+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Barışlar ve Savaşlar Forumunda El Alameyn Savaşı Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  El Alameyn Savaşı Hakkında Bilgi
  El Alameyn Savaşı Hakkında Bilgi

  El Alameyn Savaşı Hakkında Genel Bilgi

  Rommel’in, 30 Ağustos 1942 günü İngiliz 8 Ordu’nun Alam Halfe’deki savunmasına yönelik taarruzu, 6 Eylül 1942 tarihinde geri çekilmesiyle başarısız olmuştu General Montgomery, Eylül ve Ekim aylarında, Malta’da üslenmiş olan İngiliz hava ve deniz unsurlarının, Rommel’in ikmal hattı üzerindeki ablukası dolayısıyla Alman-İtalyan birliklerinin çok az takviye alabildiklerini ve akaryakıt stoklarının ‘sınırlı’ olduğunu bilmektedir Gerçekte, Rommel’in sadece üç günlük akaryakıt stoku vardır Kendi birlikleri ise düzenli olarak takviye edilmektedir Bu bağlamda Montgomery, saldırıya geçerek Alman-İtalyan birliklerini Kuzey Afrika’dan çıkartmaya karar vermiştir

  General Montgomery’nin planı, cephenin kuzey kesimindeki mayınlı arazide iki koridor açmaya dayanmaktadır Hemen ardından İngiliz zırhlı birlikleri bu koridorlardan geçerek Alman-İtalyan zırhlı birliklerini imha edecektir Cephenin güneyinden taarruz eden birlikler ise, güney cephedeki Alman-İtalyan birliklerinin cephenin kuzeyine sevk edilmelerini önleyecektir Montgomery’nin planı, oniki günlük ve üç evreli bir plandır Girme, imha muharebeleri ve son taarruz

  Montgomery bu planı, Rommel’i yanıltacak bir dizi manevrayla desteklemiştir 1942 yılının Ekim ayı boyunca, cephenin güney kesiminde siperler kazılmış ve bir akaryakıt boru hattı döşenmeye başlanmıştır Ayrıca bu bölgeye maket tank ve jipler yerleştirilmiştir

  Cephenin kuzey bölümünde 23 Ekim 1942 günü gün ağarmadan İngiliz topları hazırlık ateşine başlamışlardır Hazırlık ateşi, 882 topun, herbirinin yaklaşık 600 atışıyla 5 saat sürdürülmüştür Ardından istihkam birlikleri, piyadenin yakın desteğinde mayın temizleme işlemlerine başlamışlardır Almanların Şeytan bahçesi adını verdikleri, çeşitli bubi tuzakları ve mayınlarla döşeli bu arazide 8 kmlik bir yolun açılmasına çalışılmıştır Mayınlı arazinin derinliği yüzünden, çok dikkatli sürdürülmesi gereken bir işlemdir bu

  İngiliz 30 ve 10 Kolorduları’nınn, zırhlı birlikleri için geçiş bandı oluşturmaya yönelik bu saldırısı esnasında, cephenin güney kesiminde ise İngiliz 13 Kolordusu’nun yanıltıcı taarruzu, Alman 21 Panzer Tümeni’nin ve İtalyan Ariete Zırhlı Tümeni’nin cephe hattına yapılmıştı

  İngiliz 30 Kolordusu’nun giriştiği taarruz, çölde belirgin olamayan bir hatta kadar ilerlemeyi hedefliyordu ve bölge, Alman-İtalyan kuvvetlerinin en güçlü savunduğu bölgeydi Saat 14:00 dolaylarında istihkamcılar tanklar için bir geçit oluşturmuşlardı Beşyüz kadar İngiliz tankı bu banda ilerledi ancak, yoğun toz, trafik sıkışıklığı dolayısıyla hareketsiz kaldılar

  24 Ekim 1942 sabahı Alman karargahı, bir hava taarruzuna uğramıştır Bu hava saldırısında Alman birliklerinin iletişimi ciddi hasar görmüştür Rommel o sıralarda Almanya’da olduğu için ona vekalet etmekte olan General Georg Stumme, hava saldırısı sırasında yaşamını yitirmiştir Komutayı General Ritter von Thoma devralmıştır

  İngiliz 30 kolordusu ilk mayınlı arazide çakılıp kalmıştır ve 10 Kolordu, gün boyu Alman-İtalyan mevzilerine binin üstünde çıkış yapan Müttefik hava akınlarına karşın ilerlemekte başarılı olamamıştır

  İngiliz 51 Tümenine gün ağarırken taarruz eden panzerler, saat 16:00 dolaylarında bir ölçüde başarılı oldular 15 Panzer Tümeni’nin panzerleri, toz bulutlarının ve arkalarına aldıkları güneşin de yardımıyla Kidney Sırtı’ndaki Avusturalya Tümeni’ni geri attılar II El Alameyn Savaşı’nın ilk büyük tank muharebeleri bugünün sonlarında yaşanmıştır Yüzün üzerinde tankın giriştiği bu çatışma gece karanlığına dek sürmüş ve iki taraf da yarıya yakın tankını bu çatışmalarda kaybetmiştir Piyadeye karşı tankların sürdürdüğü bu muharebeler iki gün boyunca sürmüş, ağır piyade kayıplarına karşın Birleşik Krallık birlikleri Kindey Sırtı’nı elde tutmayı başarabilmişlerdir

  24 Ekim 1942 sabahı Alman karargahı, bir hava taarruzuna uğramıştır Bu hava saldırısında Alman birliklerinin iletişimi ciddi hasar görmüştür

  Rommel o sıralar İngiliz 8 Ordusu’nun taarruzu durmuştur Churchill, "Savaşı kazanacak bir General bulmak gerçekten olanaksız mı" demektedir Rommel 26 Ekim günü Tel al-Eissa yakınlarından bir karşı saldırı başlatmıştır Bu karşı saldırıyla Rommel, tüm tanklarını Kidney tepesi civarından savaşa sürerek önceki pozisyonunu yeniden kazanmayı amaçlamaktadır Tüm hava ve kara gücünü bölgede toplayarak 21 Panzer Tümeni’ni ve İtalyan Ariete Zırhlı Tümeni’ni Rahman yolunun güneyi boyunca taarruza geçirmiştir Ancak ileri harekat akaryakıt sıkıntısı yüzünden durmuş, açık arazide İngiliz hava akınlarına maruz kalmıştır

  Bununla birlikte 8 Ordu, Alman-İtalyan birliklerinin tank kayıplarına karşın başarılı olamadılar Her ileri harekatleri tanksavar topları tarafından durduruldu

  Bir Beaufort torpido bombardıman uçağı filosu, Tobruk limanından bir tankeri batırmış ve Rommel’in son ikmal umudunu da boşa çıkarmıştır

  2 Kasım da başlayan bu evrede düşman zırhlılarının imhası hedeflenmiştir Düşman açık alanda savaşmaya zorlandı İstila edilen ikmal hatları ve taarruzlar sonucu Mihver güçleri akaryakıtı azalmıştı ve düşman ordusu dağılmıştı Tüm çabalarda amaç, Rahman sırtı boyunca Tel el-Agakir’deki Mihver savunmasıydı Bu saldırı yedi saat süren hava taarruzlarıyla başladı Hava taarruzlarının hedefi Tel el-Agakir ve Sidi Abddal-Rahman bölgesiydi Hava taarruzunun ardından 4,5 saat süren, 360 topun, 15000 top mermisi harcayarak sürdürdüğü baraj ateşi başlamıştır Yoğun hava saldırılarına karşın ateşi sürdüren Alman 88likleri 128 İngiliz tankından 102 sini imha etmişlerdir Öğleden sonra 120 Alman ve İtalyan tankı saldırıya geçmiştir 2 El Alameyn Savaşı’nın son tank savaşı Agakir Sırtı’ndaki bu tank savaşıdır

  3 Kasım da Rommel Hitler’e bir mesaj göndererek durumun ümitsizliği nedeniyle geri çekilme onayı ister, ama red edilir Aynı gün General von Thoma, komuta ettiği tüm tankların imha olduğu bir savaşın sonunda esir düşmüştür

  Direnmeye çalışmanın tüm birliklerin kaybedilmesi anlamına geleceğini bile Rommel, Hitler’in emrine karşın geri çekilme emri vermiştir
  4 Kasım da İngiliz 3 zırhlı tümeni Alman-İtalyan hatlarını yarmışlardır
 2. Acil

  El Alameyn Savaşı Hakkında Bilgi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder