+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Barışlar ve Savaşlar Forumunda Fatih sultan mehmet kaç yaşında istanbul'u fethetti Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Leyla
  Devamlı Üye

  Fatih sultan mehmet kaç yaşında istanbul'u fethetti
  Fatih sultan mehmet kaç yaşında istanbul'u fethetti

  Fatih sultan mehmet istanbul'u fethedişi hakkında bilgi


  fatih-sultan-mehmet-ka-ya-nda-istanbulu-feth-etti1.jpg.  Fâtih Sultan Mehmed ,
  Han İstanbul’u maddi olarak 21 yaşında fethetmeye muvaffak olmuştur.Zâten bu gerçeği de bilmeyen yok gibidir.Ancak onun asıl fetih yaşı bana göre 19’dur.

  Fâtih Sultan Mehmed Han’ın ,
  Konstantinopolis’i fethetme yaşı hakkında bildiğimizi sandığımız târihi gerçek onun bu şehri 21 yaşında fethetmiş olduğu şeklinde söylenegelen rivayetlerden ibârettir.  Elbette bu rivâyetler de bir hakikati ifâde ediyorlar. Yâni Fâtih Sultan Mehmed Han İstanbul’u maddi olarak 21 yaşında fethetmeye muvaffak olmuştur.Zâten bu gerçeği de bilmeyen yok gibidir.Ancak onun asıl fetih yaşı bana göre 19’dur.  Târih biliminin delillerden yola çıkarak iddialarını öne sürmesi gerektiği gerçeğini asla unutmadım. Zâten benim bu iddiam bir târihçinin bilimsel bir iddiası olarak algılanmamalı.Ben bir edebiyatçı olarak bu görüşümü dile getiriyorum.Bir edebiyatçı olarak, duygulara ruh dünyasına bakıyorum.Beni asıl oradaki fetihler ya da yenilgiler ilgilendiriyor.  Elbette bu büyük Hükümdârın maddi âlemdeki fetih yaşının 21 olduğunu da çok iyi biliyorum. Ancak onun ruh dünyasında ve zihnindeki fetih aslında 19 yaşında gerçekleşmiştir. Fâtih Sultan Mehmed Han 19 yaşında tahta oturduğunda İstanbul’un surlarının aşılamayacağı şeklindeki kabulleri öncelikle zihninde yıkmıştır. Prof. Dr. Ramazan Ayvallı’ya ve pek çok bilim adamına göre de “Fâtih daha 19 yaşındayken İstanbul’u fethetmeyi kafasına koymuştu.” İşte bu dönem onun fethi gerçekleştireceğine en güçlü şekilde inandığı dönemdir. Bize göre asıl fetih işte bu dönemde gerçekleşmiştir.Sırf bu gerçeğe istinaden Fâtih’in İstanbul’u 19 yaşında fethettiğini iddia ediyoruz.Yoksa onun 21 yaşında gerçekleştirdiği fiili fethi inkâr etmiyoruz.Fâtih’in Nirvanası sayılabilecek 19 yaşındaki ruhsal gelişmelerine dikkat çekmeye çalışıyoruz.Fâtih’in bu yaşlarda kafa planında gerçekleştirdiği feth-i mübin, gençlerimizin de önce zihinsel alanda, ardından da maddi platformlarda gerçekleştirebileceği fetihlerin bir öncü müjdesi oluyor.Ancak savaş önce içte kazanılacaktır.İçteki imkansızlık, olamazlık surları yıkılacak, ardından maddi fethin düğmesine basılacaktır.İşte Fâtih daha 19 yaşındayken kendisini engelleyen bütün surları paramparça etmesini bilmiştir.  Şimdi öğrencilerimize numune-i imtisal olarak ,
  öncelikle Fâtih’in birinci içsel fethini mi yoksa ikinci maddi fethini mi göstermeliyiz? Mekkenin asıl fethinin Hudeybiye'de yapılan antlaşma ile gerçekleştiğini bilmeyen yok gibidir. Bunun gibi bizce İstanbul’un da asıl fethi Fâtih Sultan Mehmed Han 19 yaşındayken gerçekleşmiştir. O, İstanbul’u fethetmeye dâir planlar yaptığı sırada, bu şehrin fethedilebileceği gerçeğine kendisini inandırmıştır.Bu fethin gerçekleşeceğinden o kadar emindir ki, herkesi bu fethi gerçekleştirebileceğine inandırmıştır.O bunu 19 yaşında başarmıştır.  Bana göre gençlerimize asıl örnek göstermemiz gereken fetih, Fâtih’in birinci fethi yâni zihinde gerçekleştirdiği fetihtir.Çünkü o fetih gerçekleştirilmeden hiçbir başarı elde edilemez.Başarılı olacağına kesin olarak, yürekten inanmayanlar başarıyı elde edemezler.Kendine güveni olmayan, gâyesiz ve kompleksli bir gençlik hangi başarıyı elde edebilir ki?İnsanımızın öncelikle kendisine güvenmesi gerekmektedir.İnanç olmadan ibâdetin ne kıymeti kalır?İşte asıl başarının fethi hayal kurmakla, inanmakla ve kendine olan güvenle gerçekleştirilebilecektir.  Evet Fâtih İstanbul’u 19 yaşında fethetmiştir.O nefsinin, yaygaracıların ve düşmanlarının güven duygusunu zedeleyen bütün vesveselerine kulaklarını tıkamış, İstanbul’u fethedebileceğine kesin olarak bu yaşta inanmıştır.En büyük cihat nefisle yapılan cihat olduğu gibi en büyük fetih, nefse karşı gerçekleştirilen fetihtir.İşte Fâtih bu fethi daha 19 yaşındayken gerçekleştirmeyi başarmıştır.  “Fâtih Sultan Mehmed Han Dirildi” adlı romanımda Fâtih’in diliyle ifâde,
  etiğim gibi o, gerçek fethi 19 yaşında gerçekleştirmiştir. Çandarlı Halil Paşa gibi üstün yetenekli ve deha sahibi kimselerin yoğun muhalefetine rağmen o İstanbul’u fethedeceğini daha 19 yaşındayken tüm dünyaya ilan etmiştir. Ben bu gerçeğe bütün yüreğimle inanıyorum. Çünkü beni asıl ilgilendiren onun ruh dünyasında gerçekleştirdiği fetihtir. Onun 21 yaşında gerçekleştirdiği maddi fetih ise elbette askeri ve siyasi alandaki uzmanları ilgilendirmesi bakımından mühimdir.Elbette bu maddi fetih de büyük bir başarıdır. Ancak bu fiili fethin de temelleri Fâtih’in 19 yaşındaki içsel fethiyle atılmış değil midir? Bence bugün de gençlerimizin ve insanlarımızın asıl bu fethi gerçekleştirmeye ihtiyacı var.
 2. Acil

  Fatih sultan mehmet kaç yaşında istanbul'u fethetti isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


fatih sultan mehmet,  FATİH SULTAN MEHMET,  fatih sultan mehmet han,  fatih sultan mehmet kac yaşında istanbulu fethetti,  sultan mehmet han,  sultan fatih