+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Barışlar ve Savaşlar Forumunda Feodalizm veya Derebeylik Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Aycan
  Devamlı Üye

  Feodalizm veya Derebeylik
  Feodalizm veya Derebeylik

  Feodaliz3.jpg

  Feodalizm veya Derebeylik, başta Ortaçağ Avrupası olmak üzere tarihin birçok evresinde rastlanan toplumsal, siyasal ve ekonomik örgütleniş biçimidir. Feodalizm kelimesi, Latince feodum (tımar) ile taşınabilir değerli mal anlamına gelen Cermen kökenli bir kelimeden türetilmiştir.

  Feodal toplumun siyasi örgütlenişi, koruyan-korunan (süzeren-vassal) ilişkisine dayanan hiyerarşik bir örgütleniştir. Merkezî otorite zayıftır, yerellik görülür. Feodal ekonomi ise, kendi kendine yeterlik üzerine kuruludur.

  Roma İmparatorluğu'nun http://www.alasayvan.netyıkılmasından güçlü ulusal monarşilerin ortaya çıkmasına kadar olan sürede, Avrupa'da hâkim olan örgütleniş biçimi feodal örgütleniştir. İlk Çağ'da Roma'dan yönetilen topraklarda Cermen istilaları ile Roma döneminin merkeziyetçi siyasi düzeni bozulmuş ve sayısız irili ufaklı feodal beylik ortaya çıkmıştır.

  Ticaretin tekrar canlanması ile temelleri sarsılan feodalizmin son kalıntıları Sanayi Devrimi ile tamamen yok olmuştur
 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  Feodalizm, Orta çağ Avrupasında olmak üzere tarihin bir çok döneminde görülen Toplumsal, siyasal ve ekonomik yönden örgütlenme biçimidir. Feodalist düşünce Roma İmparatorluğunun yıkılmasından monarşiyle yönetimlerin başlamasına kadar ki dönemler de varolan bir düşünce sistemiydi.
+ Yorum Gönder


derebeylik,  feodalizm,  derebeylik ile ilgili resim