+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Barışlar ve Savaşlar Forumunda Tarih Terimi Olarak Haçlı Seferleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Tarih Terimi Olarak Haçlı Seferleri
  Tarih Terimi Olarak Haçlı Seferleri

  Tarih Terimi Olarak Haçlı Seferleri ilgili bilgi


  Batılı Hristiyanların Kudüs’ü ve Öteki kutsal yerleri Müslümanların elinden almak için 1095-1270 arasında gerçekleşen bir dizi sefer ile 1291’den sonra düzenlenen bir dizi seferden oluşmuştur. Seferlerin nedenleri;
  1. Hristiyanların kutsal saydıkları Kudüs ve çevresini almak istemeleri,
  2. Kluni Tarikatının Avrupa'daki etkinliğini artırmak istemesi,
  3. Seferlerin Hristiyanların günahlarından arınabilmesinin yöntemi olarak gösterilmesi,
  4. İslam ülkelerinin zenginlik, Avrupa'nın yoksulluk içinde olması,
  5. Yoksul şövalyelerin serüven peşinde koşmaları,
  6. Bizans'ın Avrupalıları Müslüman Türklere karşı yardıma çağırması,
  7. İtalyan tüccarlarının Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki ticaret merkezlerini ele geçirmek istemesi.
  -Birinci Haçlı Seferi Kudüs'ü almaya yönelik yapılmış ve büyük oranda başarılı olmuştur. Haçlılar, Kudüs dahil, Güneydoğu Anadolu'dan başlayarak Sina Yarımadası'na kadar uzanan topraklarda Latin kontlukları kurmuşlardır. -İkinci Haçlı Seferi Urfa'yı geri almak ve Kudüs'ü Fatımi Devleti'nin baskılarından kurtarmak amacıyla kralların katıldığı ilk seferdir. -Üçüncü Haçlı Seferi, Eyyubiler'in ele geçirdiği Kudüs'ü geri almak amacıyla düzenlenmiş ancak, Filistin'de Eyyubiler tarafından yok edilmiştir. -Dördüncü Haçlı Seferi, Kudüs'e yönelik yapılmasına karşın, İstanbul'un Latinler tarafın-dan ele geçirilmesiyle sonuçlanmıştır. Bu gelişmeler üzerine, Bizans hanedanlarından biri İznik'e kaçarak orada 1261 yılına dek hüküm sürecek olan İznik Rum İmparatorluğu'nu kurmuştur. Bir başka Bizans hanedanı ise, Trabzon'a kaçarak orada 1461 yılına dek hüküm sürecek olan Trabzon Rum İmparatorluğu'nu kurmuştur. -Geri kalan dört sefer denizden yapılmış ve hepside başarısız olmuştur.
  Haçlı Seferleri'nin sonuçları; 1. Akdeniz ticareti canlanmış, Venedik, Marsilya, Cenova gibi limanlar önem kazanmıştır.
  2. Papaların kralların seferlere mali destek sağlamak amacıyla İtalyan bankerlerine başvurmaları, bankacılığı geliştirmiştir. 3. İslam topraklarıyla birlikte, Macaristan, Bulgaristan ve Bizans toprakları da yağmalanmış ve bu topraklarda üretim ve ticaret büyük zararlara uğramıştır.
  4. Katolik Kilisesi'nin halk üzerindeki etkinliği ve saygınlığı azalmaya başlamıştır.
  5. Derebeylerin Avrupa'daki etkisi ve saygınlığı yok olmaya başlamış, kralların merkezi otoritesi güçlenmeye başlamıştır.
  6. Haçlı Seferleri'nin sonuçları, Avrupa'da Yeniçağı başlatacak gelişmelere yol açmıştır. 7. Türk ilerleyişi bir süre yavaşlamış ve İstanbul’un fethi gecikmiştir. 8. Barut, Pusula, Kağıt, Matbaa gibi icatlar Batı tarafından öğrenilmiştir. 9. Avrupalılar İslam uygarlığı sayesinde Eski Yunan ve Helen Uygarlıklarının önemini kavramışlardır. 10. Ortaçağ Avrupası’nın siyasi yapısı Ortadoğu’ya taşınmıştır
 2. Acil

  Tarih Terimi Olarak Haçlı Seferleri isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder