+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Barışlar ve Savaşlar Forumunda kurtuluş şavaşı ile ilgili kronoloji bilgisi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Leyla
  Devamlı Üye

  kurtuluş şavaşı ile ilgili kronoloji bilgisi
  Kurtuluş şavaşı ile ilgili kronoloji bilgisi

  Kurtuluş şavaşı ile ilgili genel bilgisi


  kurtuluş şavaşı ile ilgili kronoloji bilgisi1.jpg.

  Kurtuluş Savaşı'nın önemli olaylarının kronolojisi, I. Dünya Savaşı'nı Osmanlı Devleti açısından sona erdiren Mondros Mütarekesi'nden itibaren Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanına kadarki zaman diliminde, eksiklerle aşağıdaki şekildedir.
  Sınıflandırmada I. Dünya Savaşı'nı kazanmış müttefik güçlerin ortak eylemleri ile müttefikler grubu içinde yer alan herbir ülkenin giriştiği eylemler arasında ayırım gözetilmiştir.
  Tarih Olgu
  30 Ekim Osmanlı Devleti ile I. Dünya Savaşı galibi ülkeler arasında savaşı sona erdiren Mondros Mütarekesinin imzalanması.
  31 Ekim Mustafa Kemal Paşa'nın Adana'da konuşlanmış bulunan Yıldırım Orduları Grubu komutanlığını Alman general Liman Von Sanders'den devralması.
  1 Kasım İttihat ve Terakki Fırkası'nın son kongresinin İstanbul'da toplanması
  2 Kasım Enver Paşa, Talat Paşa, Cemal Paşa ve diğer bazı İttihat ve Terakki liderlerinin İstanbul'u terketmeleri.
  8 Kasım Britanya ordusu birliklerinin Musul'u işgali.
  8 Kasım Sadrazam Ahmed İzzet Paşa ve kabinesinin istifası.
  9 Kasım Britanya ordusu birliklerinin İskenderun'u ve Çanakkale Boğazı'nın iki yakasını işgali.
  11 Kasım Ahmed Tevfik Paşa'nın sadrazam tayin edilerek yeni Osmanlı hükümetini kurması.
  12 Kasım Bir Fransız tugayının İstanbul'a girişi. Ertesi gün Britanya, Fransa, ve Yunanistan savaş gemilerinden oluşan bir filonun İstanbul önünde demirlemesi ve karaya ilave birliklerin çıkması.
  12 Kasım Fransız ordusu birliklerinin İskenderun'u işgali.
  13 Kasım İstanbul'un fiili işgali
  13 Kasım Mustafa Kemal Paşa'nın Adana'dan İstanbul'a gelişi.
  14 Kasım Fransız ve Yunan ordusu birliklerinin Meriç Nehri'nin doğusuna geçerek Uzunköprü'yü ve Trakya demiryolu hattının Çatalca Hadımköy'e kadar uzanan bölümünü işgali.
  15 Kasım Osmanlı ordusu birliklerinin Bakü'den çekilmesi. Şehrin takip eden günlerde Britanya birlikleri tarafından işgali.
  15 Kasım Fransız ordusu birliklerinin Belen'i işgali
  18 Kasım Osmanlı ordusu birliklerinin Tebriz'den çekilmesi.
  28 Kasım Kâzım Karabekir Paşa'nın Kars'tan İstanbul'a gelişi.
  1 Aralık Yapılacak barış anlaşmasında Osmanlı Devleti Türk-Müslüman halkının haklarını savunmak üzere ilk Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri'nin İzmir, Trakya ve Doğu Anadolu vilayetlerinde kuruluşu.
  6 Aralık Britanya ordusu birliklerinin Kilis'i.
  7 Aralık Fransız ordusu birliklerinin Antakya'yı işgali.
  11 Aralık Fransız ordusu birlikleri ile beraber yerli Ermenilerin Dörtyol'u işgali.
  17 Aralık Fransız donanması gemilerinin Mersin'e çıkartma yapması ve Fransız ordusu birliklerinin şehri işgali.
  19 Aralık Fransız ordusu birliklerinin Tarsus'u işgali. Dörtyol'da işgale karşı ilk silahlı direnişin gerçekleşmesi ile Güney Cephesi'nde (Batı kaynaklarında "Cilicia War") çatışmaların başlaması.
  20 Aralık Fransız birliklerinin güney Anadolu'nun anahtarı Adana'yı işgali.
  21 Aralık Osmanlı Meclis-i Mebusanının tek parti rejimi altında faaliyet göstermiş 1914-1918 Döneminin padişah tarafından sona erdirilmesi.
  21 Aralık "Adana Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti"nin kuruluşu.
  23 Aralık Fransız ordusu birliklerinin Osmaniye ve Islahiye'yi işgali.
  23 Aralık Britanya birliklerinin Batum'u işgali.
  27 Aralık Güney'de Fransız işgal bölgesinin Pozantı ve Gülek Boğazı'na kadar genişletilerek Çukurova'nın tamamı üzerinde işgalin tamamlanması.
  30 Aralık Yunanistan'ın toprak taleplerini başlatılacak Paris Barış Konferansı'na sunmak amacıyla Kasım ayında Paris'e yaptığı bir ziyaretin ardından, Yunanistan Başbakanı Venizelos'un, İngiltere Başbakanı Lloyd George'a ilettiği bir nota ile, bu toprak taleplerinin Rodos (veya Meyis) adaları karşısından Marmara Denizi'ne kadar uzanan Batı Anadolu bölgesinin tamamını içerdiğini yinelemesi.
  1919

