+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda divan edebiyatı şiiri örnekleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  divan edebiyatı şiiri örnekleri
  Divan edebiyatı şiir örnekleri nelerdir ve hakkında kısaca bilgi lazım. Bana birkaç örnek vermenizi istiyorum. bunun dışında bana Divan edebiyatı şiir hakkında ne gibi farklı özelliklere sahip olduğu hakkında bilgi verebilir misiniz. 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye


  divan edebiyatı şiiri örnekleri

  divan edebiyatı şiiri örnekleri.jpg
  Aceb bu derdümün dermânı yok mı (gazel)


  ‘Aceb bu derdümün dermânı yok mı
  Ya bu sabr itmegün oranı yok mı

  Yanaram mûmlayın başdan ayağa
  Nedür bu yanmağun pâyânı yok mı

  Güler düşmen benüm ağladığıma
  ‘Aceb şol kâfirün îmânı yok mı

  Delübdür ciğerümi gamzen okı
  Ara yürekde gör peykânı yok mı

  Gözi hançerlerin boynuma çaldı
  ‘Aceb ol zâlimün im’ânı yok mı

  Su gibi kanumı toprağa kardun
  Ne sanursın garîbün kanı yok mı

  Cemâl-i hüsnüne mağrûr olursın
  Kemâl-i hüsnünün noksânı yok mı

  Begüm Dehhânî’ye ölmezdin öndin
  Tapuna irmeğe imkânı yok mı


  Aceb n’itdüm yâre virmez selâmı (gazel)

  ‘Aceb n’itdüm yâre virmez selâmı
  Bu zâlim müdde’î komaz ola mı

  Menüm iki cihânda yârum oldur
  Menem anun alur kemter gulâmı

  Şu cefâlar ki sen bana kılursen
  ‘Aceb kâfir müselmâna kıla mı

  Yûsuf’a kalmadı bu hüsn bâkî
  Kıyâs eyle sana yârum kala mı

  Seni sevmez mi yohsa Şeyyâd Hazma
  Denînün biridür bu kaltabânî


  Ağlasa âşık belâ-yı hicr ile nâlân olup (gazel)


  Ağlasa âşık belâ-yı hicr ile nâlân olup
  Gözleründen akan anun yaş yerine kan olup

  Geh cefâ kûhı gubârından örünse kisveti
  Geh belâ vadisini geşt eylese 'uryân olup

  Her ne denlü cevrler görse vefalar eylese
  Her ne denlü gülseler hâline ol giryân olup

  Gam beyabanına her gün eylese seyr ü sefer
  Her gice mihnet- serâ-yı firkate mihmân olup

  Râz-ı 'aşkı aşikâr itmeğe takat bulmasa
  Sinesinde nâvek-i dil-dûzlar pinhân olup
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Divan Şiiri bilindiği gibi belli başlı özellikleri olan bir şiirdir. mesela divan edebiyatı şiirinden bütün değil parça güzelliğine bakılır. bunun dışında ayrıca bu şiirde konu değil konunun işlenişi büyük bir önem taşımaktadır. son olarak nazım biri olarak bu şiir de beyit kullanılmaktadır.
+ Yorum Gönder