+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda osmanlı devleti'nin rumeli'de uyguladığı iskan politikası Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  osmanlı devleti'nin rumeli'de uyguladığı iskan politikası
  osmanlı devleti'nin rumeli'de uyguladığı iskan politikasını kısa ve anlaşılır bir şekilde paylaşabilir misin? Osmanlı devleti iskan politikası ile neyi hedeflemiştir ve ne gibi başarılar elde etmiştir. Bana bu konuda bilgi verebilir misiniz? 2. Asel
  Bayan Üye

  Osmanlı devleti'nin rumeli'de uyguladığı iskan politikası hakkında bilgi


  Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de Uyguladığı İskan Siyaseti

  Anadolu’dan Rumeli’ye götürülen halk, büyük yollar üzerinde bulunan ve askeri yönden önemli şehir ve kasabalara yerleştirilmiştir. İskan politikasının sonucunda;
  Osmanlı devleti'nin rumeli'de uyguladığı iskan politikası.jpg
  Balkanların Türkleşmesi ve bölgede Türk kültürünün yerleşmesi sağlanmıştır.
  Geride düşman kuvveti bırakılmadığı için Osmanlıların Rumeli’de güvenle ilerlemesi sağlanmıştır.
  Anadolu’daki yurtsuz Türkmenlere yeni yurtlar bulunmuştur.
  Osmanlılar Balkanlarda ele geçirdikleri yerlerde halka hoşgörülü ve adaletli davranmışlar, halkın inançlarına, geleneklerine, dillerine ve kutsal saydıkları değerlere dokunmamışlardır. Osmanlı Devleti’nin bu şekilde davranması Balkanlara yerleşmesini ve ele geçirdiği topraklarda tutunmasını kolaylaştırmıştır.
  XIV. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Türklerin Balkanlara yerleşmeye başlaması üzerine Balkan uluslarının birleşerek Osmanlı Devleti’yle yaptığı savaşlara Haçlı Savaşları denilmiştir. XIV. ve XV. yüzyıllarda Haçlı Seferlerinin düzenlenmesinde;
  Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda Genişlemesi ve Haçlı Seferleri’nin Başlaması


  Türklerin Balkan topraklarından atılmak istenmesi
  Papa’nın Hristiyan dünyasını Türkler üzerine kışkırtması
  Türkler karşısında başarısız olan Bizans İmparatorluğu’nun Hristiyan dünyasından yardım istemesi
  gibi nedenler etkili olmuştur.
  Osmanlılarla yapılan Haçlı Savaşlarına Macarlar, Sırplar, Bulgarlar, Eflaklılar, Bosnalılar gibi uluslar katılmıştır.
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Osmanlı devleti iskan politikası ile balkanların türkleşmesini sağlamıştır. Osmanlı Devleti iskan politikasını rumeliye uygulamıştır. Osmanlı devleti bölgeyi türkleştirdikten sonra bölgede rahat hareket etmiştir. Anadoluda bulunan yurtsuz türkmenlere yeni yerleşim yeri bulunmuştur.
+ Yorum Gönder


osmanlının rumelide uyguladıkları iskan politikasının temel amaçları nelerdir