+ Yorum Gönder
Atatürk Forumu ve Atatürk'ün inkilapları Forumunda Atatürk ve kadın hakları nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Atatürk ve kadın hakları nelerdir
  kadın hakları

  karma öğretime geçildi.
  29 Ekim 1923: Cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte kadınların kamusal alana girmesini sağlayan yasal ve yapısal reformlar hızlandı.
  3 Mart 1924: Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Öğrenim Birliği) çıkarıldı. Böylece eğitim laikleştirilerek tüm eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. Kız ve erkekler eşit haklarla eğitim görmeye başladı.
  17 Şubat 1926: Türk Medeni Kanunu'nu kabul edildi. Kanun ile erkeğin çok eşliliği ve tek taraflı boşanmasına ilişkin düzenlemeler kaldırıldı kadınlara boşanma hakkı velayet hakkı ve malları üzerinde tasarruf hakkı tanındı. 4 Nisan 1926 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kanun 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe girdi.
  1930: Belediye yasası çıkarıldı. Yasa ile kadınlara belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı tanındı.
  1930: Kadın ve çocukların korunmasına ilişkin ilk düzenleme Umumi Hıfzısıhha Kanunu ile yapıldı.
  1930: Doğum izni düzenlendi.
  10 Haziran 1933: Kız çocuklarına mesleki eğitim vermek amacıyla Kız Teknik Öğretim Müdürlüğü kuruldu.


  atat-rk-ve-kad-n-haklar-nelerdir.jpg
  26 Ekim 1933: Köy Kanunu'nda değişiklik yapılarak kadınlara köylerde muhtar olma ve ihtiyar meclisine seçilme hakları verildi.
  5 Aralık 1934: Anayasa değişikliği ile kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındı. Türkiye bu hakkı kadınlara tanıyan ilk Avrupa ülkesi oldu. Türk kadını bu yeni haklarını hemen kullandı. (bkz: İlk Kadınlar)
  8 Haziran 1936: İş Kanunu yürürlüğe girdi. Kadınların çalışma hayatına düzenleme getirildi.
  1937: Kadınların yeraltında ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması 1935 tarihli 45 sayılı ILO sözleşmesi ile yasaklandı.
 2. Emine4747
  Devamlı Üye

  Kadın hakları erkeklerle aynı eşitlikte olmasıdır. Kadın hakları 19. yy'da büyük önem kazanmıştır. Kadınların seçme ve seçilme hakkına sahipler. Kadınlar istedikleri insanla evlenmeye, boşanmaya, hakları vardır.
 3. CANGÜLER
  Bayan Üye
  Atatürk türk kadınına önem vermiş günlük hayatta belli başlı haklar vermiştir. Her insanın hakkı olan seçme ve seçilme hakkını vermiş ve gerekse iş gerekse günlük hayatta kolaylıklar sağlamıştır.
+ Yorum Gönder


atatürk devrimleri,  kadınlara seçme ve seçilme hakkı,  kadınların seçme ve seçilme hakkı,  atatürk devrimleri nelerdir,  atatürk devrimler