+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda iç anadolu bölgesinin ekonomik faaliyetleri vikipedi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  iç anadolu bölgesinin ekonomik faaliyetleri vikipedi
  iç anadolu bölgesinin ekonomik faaliyetleri nelerdir geniş bilgilerle açıklayınız? İç Anadolu bölgesinin iklimi veyetiştirilen ürünler konusunda bilgi verebilir misiniz ? İç anadolu bölgesinin ekonomisi neye dayanır? 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  iç anadolu bölgesinin ekonomik faaliyetleri hakkında bilgi

  Ekonomik Özellikler
  iç anadolu bölgesinin ekonomik faaliyetleri.JPG
  Tarım

  Bölgenin ekonomisi tarıma dayanır. Ekili-dikili arazi bölgenin yaklaşık üçte birini kaplar. Nadasa bırakılan arazi fazladır. Yaz kuraklığı tarımsal faaliyetleri sınırlandırır. Erozyon nedeniyle tarımsal faaliyetler olumsuz etkilenir. Bölgenin iklimi tahıl tarımını yaygınlaştırır. Sulama yapılamayan alanlarda tahıl tarımı ön plandadır. Arpanın %39’u buğdayın %31’i bu bölgede üretilir.

  Tarım Ürünleri

  Tahıllar : En önemli buğday ve arpa üretim alanı Konya Ovası’dır. Burayı Ankara Yozgat ve Kayseri takip eder.

  Baklagiller : Nohut fasulye yeşil mercimek gibi baklagillerin üretimi önemlidir. Bu ürünler üretimde ilk sırayı alır. Konya ve Yozgat mercimek üretiminde birinci sırada gelir.

  Patates : Üretiminde bölge ilk sırayı alır. Niğde ve Nevşehir’de üretilir. Buralardaki volkanik arazi patatesin büyümesi açısından çok elverişlidir.

  Şekerpancarı : Sulama yapılan yerlerde özellikle Konya Eskişehir ve Aksaray’daki tarım alanlarının büyük bölümü şekerpancarına ayrılmıştır.

  Sebze : Sulamanın yaygın olmayışı sebze tarımını olumsuz etkilemiştir. Sulanabilen yerlerdeki sebze üretimi yetersiz kalmaktadır.

  Meyve : Volkanik alanlarda bağcılık gelişmiştir. Kayısı gibi meyve üretimi yaygındır.

  Hayvancılık

  Kurak iklimi bitki örtüsünün bozkır olması ve düzlüklerin geniş yer kaplaması küçükbaş hayvancılığı yaygınlaştırır. Tiftik keçisinin %78’i bu bölgede beslenir. Torosların İç Anadolu’ya bakan yamaçlarında yaygındır: Özellikle Konya başta olmak üzere Karaman Kayseri ve Sivas’ta karaman ırkı koyun beslenir. En çok koyun beslenen bölge olan İç Anadolu’da mera hayvancılığı yaygındır. Kırsal kesimde ailenin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik beslenen büyükbaş hayvanların sayısında son yıllarda artış olmuştur. Bölgede kümes hayvancılığı ile arıcılık (Toros yamaçlarında) da gelişmiştir.

  Ormancılık

  Yağışların çok az olduğu ve ormanların tahrip edildiği İç Anadolu Bölgesi’nde ormanlar çok dar bir alanda görülür. Ormanlar daha çok Sündiken Dağları ve Akdağlar’da bulunur ve bölgenin sadece %7’lik bölümünü kaplar. Bu nedenle bölgede ormancılık gelişmemiştir.

  Madenler ve Enerji Kaynakları
  Madenler : Eskişehir’de bor ve borasit Ankara’da manganez Kayseri’de demir çıkarılır. Tuz Gölü Çankırı Kırşehir ve Sivas’ta tuz üretimi yapılır.

  Enerji Kaynakları : Ankara’da linyit çıkarılır.

  Enerji Üretim Tesisleri : Enerji üretimi fazla değildir. Ankara Çayırhan ve Sivas Kangal’da linyitle çalışan termik santraller kuruludur. Sarıyar Gökçekaya Hirfanlı ve Kesikköprü önemli hidroelektrik santralleridir.

  Endüstri

  Başlıca endüstri tesisleri şunlardır :

  Şeker : Eskişehir Ankara Konya kayseri Sivas Niğde

  İçki : Ankara Nevşehir Yozgat

  Lokomotif : Eskişehir

  Vagon – Demiryolu Malzemesi : Sivas

  Uçak : Eskişehir Ankara

  Silah : Kırıkkale

  Çelik : Kırıkkale

  Petrol Rafinerisi : Kırıkkale

  Pamuklu Dokuma : Eskişehir Ereğli Karaman Kayseri ve Nevşehir

  Madeni Eşya : Kayseri

  Ulaşım

  Topoğrafyasının fazla engebeli olmaması nedeniyle kara ve demiryolu ağının en çok geliştiği bölgedir. Demiryolu ağı tüm bölgelerle bağlantıyı sağlayacak durumdadır. Ankara Eskişehir Kayseri ve Sivas önemli yolların kavşağı durumundadır. Ayrıca bölgede Ankara Eskişehir Konya ve Sivas’ta havaalanı bulunmaktadır.

  Turizm

  Bölgenin çok çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış olması nedeniyle tarihi turizm açısından zengindir. Neolitik döneme ait yerleşmeler Hititler’den kalma çeşitli eserler önemli turizm çekicilikleridir. Kayseri Nevşehir Niğde arasındaki Kapadokya Yöresi’nde peribacası oluşumları yer altı kentleri ve kiliseler turizm bakımından önem taşıyan yerlerdir. Konya Selçuklu eserleri ve Mevlana Müzesi ile turizmin geliştiği bir merkezdir. Ayrıca Eskişehir Ankara Konya Niğde ve Kayseri’de kaplıca turizmi önem taşımaktadır.

  Bölgenin Ülke Ekonomisindeki Yeri

  İç Anadolu Türkiye’nin gelişmişlik açısından 3. büyük bölgesidir. Aşağıda bölge ekonomisinde önemli yer tutan ürün ve ekonomik faaliyet türlerinin listesi verilmiştir.

  Arpa
  Şekerpancarı
  Baklagiller
  Buğday
  Yapağı
  Hayvancılık
  Alıntı
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  İç anadolu bölgesinde buğday, arpa, şeker pancarı, çavdar, ve daha pek çok tahıl ürünü yetiştirilmektedir. iç anadolu bölgesinde karasal iklimin hüküm sürmesi tahıl konusunda verimliliği arttırmaktadır. İç anadolunun ekonomisi tarıma dayanmaktadır.
+ Yorum Gönder