+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Dış gelişme nedir hangi hayvanlarda görülür Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Dış gelişme nedir hangi hayvanlarda görülür
  Dış gelişme nedir hangi hayvanlarda görülür

  Hayvanlarda üç şekilde üreme-gelişme görülür:

  1.Vivipar:İç döllenme ve iç gelişme yapan canlılardır (memeliler)

  2.Ovipar:İç döllenme yaparlar fakat gelişme kabuklu yumurta içerisinde olur. (kuşlar, bazı sürüngenler)
  Dış gelişme nedir hangi hayvanlarda görülür.jpg

  3.Ovovivipar:Gelişme ana vücudunda ve yumurta içerisinde olur. Belli bir süre sonra canlı yumurtayı ve ana vücudunu terk eder ve doğuyormuş gibi gözükür. (bazı sürüngenler ve bazı balıklar)

  İç döllenme:Kara hayvanlarında görülür. Döllenme dişinin vücudu içinde olur. Bu nedenle az sayıdaki üreme hücresi tür sürekliliği için yeterlidir. Bazı canlılar suda yaşamalarına karşın, yavru sayısını koruyabilmek için iç döllenme yapabilirler (köpek balığı, lepistes)

  Başkalaşım(metamorfoz):Çok yumurta oluşturan bazı canlılarda yumurta içindeki besin maddesi (vitellüs) çok az olduğundan embriyo gelişimini tamamlamadan yumuırta larva halinde çıkar, dışarıda gelişerek ergin birey halini alır. Bu olaya metamorfoz denir. Kurbağalarda görülür.

  Balık ve kurbağalarda üreme: Dış döllenme görülür, yumurtalarında kabuk oluşmaz. Dişilerde yumurtalıkta oluşan Müller kanalı yardımıyla kloak tan dışarı atılır. Erkeklerde ise testislerde oluşan spermler Wolf kanalı yardımı ile kloaktan dışarı atılır. Wolf kanalı,hem spermleri hem de boşaltım maddelerini taşır.

  Sürüngen ve kuşlarda üreme:İç döllenme dış gelişme görülür. Embriyo gelişimini yumurta içinde tamamlar. Bazı yılan türlerinde faklılık görülebilir. Erkeklerde wolf kanalı yalnız spermleri taşır. Boşaltım maddeleri ise ayrı bir kanal ile kloak tan dışarı atılır.
 2. Mesport
  Moderators

  Hangi hayvanlarda iç döllenme hangi hayvanlarda dış döllenme görülür ?

  İç Döllenme :
  Anne karnında büyümesi
  Dış Döllenme : Anne'nin karnında değilde dışarıda kabuğunda büyümesi.

  İç döllenme :
  İnsan-Yarasa
  Dış döllenme : Kuş-Tavuk.


  Dış döllenme, dış ortamda gerçekleşen döllenmedir. Suda yaşayan hayvanların çoğunda çiftleşme için herhangi bir kopulasyon organı genellikle bulunmadığından, sperm hücreleri dış ortama serbestçe bırakılır. Su ortamı güvenilir değildir. Suyunsıcaklığı, pH, av olma durumu döllenmede etkilidir. Bu yüzden gamet sayısı fazladır. Ayrıca kur davranışları ve gametlerin aynı anda bırakılması döllenme olasılığını arttırır.

  İç döllenme, bazı hayvanlarında kopulasyon organı ile spermlerin dişiye iletilmesi. Döllenme, çoğu defa döllenme kanalı içersinde gerçekleşir. Özellikle iç döllenme yapan hayvanlarda eşlerin birbirlerini çekici kılması için birçok iletişim ve davranış biçimi gelişmiştir. Yavrunun en iyi gelişebileceği mevsimlerde bu davranışlar artar.

  Hayvanlarda dış döllenmenin özellikleri:

  Döllenme olayı suda olur.
  Suda yaşayan hayvanlarda görülür.
  Çiftleşme olayı yoktur.
  Çiftleşme organı yoktur.
  Döllenme ihtimali düşüktür.
  Döllenme ihtimalini arttırmak için gamet sayısı fazladır.
  Hayvanlarda iç döllenmenin özellikleri:
  Döllenme olayı dişi bireyin içinde olmaz erkek bireyin içinde olur.
  Karada yaşayan hayvanlarda görülür.
  Çiftleşme olayı vardır.
  Çiftleşme organı yoktur.
  Döllenme ihtimali yüksektir.
  Döllenme ihtimali yüksek olduğu için gamet sayısı azdır.
  Memelilerde embriyo anne karnında gelişir.
  Sürüngen,kuş,memeli,balina,yunus ve böceklerde görülür.

 3. Eleman
  Devamlı Üye
  Dış döllenme su ortamında olan döllenmedir. Çiftleşme olayı ve organı yoktur. Deniz hayvanlarında görü,len dış döllenme suyun sıcaklığı ve sudaki olumsuzluklar nedeni ile zor oluşan bir döllenmedir.
+ Yorum Gönder


iç döllenme,  dış gelişme,  kuşlarda GELİŞME,  iç gelişim,  hayvanlarda üreme gelişme,  iç gelişme nedir