+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Barışlar ve Savaşlar Forumunda Augsburg barışı hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Augsburg barışı hakkında bilgi
  augsburg barışı hakkında bilgi kısaca 2. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye

  Augsburg barışı hakkında bilgi

  Augsburg barışı hakkında yazı

  5 eylül 1555'te augsburg'da toplanan "kutsal roma germen imparatorluğu dieti" tarafından ilan edilmiştir..

  buna göre imparatorluğun üyesi hiçbir devlet dinsel gerekçelerle bir başka üye devlet ile savaşa giremeyecek ve mezhepler silaha başvurmadan yeniden birleşene dek barış geçerli olacaktı. ayrıca imparatorluğun her topluluk diliminde sadece bir mezhep tanınıyordu -katolik veya luthercilik- böylece prenslerin seçtiği mezhep uyruklarını da bağlıyordu. öteki mezhepten olanlar mülklerini satarak, bağlı oldukları mezhebin tanındığı prensliklere göç edebilirlerdi. augsburg barışı, eksikliklerine rağmen yarım yüzyılı aşkın bir süre kutsal roma-germen imparatorluğu'nu ciddi bir iç çatışmadan korudu.*

+ Yorum Gönder