+ Yorum Gönder
Atatürk Forumu ve Atatürk'ün inkilapları Forumunda Türk inkılabı nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zühre
  Devamlı Üye

  Türk inkılabı nedir
  Türk inkılabı nedir

  Bu inkılâp, kelimenin ilk anda işaret ettiği ihtilâl mânasından başka, ondan daha geniş bir değişikliği ifade etmektedir. Bugünkü devletimizin şekli, asırlardan beri gelen eski şekilleri ortadan kaldıran en gelişmiş tarz olmuştur.Milletin, varlığını devam ettirmesi için fertleri arasında düşündüğü müşterek bağ, asırlardan beri gelen şekil ve mahiyetini değiştirmiş, yani millet, dinî ve mezhebi bağlantı yerine Türk Milliyeti bağıyla fertlerini toplamıştır.
 2. Emine4747
  Devamlı Üye

  İnkılap toplum düzeni ve yasını geliştirmek için yapılan köklü değişiklikle ve iyileştirmelerdir.Ulusal egemenliği, Laiklik ve demokrasiyi yerleştirmektir Türk inkılabın amacı.Toplumsal eşitliği sağlamaktır.
+ Yorum Gönder


türk inkılabı nedir