+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Barışlar ve Savaşlar Forumunda Honduras Yaptığı Antlaşmalar Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Honduras Yaptığı Antlaşmalar Hakkında Bilgi
  Honduras yaptığı antlaşmalar hakkında bilgi kısaca 2. Ebru
  Devamlı Üye

  HONDURAS'IN YAPTIĞI ANTLAŞMALAR

  1.Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi

  Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi, Aralık 1948'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilmiş ve Ocak 1951'de yürürlüğe girmiştir. Sözleşme, avukat Raphael Lemkin tarafından Simele katliamı, Holokost ve Ermeni Kırımına atfedilen soykırım terimini yasal olarak tanımlamaktadır. Sözleşmeye taraf ülkeler, soykırım suçunu önlemek ve cezalandırmakla yükümlüdürler. Sözleşmeyi şu ana dek onayan ülke sayısı 140'tır.

  2.Soykırım Sözleşmesi'ne taraf ülkeler listesi

  Soykırım Sözleşmesi'ne taraf ülkeler listesi, soykırım eylemlerini engellemek ve cezalandırmak için uyulan bu uluslararası anlaşmayı imzalamış, onamış ya da sözleşmeye imzasız taraf olmuş devletleri kapsamaktadır.
  11 Aralık 1948 tarihinde imzaya açılan Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni yürürlüğe koyan ilk ülke Etiyopya'dır (1 Temmuz 1949). Daha sonra resmi yasa haline gelen sözleşme 12 Ocak 1951'de imzaya kapatılmıştır
  . Böylece, sözleşmeyi bu tarihe dek imzalamamış olan ülkeler yalnızca taraf olabilmektedirler. Onama, imzasız taraf olma ve devralma süreci Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin onayına bağlıdır.

  2008 yılı itibariyle sözleşmeye taraf olan ülke sayısı 140'tır. Dominik Cumhuriyeti ise sözleşmeyi imzalamış ancak onamamıştır.

+ Yorum Gönder