+ Yorum Gönder
Hayat Ve Yaşam ve Bahçe ve Bitki Forumunda Bitkileri Yağiş Nasil Etkiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Bitkileri Yağiş Nasil Etkiler

  Bitkileri yağiş nasil etkiler ilgili bilgi  Yağışın Bitki Büyümesi ve Gelişmesi Üzerine Etkisi Yağış İklim / EKOLOJİK FAKTÖRLER / SEBZECİLİK
  Su, bitki hayatının kaynağıdır. Su bulunmayan yerde zaten hayat olmaz. Canlıların hayatsal olaylarında su kullanılır ve yapılarının büyük bölümünde su vardır. Nitekim bitkilerin değişik organları içinde de % 5-95 arasında su bulunmaktadır. Bitkiler suyu yağış ve yağışın yeterli olmadığı zamanlarda sulama suyu ile temin eder.
  Toprak katı maddeler ve boşluklardan ibarettir. Yağış ve sulama suyu ile bu boşlukların belli bir bölümü suyla dolar. Toprağa giren suyun tutunamayan kısmı yer çekiminin de etkisiyle aşağılara doğru sızar. Burada birikerek yeraltı sularını oluşturur. Yeraltı suları, toprağın üst taraftaki suyun buharlaşma veya bitkiler tarafından kullanılarak azalması halinde, topraktaki kılcal borular vasıtasıyla yukarı doğru çıkarak, toprağın üst kısmındaki eksik olan su kısmı tamamlar. Yine yeraltı suları kuyular açılarak yeryüzüne çıkartılır ve sulama suyu olarak kullanılır.
  Yağış sırasında suyun hepsi toprak içine işlemez. Çünkü toprağın su emme gücü çok yüksek değildir. Yağış hızı ve miktarı azsa emilme oranı artar. Hız ve miktar fazla ise bir bölümü emilir. Toprak tarafından emilemeyen diğer kısmı toprak yüzünde birikir. Meyilli yerlerde bu birikim akışkan hale geçer, dere, çay ve nehirler, çukur yerlerde birikerek göller oluşur. Böylece yağış sonrası hem toprak içi ve altı suları, hem de toprak üstü suları meydana gelir. Değişik şekillerde ortaya çıkan yağış bitkilerin su kaynağıdır. Yağışın bitki büyüme ve gelişmesine direkt ve indirekt faydası ve zararı vardır.
  Pus ve sis, solunumla bitki içine alınabilir. Özellikle bitki üstünde oluşan çiyden bitkiler büyük ölçüde faydalanır. Sulama imkanı olmayan yerlerde, kurak bölgelerde ve zamanlarda bitkilerin yaşamlarını sürdürebilmelerinde büyük öneme haizdir. Ancak ticari sebze yetiştiriciliğinde önemleri, havadaki nem oranını arttırdığından, daha çok yaprakları yenen sebzelerde kalitenin artmasına yardımcı olmasıdır.
  Yağmur suları çevre kirliliği olmayan yerlerde bitkiler için en iyi sudur. Çevre sıcaklığında, içerisinde çok az erimiş madde bulunduğundan ve bu erimiş maddelerin büyük bölümünü azot teşkil ettiğinden, bitkiler için ideal bir su olarak gösterilir. Yağmur ağır ağır ve uzun sürede düşecek olursa faydası artar. Toprağın suyla dolmasını sağlar. Yeraltı suyu zenginleşir. Bitkiler yıkanır ve temizlenir. Çok şiddetli ve aniden çok fazla düşen yağmur toprak tarafından emilemez. Birikmeye ve akışkan hale geçmeye başlar. Seller meydana gelirse tahribata yol açar. Bu sefer zararlı bir etki ortaya çıkar. Yağışların bir yıl boyunca düzenli bir şekilde oluşması ve özellikle bitkilerin yetiştiği dönemde düşmesi onların su gereksinimini sağlar. Böylece yağmur suyunun hem direkt, hem de indirekt etkisi ortaya çıkar. Ancak ülkemizde yağmurlar geç sonbahar, kış ve erken ilkbaharda düşer. Bu bakımından direkt etkisi kısmen kaybolur. İndirekt etki, yağmur sularının yeraltı ve yerüstü sularını oluşturmasıyla meydana gelir. Bu sular ileride sulama suyu olarak kullanılır ve böylece yağışsız dönemlerde bitkilerin su gereksinimleri karşılanır. Kar yağışı kış aylarında ve sebzelerin yetiştirilmediği dönemde gerçekleşir. Bu bakımdan direkt etkiye sahip değildir. Ancak kar yağışı havayı yumuşatır. Kar toprağı bir yorgan gibi örter, toprağın donmasını önler ve toprak içindeki canlıları korur. Bir örnek vermek gerekirse, soğuk bölgelerde, ilkbahar yetiştiriciliği için ıspanak tohumları geç sonbaharda tarlaya atılır. Eğer tohumlar sürmemiş ise, toprak üstündeki kar örtüsü, toprak içindeki ıspanak tohumlarının kış aylarının dondurucu soğuğundan etkilenerek donmasını ve ölmesini önler. Tohumlar sürmüş ve rozet yapraklar meydana gelmişse, bunların vernalize olarak ilkbaharda erken çiçeklenmesini engeller. Kar, uzun zamanda yavaş yavaş eridiğinden, bütün eriyen su toprak içine girer ve yeraltı sularını çoğaltır.
  Dolu yağışı bitkilerin düşmanıdır. İrilikleri ve düşüş hızları arttıkça zararlı etkileri artar. Yapraklar parçalanır, dallar kırılır, meyve yumrular zedelenir hatta parçalanır. Bu bakımdan arzu edilmeyen bir yağış şeklidir. Ancak indirekt etki olarak, eridiklerinde su kaynaklarının suyunu çoğaltır.
  Yağış kış aylarında, sonbaharda yapılan toprak işlemesinde bırakılan büyük kesekli toprağın parçalanmasını, soğuk ve don etkisiyle bazı arzu edilmeyen zararlıların ölmesini, ilkbaharda toprağın yeni bir furda yapı kazanmasını ve yenilenmiş olarak hizmetimize girmesini sağlar.
  Yağışın devamlı ve fazla miktarda olması, sebze gelişmesine olumsuz etki yapar. Toprak suyunun artması, toprağı havasız bırakır. Bu ortamda kökler yeterli derecede oksijen alamadığından büyümeleri durur. Hayati faaliyetleri aksar, besin maddelerini ve suyu alamaz hale gelir. Bir müddet sonra fitopatolojik enfeksiyonlar ortaya çıkar ve köklerde çürüme başlar. Çiçeklenme devresinde çiçek dökümüne yol açar. Toprağa tohum ekilmişse, tohumlar çimlenmeyip çürür veya çimlense bile havasızlıktan genç sürgün büyüyemez ve sonunda oda çürür
 2. Gülşen
  Devamlı Üye

  Bitkiler yağışlar sayesinde büyüyüp gelişmektedir. Bitkilerin gelişmeleri ve büyümeleri için yağmur yağması gerekmektedir. Yeteri kadar sulanan bitkiler hızla gelişirler. ama zaman zaman fazla yağışlar olmakta ve bu yağışlar tarım ürünlerine zarar vermektedir böyle sorunlar yaşamamak için suyun rahat gidebileceği kanallar açmalıyız.
+ Yorum Gönder