+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Barışlar ve Savaşlar Forumunda Kanada Yaptığı Antlaşmalar Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kanada Yaptığı Antlaşmalar Hakkında Bilgi
  Kanada yaptığı antlaşmalar hakkında bilgi kısaca 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Kanada Yaptığı Antlaşmalar

  Kanada, eski adı ile Kanada Dominyonu, Kuzey Amerika kıtasında en kuzeydeki Kuzey Amerika, kuzey yarım kürede bulunan, kuzeyde Arktik Okyanusu, doğuda Atlantik Okyanusu, güneyde Karayip Denizi, ve batıda kuzey Pasifik Okyanusu'yla çevrili olan kıta dır.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.ülkedir. 10 Bütün dünya tarafından bağımsızlığı kabul edilen, bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.eyalet ve 3 bölgeden oluşan, merkezi olmayan, Eyalet, çoğunlukla valilerce yönetilen ve yönetim bakımından bir tür bağımsızlığı olan büyük yönetim birimlerine denir. Osmanlı Devleti zamanında en büyük yönetim birimlerine eyalet denirdi ve eyaletlerin ba??ında bir beylerbeyi bulunurdu. ABD, Avusturya ve Avustralya gibi ülkelerin yönetim birimlerine içişlerinde bağımsız olmaları nedeniyle Türkçede eyalet denilmektedir.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.anayasal monarşi ile yönetilen, Anayasal monarşi yada Meşrutiyet, hükümdarların mutlak yetkilerinin bir bölümünü anayasal kurumlara ve meclise devrettiği yönetim biçimine denir. Osmanlı Devleti’nin son elli yılında bu yönetim biçimi iki kez uygulamaya koyulmuştur. Bunların ilki Birinci Meşrutiyet, ikincisi de İkinci Meşrutiyet olarak adlandırılır.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.1867'de Konfederasyon yasası ile kurulan bir 1867 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.federasyondur. Kuzey Amerika kıtasının hemen hemen yarısını kaplayan, yüzölçümü bakımından Federasyon Alm. Bundesstaat; Föderation f, Fr. Fédération f, İng. Federation. İki veya daha fazla devletin ortak ve fakat sınırlı olmayan hayati menfaatlerini sağlamak amacıyla birleşmelerinden meydana gelen bir devletler topluluğu.

  Federasyon devlet şekli, konfederasyon devlet şeklinin ulaştığı son merhaledir. Bugün federasyon olan Amerika,Almanya ve İsviçre bir zamanlar konfederasyon devlet topluluğuydu.

  Federasyonda, konfederasyonun aksine olara

  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Rusya Federasyonundan sonra dünyânın ikinci büyük ülkesi. Doğusunda Rusya Federasyonu (Rusça: Росси́йская Федера́ция, Rossiyskaya Federatsiya), kısaca Rusya (Rusça: Росси́я, Rossiya). Doğu Avrupa ile kuzey Asya'ya yayılmış, ve 17,075,400 km²'lik1 yüzölçümü ile dünyanın en geniş ülkesidir.2 Nüfus olarak ise sıralamada sekizincidir.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Atlas Okyanusu, batısında ATLAS OKYANUSU Alm. atlantischer Ozean, Fr. Océan Atlantique, İng. Atlantic Ocean. Dünyanın ikinci büyük denizi. Büyüklük bakımından Büyük Okyanustan sonra gelir. Doğusunda Avrasya ve Afrika, batısında Amerika (kuzey ve güney) bulunur. Bu okyanus, eski dünya ile yeni dünyayı birbirinden ayırır.

  Bazıları Kuzey Buz Denizi ile Antarktika Okyanusunu da Atlas Okyanusuna dahil ederler. Umumi kanaat, Kuzey Buz Denizi ile Antarktika Okyanusunun buraya dahil olmadığı
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Pasifik Okyanusu, kuzeyinde Amerika ve Asya kıtaları arasında ve dünyanın en büyük okyanusu.

  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Alaska ve Kuzey Buz Denizi, güneyinde ise ABD vardır. Atlas Okyunusundan Pasifik Okyanusuna uzunluğu 5000 km, Amerika-Kanada sınırından kuzeye kadar olan uzunluğu ise 4480 kilometredir.

  Kanada'nın başkenti ABD’nin yüz ölçümü en büyük, nüfusu en az olan eyaletidir. Gerçekten de Türkiye’nin neredeyse iki katı büyüklüğündeki bu eyalette ancak Kütahya ilimizdeki kadar insan yaşar. Alaska sözcüğü, bu eyaletin yerli halklarından olan Aleutlar’ın dilinde “büyük ülke” anlamına gelir. Bu adı hak edecek kadar geniş bir alana yayılmış olan Alaska yüzey biçimleri açısından da büyük bir çeşitlilik gösterir. Kuzey Amerika’nın en büyük dağlarını ve çok geniş düzlükleri
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Ottawa'dır. Eski bir Fransız ve İngiliz Ottawa, Kanada'nın başkenti ve en büyük dördüncü kentidir. Ottawa Vadisi'nde kurulan kent, Ontario eyaletinin güney doğu ucundadır ve hemen Québec eyaleti sınırındadır. Toronto'nun 400 kilometre doğusunda, Montreal'in ise 250 kilometre batısında yer almaktadır.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.kolonisi olan Kanada, hem Koloni, bir devletin nüfusunun bir bölümünü yerleştirmek için denizaşırı bir ülkeye sahip çıkması ve yurttaşlarını oraya iskan etmesi halinde meydana gelen yeni yurttur.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.La Francophonie, hem de İngiliz Milletler Topluluğuna bağlıdır.

  Kanada çağdaş ve teknolojik olarak ilerlemiş bir ülkedir ve fosil yakıt kaynakları, nükleer enerji üretimi ve hidroelektrik güç üretim imkanları ile enerji bakımından genelde kendine yeterlidir. Ekonomisi geleneksel olarak yüksek miktarlardaki İngilizce ismi Commonwealth of Nations'dır. Sözlük anlamı "Milletin çıkarı, iyilik"tir. Commonwealth sözcüğü 1513'ten sonra "devlet" anlamında da kullanılmıştır. Dört önemli kullanımı vardır; bunlardan ikisi Britanya ile ilgilidir.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.doğal kaynaklarına dayalıdır. Her ne kadar çağdaş Kanada ekonomisi çeşitlenmişse de doğal kaynakların kullanımı halen çoğu bölgesel ekonominin önemli bir parçasıdır.

  Güney komşusu Hava, su, toprak, bitki örtüsü, hayvanlar ve madenler Dünya'nın doğal kaynaklarını oluşturur. Doğal Hayatı Koruma Derneği'nin açıklamalarına göre; insanlık tarihinde hiç olmadığı kadar hızlı ve büyük miktarlarla tüketilen doğal kaynaklar, son 40 yılda bir kaç kat daha artarak tahribata uğramıştır.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Amerika Birleşik Devletleri'nin onda biri nüfusu ile, Kanada'nın ekonomik gücünün de onda biri olması beklenirken, gerçekte bu oranı genellikle aşar.

+ Yorum Gönder