+ Yorum Gönder
Hayat Ve Yaşam ve Bahçe ve Bitki Forumunda Bitkiler hangi renkte fotosentez daha çok yapar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Bitkiler hangi renkte fotosentez daha çok yapar
  Bitkiler hangi renkte fotosentez daha çok yapar

  Tüm canlılar büyümek, hareket edebilmek ve yaşamsal işlevlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. Bu enerjinin kaynağı ise güneştir. Üreticiler, hücrelerinde güneşten gelen ışık enerjisini, klorofil pigmenti sayesinde soğurup, topraktaki su (H2O), havadaki karbondioksit (CO2) kullanılarak basit şeker (glikoz) ve oksijenin oluşmasını sağlar. Bu olaya fotosentez denir

  bitkiler-hangi-renkte-fotosentez-daha-ok-yapar.jpg

  Klorofilli bakteriler, bitkiler, mavi-yeşil algler, öglena(kamçılı hayvan) fotosentez yapan canlılardır. Bakteriler ve alglerde çekirdeksiz (prokaryot) hücre yapısında olduklarından tüm fotosentez tepkimeleri sitoplâzmada bulunan klorofiller ile gerçekleştirilir. Bir bitkinin ise tüm hücrelerinde fotosentez yapılmaz. Sadece yeşil olan yani kloroplast bulunduran hücreleri fotosentez yapar. (bitkilerde klorofiller, kloroplastlar içinde bulunur) Bitkinin klorofilli kısımları yeşil görünür.


  •Klorofil, fotosentez için neden gereklidir?

  Bitkilerde, fotosentez sırasında güneş ışığı yaprağın üzerine düşerek yaprak hücrelerindeki kloroplastlarda bulunan klorofillere ulaşır. Klorofiller bu ışığın enerjisini, hayatsal faaliyetlerde kullanılması için kimyasal enerjiye çevirir. Bu kimyasal enerjiyi üreticiler glikoz elde etmekte kullanılır.

  •Fotosentez sadece güneş ışığında mı gerçekleşir?

  Işık, fotosentez olayının vazgeçilmez bir öğesidir. Işık klorofili uyarır. Işık şiddeti arttıkça fotosentezin hızı bir noktaya kadar artar sonra sabit hızla devam eder. Üreticiler, bunun için sadece güneş ışığını kullanmazlar. Işık şiddetinin yeterli olduğu yapay ışık kaynakları da fotosentezin gerçekleşmesini sağlar. Işık şiddeti arttıkça fotosentez hızı da artar.

  •Işık rengi fotosentez hızını etkiler mi?
  ,
  Bitkiler yeşil ışıkta en az, en fazla mor ve kırmızı ışıkta fotosentez yapar. Bitkinin klorofilli kısımlarının yeşil görünmesi, yeşil ışığın yansıtıldığını gösterir.

  •CO2 (karbondioksit) miktarı fotosentez hızını etkiler mi?
  Karbondioksit bulunmayan bir ortamda fotosentez gerçekleşmez.
  •Fotosentez olayı, su miktarı, topraktaki mineral düzeyi ve hava sıcaklığı gibi faktörlerden de etkilenir.
  Ek Bilgiler:
  • İyot, nişastanın ayıracıdır. Nişastanın bulunduğu bölgeyi mavi-mor renge boyar.
  • Kireç suyu, bulunduğu ortamdaki CO2’i tutar. Ve kireç suyu bulanık görüntü oluşturur.
  ,
 2. AYFER
  Bayan Üye

  Fotosentez olayı, canlıları neredeyse direkt veya dolaylı olarak besleyen tek biyolojik olaydır. Bitkilerde fotosentez; 6CO2 + 12H2O —> C6H12O6 + 6O2 + 6H2O şeklinde gerçekleşir.
+ Yorum Gönder


fotosentez en hızlı hangi ışıkta gerçekleşir,  hangi bitkiler fotosentez yapar,  fotosentez en iyi hangi ışıkta gerçekleşir,  fotosentez tepkimesi,  hangi canlılar fotosentez yapar,  fotosentez hangi ışıkta daha iyi gerçekleşir