  Tarih Olgu
  3 Ocak Britanya,
  ordusu birliklerinin Cerablus'u işgali.
  15 Ocak Britanya ordusu birliklerinin Antep'ı işgali. Yıl sonunda İngilizlerin yerini Fransız ordu birlikleri alacaktır.
  22 Ocak Osmanlı ordusu birliklerinin Batum'u tahliye etmeye başlaması.
  2 Şubat Britanya ordusu birliklerinin Maraş'ı işgali. Yıl sonunda İngilizlerin yerini Fransız ordu birlikleri alacaktır.
  27 Şubat Britanya ordusu birliklerinin Birecik'i işgali. Yıl sonunda İngilizlerin yerini Fransız ordu birlikleri alacaktır.
  8 Mart Fransız donanmasının iki gambotunun Zonguldak ve Karadeniz Ereğlisi'ne asker çıkarması.
  10 Mart Ahmed Tevfik Paşa hükümetinin düşmesi. Damat Ferit Paşa'nın ilk sadaretinin ilk hükümetini kurması.
  24 Mart Britanya ordusu birliklerinin Urfa'yı işgali. Yıl sonunda İngilizlerin yerini Fransız ordu birlikleri alacaktır.
  29 Nisan İtalyan birliklerinin Antalya'yı işgali.
  30 Nisan İngilizlerin Kars yönetimini Ermenilere bırakması.
  15 Mayıs Yunan ordusu birliklerinin İzmir'e çıkışı. İzmir'in işgalinin başlaması. Hasan Tahsin'in ilk kurşunu. Albay Fethi Bey'in "Zito Venizelos" diye bağırmayı reddettiği için süngülenmesi. Sarıkışla'daki silahsız Türk askerlerinin katledilmesi. Gün içinde farklı tahminlere göre 300-400 Türk sivilin öldürülmesi, yaralanması, taciz veya tecavüze uğraması.
  15 Mayıs
  (9 Eylül 1922) Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi
  16 Mayıs Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu müfettişi olarak Bandırma Vapuru ile İstanbul'dan Samsun'a hareket etmesi.
  16 Mayıs Yunan ordusu birliklerinin Urla, Çeşme, Karaburun ve Sakız, Midilli, Sisam, Ahikerya Ipsara adalarını işgali Seferihisar'ı işgali.
  18 Mayıs Yunan ordusu birliklerinin Söke'yi işgali.
  19 Mayıs Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a ayak basması.
  19 Mayıs Damat Ferit Paşa'nın İzmir'in işgali nedeniyle dağıtılmış olan kabinenin yerine ilk sadaretinin ikinci kabinesini kurması.
  21 Mayıs Yunan ordusu birliklerinin Menemen ve Torbalı'yı işgali.
  22 Mayıs Yunan ordusu birliklerinin Selçuk ve Bayındır'ı işgali.
  23 Mayıs Sultanahmet Mitingleri'nin birincisinin gerçekleştirilerek Halide Edip'in tarihi bir konuşma yapması (mitingler 30 Mayıs 1919, 10 Ekim 1919 ve 13 Ocak 1920 tarihlerinde tekrarlanacaktır).
  23 Mayıs Yunan ordusu birliklerinin Foça'yı işgali.
  25 Mayıs Yunan ordusu birliklerinin Manisa'yı işgali.
  26 Mayıs Yunan ordusu birliklerinin Germencik'i işgali.
  27 Mayıs Yunan ordusu birliklerinin Aydın ve İncirliova'yı işgali.
  27 Mayıs Aydın Savunması
  28 Mayıs Havza genelgesinin yayınlanması
  29 Mayıs Yunan ordusu birliklerinin Turgutlu'yu işgali.
  30 Mayıs Yunan ordusu birliklerinin Tire'yi işgali.
  1 Haziran Yunan ordusu birliklerinin Ödemiş'i işgali.
  2 Haziran Yunan ordusu birliklerinin Kınık ve Kiraz'ı işgali.
  3 Haziran Yunan ordusu birliklerinin Nazilli'yi işgali.
  12 Haziran Yunan ordusu birliklerinin Bergama'yı işgali.
