+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Barışlar ve Savaşlar Forumunda Viyana Kongresi ve Kararları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Aycan
  Devamlı Üye

  Viyana Kongresi ve Kararları
  Viyana Kongresi hakkında bilgi

  Viyana Kongresi ve Kararları.jpg

  Viyana kongresi görüşmeleri devam ederken ve henüz sonucun alınmadığı sırada Napolyon, Elbe Adası’ndan kaçarak Fransa’ya döndü ve 20 Mart 1815’te tahta oturdu. Kongreye katılan devletler Napolyon’u barış düşmanı ilan ettiler.
  Çünkü büyük devletler barışı muhafaza için ilk defa Viyana Kongresinde anlaşmaya teşebbüs ediyor, savaş ve işgallere karşı ortak kuvvet dengesi meydana getiriyorlardı. Napolyon’un yeniden tahta oturması üzerine görüşmeleri hızlandırarak kendi aralarında yapmış oldukları anlaşmalar birleştirildi. Viyana Kongresi kararlarına göre:

  1. İngiltere Akdeniz’de Malta adasını ve Yedi Adayı, güney Afrika’da Hollanda’ya ait Cape Colony’yi, Seylan adasını, güney Amerika’da Güyan ile Trinidat adasını, Danimarka’dan da Heligoland adasını alarak, imparatorluğunun denizaşırı yollardaki stratejik noktalarını kuvvetlendirmiş oluyordu.

  Yedi adayı almakla İngiltere, Rusya’nın Balkanlardan Akdenize sarkmasını kontrol etmek için bir ileri karakol elde etmiş oluyordu. Cape Colony ise, XIX. Yüzyılın sonlarına doğru İngiltere’ye bütün Afrika kıtasını boydan boya egemenliği altına almak için bir basamak teşkil edecektir.

  2. Rusya, Tilsitt Antlaşması ile eline geçirmiş olduğu Finlandiya’yı muhafaza ediyordu. Ayrıca, yine Tilsitt’de kurulmuş olan Varşova Büyük Dükalığı ortadan kaldırılıyor ve topraklarının büyük kısmını Rusya alıyordu. Böylece Rusya, Prusya ve Almanya üzerinde hakim bir duruma geçmiş olmaktaydı.

  3. Avusturya ise, Varşova Büyük Dükalığının ortadan kaldırılması ile, Doğu Galiçya’yı tekrar kazanmaktaydı. Güneyde ise, Kuzey İtalya’da bulunan Lombardiya ve Venedik’i eline geçirmekteydi. Fakat Fransa’ya kaptırmış olduğu Belçika’yı geri alamadı, İngiltere’nin istediği gibi Belçika, Hollanda ile birleştirildi ve başına Oranj hanedanı getirildi.

  Avusturya’nın asıl başarısı Almanya’yı yine dağınık bir halde tutabilmesiydi. Fakat kazandığı yeni topraklarla, esasen çeşitli milletlerle dolu olan bünyesine yeni yeni unsurlar katmış olmaktaydı.

  4. Prusya, Varşova Büyük Dükalığına vermiş olduğu pozen bölgesini tekrar kazandı. Ayrıca, Saksonya’nın beşte ikisini, Westphalia’nın büyük bir kısmını ve Ren’in batı kıyılarından (Rheinland) bir kısım toprağı da sınırları içine kattı. Prusya oldukça büyümüştü.

  5. Napolyon’un 1806 da kurmuş olduğu Ren Konfederasyonu, 38 devletten oluşan Germen Konfederasyonu haline getiriliyordu. Bu konfederasyonun başkanlığı Avusturya’ya veriliyordu.

  6. İtalya’da ise; Sardunya Krallığına, Nice, Savoie ve Cenova cumhuriyetinin toprakları katılarak Fransa’nın güneyinde kuvvetli bir devlet meydana getirildi.

  Modena ve Toskana dükalıklarının başına da Avusturya prensleri getirildi ve Napolyon’un ikinci karısı ve Avusturya İmparatorunun kızı Marie Louise’e de Parma Dükalığı verildi ki, bu suretle Avusturya’nın İtalyadaki nüfuzu daha da artmış oluyordu.

  Papalık Devleti yeniden kuruldu

  8. isveç’e, Rusya’ya kaybettiği Finlandiya’ya karşılık, Danimarka’ya ait Norveç verildi. Danimarka Napolyonla işbirliği yapmıştı ve şimdi cezalandırılıyordu.

  9. İsviçre 22 kantondan oluşan bağımsız ve daimi tarafsız bir devlet oluyordu.

  Napolyon’un alt üst ettiği Avrupa haritasını Avrupa’nın büyük devletleri bu şekilde düzenlediler. Fakat bu düzenlemeler tamamen toprak sınırlarına ait bulunuyordu.www.alasayvan.net Hiç kimse Fransız İhtilalinin ortaya çıkardığı ve Napolyon savaşlarının ortaya attığı fikirlerin toplumlar üzerinde yaptığı etkileri hesaba katmamış ve bu yolda bir düzenlemeye gitmemişti
 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  Viyana Kongresi, Napolyon savaşlarının sonunda Fransız ordularının Koalisyon orduları tarafından tamamen yenilgiye uğramalarından sonra Avrupa da ki sınırların ve güçlerin yeniden belirlenmesi için toplanmış olan ve bunun için kararlar alan Kongredir.
+ Yorum Gönder


pozen,  viyana kongresi