+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Barışlar ve Savaşlar Forumunda Onsekizinci yüzyılda, 1789 öncesinde feodaliteden ne anlaşılması gerekir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Onsekizinci yüzyılda, 1789 öncesinde feodaliteden ne anlaşılması gerekir
  Onsekizinci yüzyılda, 1789 öncesinde feodaliteden ne anlaşılması gerekir?

  Onsekizinci yüzyılda, 1789 öncesinde feodaliteden anlaşılması gereken nedir?


  1789 öncesinde feodaliteden söz edebilmek için feodalite sözcüğüne geniĢ bir anlam vermek gerekir. Georges Lefebvre gibi bazı yazarlar 1789 öncesinde artık feodaliteden söz edilemiyeceği, gerçek feodal rejimin çoktan aĢılmıĢ olduğu kanısındadırlar.
  O halde ihtilâlin yıktığı sosyal ve ekonomik düzeni nasıl adlandıracağız? Soboul’un belirttiği gibi, ancak feodalite sözcüğüne geniĢ bir anlam vererek. Çünkü bu ikinci görüĢ açısından feodalite yalnızca vassallık, kamu gücünün parçalanmıĢ olması, yani hükümranlık haklarının (droit rega1ien) senyöre ait olması demek değildir.
  indir.jpg

  Feodalite, aynı zamanda, köylünün artı ürününü doğrudan doğruya senyörün almasıdır; köylünün angaryaya tâbi olması, köylünün senyöre aynî ve nakdî olarak çeĢitli vergiler (redevances) ödemesi ve görevler yapmasıdır. Bu görüĢ benimsenirse feodalitenin siyasî yapısının. Merkezî Devletin kuruluĢuyla birlikte, ortadan kalkmasına rağmen, iktisadî iliĢkiler alanında devam ettiğini ve geniĢ anlamıyla feodalitenin bu iliĢkileri kapsadığını kabul etmek gerekir.
 2. Acil

  Onsekizinci yüzyılda, 1789 öncesinde feodaliteden ne anlaşılması gerekir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder