+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Atatürk'ün ilkeleri ile düşünceleri arasında nasıl bir ilişki vardır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizliyara
  FoRuMaciL Security

  Atatürk'ün ilkeleri ile düşünceleri arasında nasıl bir ilişki vardır
  Atatürk'ün Atatürk ilkelerine yansıyan düşünceleri nelerdir?

  Atatürkçülük temel ilkelerini Mustafa Kemal Atatürk’ün belirlediği Türk ulusunun gereksinimleri ile gerçeklerinden ortaya çıkan Türk ulusunun bugün ve gelecekte tam bağımsızlığa huzur ve gönence iye (sahip) olmasıdevletin ulus egemenliği ilkesine dayandırılmasıusun (aklın) ve bilimin yol göstericiliğinde Türk ulusal kültürünün çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarılmasını amaçlayan; devlet yaşamına düşünce yaşamına ekonomik yaşama toplumun temel kurumlarına ilişkin gerçekçi düşünce ve ilkeleri içeren tümden bir ulusal çağdaşlaşma değişim ve dönüşüm modelidir.

  Atatürkçülüğün temel ilkelerinden biri olan ulusal devlet anlayışıFransız Devrimi’nden sonra gelişen evrensel çağdaş değerlerden biri olduğu gibi ulusalcılık (milliyetçilik) ilkesinin de doğal bir sonucudur.

  21. yüzyılın eşiğinde dünyaya örnek olarak model olarak gösterilen laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti birtakım siyasal ekonomik eksikliklerine iç ve dış kimi tehditlere karşın bugünlere ulaşıp aydınlık bir geleceğe yürüyorsa bunu Atatürk’e borçludur. Doğru seçimler yapılmış olmasına ve sağlam temeller üzerine oturuyor olmasına borçludur. Anlaşılacağı gibi Atatürk’ün kurup gençliğe emanet ettiği bu çağdaşlaşma modeli kağıt üstünde kalmışsoyut bir model değildir. Çağdaş uygarlığa onun bilimine teknolojisine ekonomisine üretimine gönencine (refahına) ulaşmak onu adil bir biçimde paylaşmak geliştirmek ve yaşamaktır.

  Türkiye’nin bugün içinde bulunduğu zorluklar Atatürk’ün seçimlerinden değil kendisinden sonra gelen yöneticilerin zaman zaman Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkelerinden sapmalarından ve doğru olan bu temel ilkeler üzerinde çağa uygun yeni dönüşümleri gerçekleştirme konusunda başarısız olmalarından kaynaklanmaktadır.

  Bugün için yapılması gereken Atatürk’ün us (akıl) ve bilime dayalı yararcı demokratik düşünce dizgesini (sistemini) ve çağın yeni oluşumlarını iyi anlayarak üniter demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkelerinden ödün vermeden uluslararası siyasal dizgenin bu konudaki dayatmalarına da göğüs gererek “Bilgi Çağı” dönüşümünü gerçekleştirmektir. En geniş anlamıyla hem düşünce dizgesinin (sisteminin) hem de oluşturulan ve öngörülen toplumsal siyasal ve ekonomik modelin kendi kendisini yenilemesini belirten “İnkılapçılık” ilkesi de bu dönüşümün itici gücü olarak kullanılmalıdır.
  alıntı 2. Asel
  Bayan Üye

  Bu koyduğumuz ilkeler, bugünün gereksinmelerine göre, ulusumuzun uygarlık yolunda gelişmesi için faydalı bulduklarımızdır. Ancak toplumsal bünye, sürekli gelişen ve evrime yönelmesi zorunlu olan durumdadır. Bilim ve teknik ise, her an yeniliklere, yeni buluşlara açıktır. Bu durum karşısında, insanların istek ve gereksinmeleri, hem maddi, hem manevi olarak, sürekli çoğalan biçimde gelişir. Devrimcilik ilkesine bağlı oldukça, Türk toplumu uygarlık dünyasında geri kalmama yolunu bulacaktır. Ancak bunda gözönünde tutulacak nokta, ulusal bütünlüğümüzü ve çıkarlarımızı ulusal benlik bilinci içinde en titiz bir özenle korumaktır.

  M. KEMAL ATATÜRK
+ Yorum Gönder


ataturkun ilkeleriyle dusunceleri arasinda nasil bir iliski vardir