+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Enzimlerin hücredeki görevleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Enzimlerin hücredeki görevleri
  enzimlerin hücredeki görevleri nelerdir? Bana yardımcı olursanız mutlu olurum. 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  enzimlerin hücredeki görevleri nelerdir

  ENZİMLER

  enzimlerin hücredeki görevleri nelerdir.jpg

  Canlılarda Hücrede gerçekleşen biyokimyasal reaksiyonlar dış ortamdaki reaksiyonlara

  göre

  · Daha hızlı

  · Düşük ısıda

  · Dar PH derecesinde gerçekleşir.


  Hücredeki biyokimyasal reaksiyonların gerçekleşmesini sağlayan biyolojik katalizör

  olan enzimlerdir.

  Enzimlerin görevleri

  · Reaksiyon hızının canlı için yeterli olması

  · Reaksiyonun başlaması için gerekli aktivasyon enerjisinin düşürülmesi

  · Reaksiyon oluşurken açığa çıkan enerjinin canlıya zarar vermeyecek düzeyde tutulması  Enzim çeşitleri :

  · Basit enzimler : Sadece proteinden oluşmuş enzimler . ÖRN: Bütün sindirim enzimleri , üreaz

  · Bileşik enzimler : Protein olan esas kısım ve protein olmayan organik veya inorganik yardımcı kısımlardan meydana gelir.

  Protein kısım = Apoenzim

  Yardımcı kısım = Organik ise koenzim(vitaminler)

  İnorganik ise kofaktör(Ca,K,Na) Apoenzimle koenzim (kofaktör) ‘in oluşturduğu yapıya holo enzim denir.

  Enzimlerin genel özellikleri

  · Her enzim özel bir substratı etkiler.

  · Substratın yüzey artışı enzim etkinliğini artırır.

  · Her enzim özel bir kofaktör (koenzim) le çalışır.

  · Bir kofaktör (koenzim) birden çok enzimin yardımcı kısmı olabilir.

  · Her hücre kendi enzimini kendi üretir.

  · Her hücrede kimyasal reaksiyon çeşidi kadar enzim çeşidi vardır.

  · Enzimler reaksiyonları hızlandırırlar veya yavaşlatırlar.

  · Enzimler tepkimeden değişmeden çıkarlar. (harcanmazlar) ve tekrar tekrar kullanılırlar.

  · Enzimler hücre dışında da etkendirler.

  · Enzimler protein yapıdadırlar. Proteinlerin yapısını bozan her şey (PH, Isı vb.) enzimin yapısını da bozar.

  · Enzimatik reaksiyonlar çift yönlüdür.

  · Enzimler belirli bir PH değerinde aktifleşirler. ÖRN: Pepsin , PH=2 , Tripsin PH=8,5

  · Her enzim bir gen tarafından kontrol edilir.

  · Enzimler tek veya takımlar halinde çalışırlar.

  · Bazı enzimler inaktif olarak üretilir. Aktivatörlerle aktif hale getirilir.

  HCI

  ÖRN : Pepsinojen -------------- Pepsin

  (inaktif) (aktif)

  · 16-Bazı maddeler (metal iyonları ve zehirler) enzimlerin aktif bölgeleri ile birleşip onları etkisiz hale getirir.

  · 17-Birleşik enzimlerde substratı tanıyan protein kısmıdır. Bağlanma ve etkinlik ise kofaktör (koenzim) ile gerçekleşir.  1- Ortam Isısı


  · Düşük Isı : Kinetik enerji azalır. Reaksiyon yavaşlar.Dönüşümlüdür.

  · Yüksek Isı : Enzimlerin protein olan yapısını bozar.Dönüşümsüzdür.  2- Ortam PH ‘ ı


  Asitler ve bazlar enzimlerin hızını yavaşlatır.  Enzimlerin en etkin olduğu PH değeri 7 dir.

  · Enzimin yapısını bozarlar.

  · Substratın yapısını bozarlar.

  · Enzim koenzimin (kofaktör) ayrışmasına neden olurlar.

  · Enzimle substrat arasına girerek birleşmeye engel olurlar.  Ancak bazı enzimler farklı PH derecesinde aktif olurlar.

  ÖRN : Pepsin ------------- PH = 2

  Tripsin --------------PH = 8,5 gibi  3- Enzim miktarı


  Belli oranda substrat bulunan ortama enzim ilave edildikçe reaksiyon hızlanır ve en hızlı noktada substrat bitince reaksiyon durur.


  4- Substrat miktarı


  Enzim miktarı sabit tutulup substrat miktarı arttırıldıkça reaksiyon hızlanır. Enzimlerin doygunluk anından sonra belirli hızla devam eder ve biter.


  5- Substrat yüzeyi :


  Enzimler substrata dış yüzeyden etki ederler yüzey arttıkça enzim etkinliği artar.

  Not: Enzim miktarıda artarsa  6- Ortamdaki diğer maddeler


  · Aktivatörler: (Vitamin,hormon,safra tuzu vb)

  · İnhibitörler: (Ağır iyonlar,toksinler,zehir vb)

  Enzimlerin Adlandırılması


  Etkilendikleri substratın veya reaksiyonun sonuna –az eki getirilerek adlandırılırlar.

  Substrata göre : Lipid ------------- Lipaz

  Maltoz ------------Maltaz

  Protein ----------- Proteinaz  Reaksiyona göre : Hidroliz --------------- Hidrolaz

  Oksidasyon ---------Oksidaz
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Enzimler protein yapılıdırlar. bunun dışında enzimler su varlığında belli bir sıcaklık değerinde ve belli bir asit baz değerinde çalışmaktadır. ayrıca enzimler görev aldıkları tepkimeleri hızlandırma gibi göreve sahiptir yani bu tepkimeyi başlatamaz.
+ Yorum Gönder