asararak yüzünü, gözünü gizler ve yanında geçen erkeklere karşı arkasını çevirir veya yere oturarak yumulur. bu tavrın manası neye delalet eder? medeni bir millet anası, bir millet kızı için bu garip şekiller, bu vahşi vaziyet nedir? bu hal milleti çok gülünç gösterir ve derhal düzeltilmesi lazımdır."
  1925 inebolu gezisinde örtünen kadınlarla ilgili

  "onlar yüzlerini cihana göstersinler ve gözleri ile cihanı dikkatle görebilsinler. bunda korkulacak birsey yoktur"
  18 nisan 1935 istanbul'da toplanan "milletlerarası ilk kadın kongresi"

  "kadınlarımız için asıl mücadele alanı, asıl zafer kazanılması gereken alan, biçim ve kılıkta başarıdan çok, ışıkla, bilgi ve kültürle, gerçek faziletle süslenip donanmaktır. ben muhterem hanımlarımızın avrupa kadınlarının aşağısında kalmayacak, aksine pek çok yönden onların üstüne çıkacak şekilde ışıkla, bilgi ve kültürle donanacaklarından asla şüphe etmeyen ve buna kesinlikle emin olanlardanım."

  1935 yılında türk kadını'na seçme ve seçilme hakkı tanınması vesilesi ile
  "bu karar turk kadınına sosyal ve siyasal hayatta bütün milletlerin üstünde yer vermiştir. çarşaf içinde, peçe altında ve kafes arkasındaki türk kadınını artık tarihlerde aramak lazım gelecektir. türk kadını, evdeki medeni konumunu yetki ile işgal etmiş, iş hayatının her aşamasında başarılar göstermiştir. siyasi hayatla, belediye seçimleriyle tecrübe kazanan türk kadını bu sefer de milletvekili seçme seçilme suretiyle haklarının en büyüğünü elde etmiş bulunuyor. medeni memleketlerin bir çoğunda, kadından esirgenen bu hak, bugün türk kadınının elindedir ve onu yetki ve lihakatle kullanacaktır."
 2. CANGÜLER
  Bayan Üye

  Atatürk Cumhuriyetin ilanından sonra kadınlarımıza gerekli olan önemi vermiştir. Eskiden kadınların sosyal hayatta çok az hakları vardı ancak atamızın sayesinde kadınlarımız gerek sosyal hayatta gerekse eğitim gerekse hukuk alanında bir çok hakka sahip olmuştur.
+ Yorum Gönder


kadın hakları ile ilgili resimler,  atatürkün kadın hakları ile ilgili sözleri,  kadın hakları ile ilgili fotoğraflar,  kadın hakları ile ilgili görseller,  kadın hakları ile ilgili yazı,  atatürkün kadın haklarıyla ilgili sözleri