  13 Haziran Yunan ordusu birliklerinin Dikili'yi işgali.
  14 Haziran Yusuf İzzet Paşa komutasındaki Kuvayı Milliye güçlerinin Balıkesir'den hareketle Bergama'yı kuşatması ve Bergama Baskınını gerçekleştirmesiyle Yunan ordusunun 400 kadar zayiatla Bergama'yı terkederek Menemen'e çekilmek zorunda kalması.
  22 Haziran Mustafa Kemal,
  Paşa, Rauf Orbay, Refet Bele, Ali Fuat Cebesoy ve Kâzım Karabekir tarafından Amasya Genelgesinin yayınlanması ile Sivas'ta ulusal ölçekte ve öncesinde Erzurum'da doğu vilayetleri için milletin istiklalini kurtarma amaçlı kongreler düzenlenmesi çağrısı yapılması.
  28 Haziran Yunan işgaline direnişin örgütlenmesi amaçlı birinci Balıkesir Kongresinin toplanması. Batı Anadolu'nun tamamını kapsayacak bir kongrenin Alaşehir'de toplanmasına karar verilmesi. Balıkesir'de aynı amaçla 10 Mart 1920 tarihine kadar ardarda beş kongre düzenlenecektir.
  30 Haziran Yunan ordusu birliklerinin Burhaniye ve Saruhanlı'yı işgali.
  21 Temmuz Damat Ferit Paşa'nın bir gün önce dağıtılmış olan kabinenin yerine ilk sadaretinin üçüncü kabinesini kurması.
  23 Temmuz
  4 Ağustos Erzurum Kongresi
  26 Temmuz
  31 Temmuz Balıkesir Kongresi
  16 Ağustos Batı Anadolu'nun tamamında direnişin örgütlenmesi amaçlı Alaşehir Kongresinin çalışmalarını tamamlaması ve düzenlenecek Sivas Kongresi'ne gönderilecek temcilcilerin seçilmesi.
  4 Eylül
  11 Eylül Sivas Kongresi
  30 Eylül Damat Ferit Paşa'nın görevden alınmasıyla ilk sadaret döneminin sona erişi.
  6 Ekim Ali Rıza Paşa'nın sadrazamlığa getirilerek kabinesini kurması.
  22 Ekim Mustafa Kemal Paşa, Rauf Orbay ve Bekir Sami Bey'in (Heyet-i Temsiliye) Amasya'ya gelen Osmanlı hükümeti Bahriye Nazırı Hulusi Salih Paşa ile görüşmeleri sonucunda Amasya Protokolü'nün imzalanması.
  29 Ekim Fransız ordusu birliklerinin İngilizlerin yerini alarak Maraş'ı işgali.
  31 Ekim Sütçü İmam olayı ile Maraş'ta direnişin başlaması.
  21 Kasım Fransız ordusu birliklerinin Mardin'i bir günlük işgal denemesi, şiddetli direnişle karşılaşacaklarını farkederek aynı gün şehri terketmek zorunda kalmaları.
  27 Aralık Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara'ya gelişi.
  1920

  Tarih Olgu
  21 Ocak
  12 Şubat Maraş Savunması
  26 Ocak Köprülü Hamdi Bey,
  önderliğinde 40 atlı arkadaşının 26 Ocak'ı 27 Ocak'a bağlayan gece Akbaş Cephaneliği Baskını'nı düzenlemesi.
  12 Şubat Kuvayi Milliye güçlerinin Fransız ordusu birliklerini Maraş'ı terketmek zorunda bırakmaları.
  2 Mart Ali Rıza Paşa kabinesinin düşmesi.
  7 Mart Kuvayi Milliye güçlerinin Fransız ordusu birliklerini Kadirli'yi terketmek zorunda bırakmaları.
  8 Mart Hulusi Salih Paşa'nın sadrazamlığa getirilerek kabinesi kurması.
  2 Nisan Hulusi Salih Paşa kabinesinin düşmesi.
  5 Nisan Damat Ferit Paşa'nın bir kez daha sadrazamlığa getirilerek kabinesini kurması.
  13
 2. Acil

  kurtuluş şavaşı ile ilgili kronoloji bilgisi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder