+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda anadolu'nun türk yurdu olarak seçilmesinin nedenleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  anadolu'nun türk yurdu olarak seçilmesinin nedenleri
  anadolu'nun türk yurdu olarak seçilmesinin nedenleri nelerdir? 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  anadolu'nun türk yurdu olarak seçilmesinin nedenleri hakkında bilgi


  1- Anadolu’ya Türk akınları:
  Anadolu’ya ilk Türk akınları, 4. yüzyılda Hunlar, 6. yüzyılda Sibirler tarafından yapıldı. Bu akınlar, Anadolu’ya yerleşme amacıyla yapılmamıştır.
  Anadolu’yu yurt edinmek amacıyla gelen ilk Türkler ise Oğuzlardır. Oğuzların Anadolu’ya akınları Çağrı Bey zamanında başlatıldı. Büyük Selçuklu Devleti’nin kurulmasına kadar sürdü. Bu akınlar, keşif yaparak yeni bir yurt arama amacına yönelikti.
  anadolunun-t-rk-yurdu-olarak-se-ilmesinin-nedenleri-hakk-nda
  PASİNLER SAVAŞI
  Selçuklu Devleti’nin Sultanı Tuğrul Bey’in komutanlarından Musa Yabgu’nun oğlu Hasan’ın, Bizans kuvvetleri tarafından tuzağa düşürülerek şehit edilmesi üzerine İbrahim Yinal ile Kutalmış Anadolu’ya sefer yapmakla görevlendirildi. Türk ve Bizans ordusu Pasinler ovasında karşılaştı.
  Sonuç:
  • Bizanslılar bozguna uğratıldı
  • Selçukluların Bizans’a karşı kazandığı ilk büyük zaferdir.


  TUĞRUL BEY VE ALPARSLAN ZAMANINDA ANADOLU’YA YAPILAN AKINLAR
  Pasinler Savaşından sonra Anadolu’ya akınlar devam etti. Tuğrul bey zamanında Sivas’a kadar olan yerlerde Bizans’ın savunma gücü kırıldı.
  Alp Arslan Azerbaycan’a geldi. Van şehrini aldı, Gürcistan’ı fethettikten sonra Kars yakınlarındaki Ani kalesini ele geçirdi.
  Selçuklu Türkleri zamanında 1071’e kadar Anadolu’ya yapılan bu akınlar keşif hareketi niteliğindeydi.Bu akınlar Bizans’ın direncini yıpratmış. Türklerin Anadolu’yu yakından tanımalarını sağlamıştır.

  2- Malazgirt Meydan Savaşı(1071)
  Nedenleri:
  • Bizans imparatoru Romanos Diogenes’in , Türklerin akınlarını durdurmak istemesi
  • Türklerin Anadolu’ya yerleşmesine engel olmak istemesidir.
  Sonuçları:
  • Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı.Türkler Anadolu’ya yerleşmeye başladılar.
  • Türkiye Tarihinin başlangıcı kabul edildi.
  • Anadolu’da ilk büyük beylikler kuruldu.

  3- Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beylikleri
  Anadolu’nun fethine katılan beyler burada aldıkları yerlere yerleştiler ve beylik kurdular. Kurulan bu ilk Türk devletleri, Anadolu’nun Türkleşmesine katkıda bulunmuşlardır.

  DANİŞMENTLİLER (1071-1178)
  Sivas, Tokat, Çorum, Yozgat ve Malatya dolaylarında kurulmuştur. Kurucusu Danişmed Gazi’dir.Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan, Danişmentliler Beyliğine son verdi.


  SALTUKLULAR (1072-1202)
  Anadolu’da kurulan ilk Türk Devleti’dir. Erzurum ve çevresini ele geçiren Ebülkasım tarafından kurulmuştur.Beyliğin en güçlü hükümdarı İzzettin Saltuk oldu. Anadolu Selçuklu devleti Erzurum’u alarak bu beyliğe son verdi.

  MENGÜCEKLİLER (1072-1277)
  Alp Arslan’ın komutanlarından Mengücek Gazi’nin Erzincan ve çevresinde kurmuş olduğu bir beyliktir. Anadolu Selçukluları tarafından yıkılmıştır.

  ARTUKLULAR (1102-1408)
  Selçuklu komutanlarından Artuk Bey’in oğulları tarafından Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kurulmuştur. Bu beylik üç kola ayrılmıştır.
  • Hasankeyf Artukoğulları: Eyyubiler bu kola son verdiler.
  • Mardin Artukoğulları-Karakoyunlular bu kola son verdiler.
  • Harput Artukoğulları : Anadolu Selçukluları tarafından ortadan kaldırılmıştır.


  B- ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ (1075-1308)
  1- DEVLETİN KURULUŞU

  Devletin kurucusu Süleyman Şah (1015-1086)’ tır.

  Süleyman Şah;
  • Anadolu’yu fethetmekle görevlendirilen Büyük Selçuklu komutanlarındandır.Bizanslıların iç karışıklığından yararlanarak İznik’i aldı ve Anadolu Selçuklu devletini kurdu.
  • Melikşah’ın üzerine gönderdiği Komutan Porsuk’u yendi.
  • Anadolu Selçuklu Devleti’nin sınırlarını Fırat’a kadar genişletti.
  • Suriye Selçuklu sultanı ile yaptığı savaşta yenildi ve öldü.
  I. Kılıç Arslan;
  • Melikşah’ın ölümünden sonra Anadolu’ya geldi ve babasının kurduğu devletin başına geçti.Başkenti İznik’ten Konya’ya taşıdı.
  • Birinci Haçlı Seferleri sırasında Haçlılarla mücadele etti.
  I. Mesut;
  • Bizanslılarla ve II. Haçlı seferleri sırasında Haçlılarla savaştı.
  II. Kılıç Arslan
  • Döneminin en önemli olayı Miryokefalon Savaşıdır.

  MİRYAKEFALON SAVAŞI
  Nedeni: Haçlıların Anadolu’da yarattığı huzursuzluktan yararlanıp Türkleri Anadolu’dan atmak istemeleridir.
  Sonuç:
  • Bizanslılar Türkleri Anadolu’dan atma düşüncesinin hayal olduğunu anladılar.
  • Bu zafer Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu ve hep böyle kalacağını kesinleştirdi.

  2- DEVLETİN YÜKSELİŞİ
  I. Gıyaseddin Keyhüsrev ile gelişme dönemi başlar.
  I. Gıyaseddin Keyhüsrev;
  • Antalya Şehrini ele geçirdi.

  I. İzzettin Keykavus
  • Trabzon Rum İmparatorluğu’ndan Sinop’u aldı. Burada bir tersane yaptırdı.

  Alaaddin Keykubat zamanı devletin en parlak dönemidir.Bu dönemde:
  • Anadolu Türk birliği sağlanmış.
  • Alanya fethedilerek burada bir tersane yaptırılmıştır.
  • Celaleddin Harzemşah ile 1230 yılında Yassı Çemen’ de karşılaşılmış ve Harzemşahlar yenilmiştir.

  I. Alaaddin Keykubat zehirlenerek öldürülünce yerine oğlu II. Gıyaseddin Keyhüsrev sultan oldu.
  3- ANADOLU SELÇUKLULARI VE HAÇLILAR
  Haçlı Seferlerinin Nedenleri:
  A. Dini nedenler: Hıristiyanların başta Hz. İsa’nın doğum yeri olan kutsal toprakları geri almak istemeleridir.
  B. Ekonomik nedenler: İslam ülkelerine göre fakir olan Avrupalılar zengin İslam ülkelerini ele geçirmek ve rahat etmek istiyorlardı.
  C. Siyasi neden: Selçuklu Türkleri Anadolu’nun büyük bir bölümünü ele geçirmişlerdi Bunun üzerine Bizans İmparatoru Papa’ya başvurarak yardım istemiş, İstanbul Türklerin eline geçerse Avrupa’nın da tehlikeye gireceğini bildirmişti.

  Karadan ve denizden sekiz Haçlı Seferi yapılmıştır. En önemli olanları birinci, üçüncü ve dördüncü olanlarıdır.
  Haçlı Seferlerinin Sonuçları:
  a) Siyasi Sonuçları
  • Avrupa’da derebeylik rejimi zayıfladı. Krallar güçlendi.
  • Anadolu’daki Türk ilerleyişi bir süre durdu.
  b) Dini sonuçlar
  • Avrupa’da din adamlarına ve kiliseye güven sarsıldı.
  c) Ekonomik sonuçlar
  • Akdeniz’de ticaret gelişti. Akdeniz limanları gelişti.
  d) Teknik sonuçlar
  • Haçlı Seferleri sonunda matbaa, pusula, kağıt, barut gibi birçok yenilikler Avrupalılar tarafından öğrenildi.


  4- ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİNİN DAĞILIŞI

  I. Alaaddin Keykubat’ın ölümünden sonra başa geçen sultanlar devleti iyi yönetemediler.
  II. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında Baba İshak adında bir Derviş’in çıkardığı isyan zorla bastırıldı.Zamanında devlet iyice zayıfladı bu dönemde İran’ı alarak Anadolu’ya giren Moğollarla Kösedağ Savaşı (1243) yapıldı.


  Kösedağ Savaşı’nın sonuçları:
   II. Gıyaseddin Keyhüsrev Moğollara karşı yenildi.
   Anadolu birliği bozuldu.
   Anadolu Selçuklu Devleti üstünlüğünü kaybetti. Moğollar Erzincan, Sivas ve Kayseri’ye geldiler.

  II. Mesut’un 1308’de ölmesiyle Anadolu Selçuklu Devleti yıkılmıştır.  C- ANADOLU TÜRK BEYLİKLERİ
  Anadolu Selçuklu Devletinin Moğol baskısıyla dağılma dönemine girmesiyle sınırlardaki uç beyleri bağımsızlıklarını ilan ettiler.Kurulan bu beyliklerin bazıları şunlardır:

  Karamanoğulları: Konya-Karaman
  Germiyanoğulları: Kütahya-Emet-Tavşanlı
  Aydınoğulları: Aydın-Birgi-İzmir
  Candaroğulları: Kastamonu-Sinop
  Osmanoğulları: Söğüt-Domaniç
  Karesioğulları: Balıkesir-Çanakkale
  Hamitoğulları: Isparta-Burdur, Eğirdir-Antalya
  Menteşeoğulları: Muğla
  Ramazanoğulları: Adana’nın batısı ve İçel
  Saruhanğulları: Manisa-Menemen ve Turgutlu
  Dülkadiroğulları: Adana-Maraş-Elbistan
  Eretna Devleti: Erzurum-Erzincan, Sivas ve Tokat

  Beyliklerin ortak özellikleri:
   Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılması ve Moğol egemenliğinin Anadolu’da sona ermesiyle kurulmuştur.
   Yıldırım Beyazıt döneminde bir çoğu Osmanlı egemenliğine girmiş. Ancak Ankara Savaşından sonra tekrar kurulmuşlardır.
   Bu beyliklerin, yasal parçalanmaya neden olmalarına rağmen Anadolu’da Türk kültür ve uygarlığına olumlu katkıları olmuş Anadolu’nun Türkleşmesine ve bulundukları yörelerin bayındır hale gelmesi için çalışmıştır.

  D- ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ VE BEYLİKLER DÖNEMİNDE TÜRK DENİZCİLİĞİ

  Türk denizcilik tarihinde ilk donanma Çaka Bey tarafından oluşturuldu.
  Anadolu Selçuklu Devleti döneminde Antalya, Alanya ve Snop’ta tersaneler kuruldu.
  Anadolu Beylikleri döneminde Aydın, Menteşe, Karesi, Saruhan, Hamitoğulları, Candaroğulları beylikleri donanma kurmuşlardır.
+ Yorum Gönder


anadolunun türk yurdu olmasının sebebleri nelerdir