+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda türkiye ve dünyada ekonomik bunalım Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  türkiye ve dünyada ekonomik bunalım
  türkiye ve dünyada ekonomik bunalımı ile ilgili bilgi almak istiyorum. Türkiyede yaşanılan ekonomik bunalımlar konusunda bilgi verebilirseniz sevinirim biraz acil olabilir mi? 2. Asel
  Bayan Üye

  Türkiye ve dünyada ekonomik bunalım nedir
  t-rkiye-ve-d-nyada-ekonomik-bunal-m-nedir.jpg

  Bağımsız Sosyal Bilimciler’in bu çalışması, dünyada ve Türkiye’de 2008-09’da yoğunlaşan ekonomik bunalıma odaklanıyor. Çalışma, sunuşu izleyen sekiz bölümden oluşmaktadır. İkinci Bölüm’de Türkiye’de halk sınıflarının güncel yaşam koşulları ile ilgili gözlem ve değerlendirmeler yer almıştır. Üçüncü Bölüm’de 2007-09 küresel bunalımı için bir analiz çerçevesi verilmektedir. Söz konusu küresel bunalımı, asli ve yapısal nedenleri ile değil, bunların tezahürleri ve uygulanan/uygulanmayan politikalarla açıklamaya çalışan anlayışa karşı çıkılmakta, esas sorunun kapitalizmin krize yatkın doğası ile ilgili olduğu, krizsiz/barışçıl bir dünyanın ancak kapitalizmin aşılması ile mümkün olabileceği vurgulanmaktadır. Dördüncü Bölüm’de Türkiye ekonomisinin 2008-09 öncesinde de durgunluğa gidişin işaretlerini verdiği somut verilerle sergilenmektedir. Beşinci Bölüm ise bugünkü ekonomik bunalımın kısa dönemli ekonomik sinyallerine ve 2009 yılı başında ödemeler dengesi ve reel ekonominin görünümüne ayrılmıştır. Altıncı Bölüm, Türkiye-IMF ilişkilerinin Nisan 2008-Mart 2009 dönemindeki seyrini irdelemektedir. Yedinci Bölüm’de ele alınan konu, küresel bunalımın Türkiye’yi belirgin bir biçimde etkilemeye başladığı Eylül 2008’den günümüze kadar hükümetin aldığı önlemlerdir. Sekizinci Bölüm’de emekten ve toplumsal adaletten yana bir bakış açısı ile yaşanan ekonomik bunalıma ne tür kısa ve orta vadeli çözümler getirilebileceği tartışılmaktadır. Son Bölüm ise çalışmanın temel saptamalarını ve politika önermelerini özetlemektedir.
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Türkiye ve dünyada olan ekonomik bunalımlar. 2001 krizi zamanında ülkemizde bu krizden etkilenmiştir. Yine 2007 yılında yaşanılan küresel kriz ülkemizi de etkisi altına almıştır. Yaşanılan ekonomik krizlerin çözümü olarak kapitalizm görülmüştür.
+ Yorum Gönder