+ Yorum Gönder
Atatürk Forumu ve Atatürk'ün inkilapları Forumunda Saltanatın kaldırılmasının sonuçları nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Saltanatın kaldırılmasının sonuçları nelerdir
  kısaca saltanatın kaldırılmasının sonuçları nelerdir 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Saltanatın kaldırılmasının sonuçları nelerdir

  KISACA SALTANATIN KALDIRILMASI'NIN SONUÇLARI


  • Ülkede iki ayrı yönetimin bulunmasına son verildi.
  • Altı yüz yıllık Osmanlı saltanatı sona erdi.
  • Ulusal egemenliğin tam olarak sağlanması için önemli bir adım atıldı.
  • TBMM Türkiye’de tek yasal güç haline geldi.
  • Din ve devlet işlerinin tek bir makamın elinde bulunmasına son verildi.Böylece laiklik alanında da ilk önemli adım atılmış oldu.
  • Son Osmanlı Sultanı VI.Mehmet Vahdettin 17 Kasım 1922’de ülkeyi terk etti.
  • TBMM Halifeliğin İngiltere tarafından kullanılmasını engellemek amacıyla Osmanlı Hanedanından Abdülmecid Efendiyi halife seçtiğini ilan etti.
  • Halifelik Osmanlı Devletindeki siyasi gücünü kaybederek sembolik bir makam haline geldi.
  • Yapılacak İnkılaplara zemin hazırlandı.
  • Lozan Barış görüşmelerinde Türkiye’nin tek bir heyet tarafından temsil edilmesi sağlandı.Böylece İtilaf devletlerinin ikilik çıkarma planı sonuçsuz kaldı.
  • Saltanatın kaldırılması nedeniyle TBMM’de tartışmalar daha da artarak Meclisin çalışmaları olumsuz yönde etkilendi.Bunun da etkisiyle TBMM’nin seçimlere gitmesi hızlandı.
  Mustafa kemal Paşa Nutuk’ta saltanatın kaldırılması ile ilgili görüşmelerin uzaması ve bu kurumun devam etmesini isteyenlerin faaliyetleri karşısında şunları söylediğini belirtmiştir:
  “Efendiler hakimiyet ve saltanat kimse tarafından hiç kimseye ilim icabıdır diye görüşmeyle tartışmayla verilmez.Hakimiyet ve saltanat kuvvetle kudretle zorla alınır.Osman oğulları Türk milletinin hakimiyet ve saltanatını zorla el koymuşlardır.Bu haksız durumu altı yüzyıldan beri sürdürmüşlerdir.Şimdi de Türk milleti bunlara hadlerini bildirerek hakimiyet ve saltanata isyan ederek kendi eline almış bulunuyor.Bu bir oldu bittidir.Konumuz millete saltanatı bırakmak yada bırakmamak değildir.Mesele zaten olup bitmiş bir gerçeği ifade etmekten ibarettir.Bu derhal olacaktır.Burada toplananlar meclis ve herkes meseleyi olduğu gibi görürse doğru olur.Aksi takdirde gerçek yine gerektiği şekilde belirtilecektir.Fakat ihtimal bazı kafalar kesilecektir.”

+ Yorum Gönder