+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Osmanlı devleti'nin rumeli'de uyguladığı iskan politikasında belirlediği ilkeler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Osmanlı devleti'nin rumeli'de uyguladığı iskan politikasında belirlediği ilkeler
  osmanlı devleti'nin rumeli'de uyguladığı iskan politikasında belirlediği ilkeler nelerdir 2. Şemsihan
  Devamlı Üye

  osmanlı devleti'nin rumeli'de uyguladığı iskan politikasında belirlediği ilkeler  Osmanlı devleti'nin rumeli'de uyguladığı iskan politikasında belirlediği ilkeler hakkında bilgi


  OSMANLI DEVLETİNİN BALKANLARDAKİ İSKAN POLİTİKASI
  Osmanlı beyliği Trakyada toprak kazanmaya başladıkça, buradaki yerli ahaliyi
  Müslümanlaştırmak ve ayrılıkçı güç oluşturmalarını engellemek için buralara Anadoludan Müslüman Türk aileler göndermiştir.
  Trakyaya ilk iskan edilen aileler, Karamanoğulları, Menteşeoğulları, ve Karesioğulları
  olmak üzere bu üç uç beylik olsada, çoğunluk Karamanoğulları beyliğindendi; sebebi ise o tarihlerde Türkleri tek çatı altında toplayabilecek olan beyliklerden Osmanlı beyliğine alternatif olabilecek tek beylik olması ve Karamanoğulları beyliğinin kendisini Anadolu Selçukluların başşehri Konyada yaşamasından dolayı, Selçukluların devamı olarak görmesidir.
  Doğu Trakyada fetihlerini hızlandıran Osmanlı devleti İstanbulun da alınmasıyla
  Avrupaya doğru büyük bir koridor elde etmiş fakat Karamanoğulları beyliğinin de topraklarını genişletmesinden tedirgin olmuştur. Bunun için Fatih Sultan Mehmet Karaman üzerine bir sefer düzenlemiş ve bu beyliğin askeri gücünü bitirmiş, yönetiminede oğlu Mustafa’yı getirmiştir. Fakat beylerine sadık olan yerli halk yaklaşık altı yıl Toros dağlarına çıkıp Osmanlıyla mücadele etsede, Osmanlının Akkoyunlulara karşı kazandığı Otlukbeli zaferinden sonra Güney ve Doğu sınırlarını güvenlik altına almak için buradaki yerli halkın bir kısmı Trakyada fethedilen topraklara göç ettirilmiştir. Ayrıca Osmanlı devleti göçebe yaşayan ahaliyi düzene sokmak, isyan eden aşiretleri dağıtmak, kendi himayesine aldığı beyliklerin kişi yoğunluğunu azaltıp Trakyada fethedilen toprakları güvenlik altına almak için birçok kişiyi buralara iskan ettirmiştir.
  Osmanlı devleti Anadoludan getirdiği aileleri daha önce yaptıkları işe, bulundukları bölgeye ve yaşadıkları iklime benzerlik gösteren yerlere iskan ettirmeye özen göstermiştir. Getirdiği ailelerin mağduriyetini önlemek için onlara Trakyada fazlasıyla toprak vermiştir.
 3. Ziyaretçi
  osmanlı devletinin rumelide uyguladığı iskan politikası hakkında ksa bilgi
 4. FERAY
  Devamlı Üye
  osmanlı devleti'nin rumeli'de uyguladığı iskan politikasında belirlediği ilkel
  Osmanlı Devleti, fethettigi topraklarda sömürge siyaseti takip etmedigi için fetihten kısa bir süre sonra Balkan yarımadasının iskanına öncelik verdi. Gelenlerin çogunun gayesi Rumeli’yi yurt edinmekti.

  Anadolu’da oldugu gibi Balkanlarda da Türklesme ve Islamlasma, birbirine paralel yürüdü. Ancak Anadolu’nun Türkler tarafından iskanı ile Rumeli’nin iskanı arasında önemli bir fark oldugu görülmektedir.

  Anadolu’ya gelenler; Mogol baskısı sonucu göç eden Türkmenlerdir. Asiret reislerinin yönetiminde güvenli ortam bulabilmek amacıyla daha batıya gitmisler ve Anadolu’nun her tarafında yerlesmislerdir. Buna ragmen XV ve XVI. yüzyıllarda Dogu ve Güneydogu Anadolu’da Türk nüfusun Batı Anadolu’dan çok daha az oldugu bilinmektedir.

  Anadolu’nun fethiyle birlikte dalgalar halinde Anadolu’ya gelen göçmenler önceki yasam kosullarına uygun olarak göçebe, yerlesik ve kent yasamını genellikle kendileri seçmislerdi. Selçuklu Devleti gelen göçmenleri uçlara iskan edebilmisse karsılıgında onlardan ülkenin sınırlarını savunma ve koruma görevi istemistir.

  Uçlara gönderilen konar göçerler çok sıkı takip edilmesine ragmen bir türlü denetim altına alınamamıs, göçerler daima devlete problem yaratmıstır. Anadolu Selçuklu Devleti; siyasi zafiyeti nedeniyle XIII. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren kalabalık gruplar halinde gelen göçmenleri iskan edemeyecek hale gelmistir.

  Buna ragmen asiret reisleri ve gaziler Anadolu’yu yurt edinip yerlesme amacı güttükleri için kendilerini güvencede hissettikleri yerlere konmuslardır. Nitekim bir süre sonra Selçuklu iktidarının zayıflaması ve Mogol istilası nedeniyle Türkmen Beylikleri ayrı ayrı bagımsızlıklarını ilan etmislerdi.


+ Yorum Gönder


osmanlı devletinin rumelide uyguladığı iskan politikasında belirlediği ilkeler nelerdir,  osmanlı devletinin rumelide uyguladığı iskan politikasında belirlediği ilkeler,  osmanli devletinin rumelide uyguladigi iskan politikasinda belirledigi ilkeler nelerdir,  osmanlı devletinin rumelide uyguladığı iskan politikası,  osmanlı devletinin rumalide uyguladığı iskan politikasında belirlediği ilkeler nelerdir,  osmanlı devletinin iskan politikasında belirlediği ilkeler