+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda osmanlı devleti döneminde hukuk devleti olma yolunda atılan ilk adı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Güneş Hoca
  Devamlı Üye

  osmanlı devleti döneminde hukuk devleti olma yolunda atılan ilk adı
  Osmanlı devleti döneminde hukuk devleti olma yolunda atılan ilk adı ile ilgili geniş bilgi paylaşır mısınız. bunun dışında bu atılan ilk adımın tam olarak ne zaman atıldığı ve bu adımda kimlerin katkısı olduğu hakkında da bilgi verebilir misiniz. teşekkür ederim. 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  osmanlı devleti döneminde hukuk devleti olma yolunda atılan ilk adı nedir

  osmanl-devleti-d-neminde-hukuk-devleti-olma-yolunda-at-lan
  19.YY- OSMANLI DEVLETİNDE DEMOKRATİKLEŞME HAREKETLERİ
  1808 SENED-İ İTTİFAK


  * II.Mahmut ve Ayanlar arasında yapıldı.Alemdar Mustafa paşa etkilidir.
  * Bir sözleşmedir.(Uzlaşma belgesi). Yenilik değildir.
  *** Sadece Ayanlara bazı haklar verilmiştir.(Padişah vergi ve asker toplarken ayanların görüşünü alacak , ayanlar ise merkezin emirlerini yerine getirecektir )
  * Ayanlar hukuksal olarak o bölgenin yönetici haline gelmiş, resmen tanınmış,taviz verilmiştir.
  AMAÇ: Osmanlı devletinin merkezi otoritesini yeniden sağlamaktır.(Ancak bu sözleşmenin yapılması Devletin güçsüzlüğünün kanıtıdır)
  UYARI: Osmanlı tarihinde merkezi otoriteyi güçlendirmek için atılan ilk adım SENED-i İttifak. Atılan en büyük adım ise 1826 Vakayi Hayriye’dir.

  ÖNEMİ NEDİR PEKİ?

  *Padişahın egemenlik hakları ilk kez kısıtlandı.
  *İlk anayasal belgedir.
  *Feodalite ilk kez resmiyet kazanmıştır.(Ayanlara ayrıcalık)
  *Demokratikleşmenin ilk hareketidir.
  * Şekil olarak manga Cartaya benzer.
  TANZİMAT DÖNEMİ(1839-1876)

  1839 TANZİMAT FERMANI

  *Padişah Abdülmecit – Sadrazam Mustafa Reşit Paşa *Kanun Hükmündedir. Yeniliktir.
  *** Tüm osmanlı halkına hak ve hukuk teminatı vermiştir.GENEL fermandır.
  *Müslüman-Hristiyan halk arasında bazı konularda İLK EŞİTLİK sağlanmıştır.(Adli , Mali , Askeri ,Hukuk Alanlarında)
  AMAÇ: Devleti çöküşten kurtarmak bu TEMEL AMAÇTIR. Avrupanın iç işlerimize karışmasını engellemek. Avrupanın desteğini almak(Mısırın sorunun çözümü için)…

  ÖNEMİ NEDİR PEKİ ?

  *Osmanlı tarihinde ilk kez Padişahın gücü üstünde yasa gücü , kanun gücü, Hukuk gücü üstünlüğü ilkesi tanınmıştır.
  *Türklerin ilk HAKLAR beyannamesi kabul edilir.
  *Hukuk devleti ve Sosyal devlet olma yolunda ilk adımdır.
  *Anayasa ve demokrasiye geçişin ilk aşamasıdır.(Anayasa taslağıdır)
  *İlk laikliğe geçiş aşamasıdır.
  * İçerik olarak manga cartaya benzer
  * Askerlik vatan görevi haline gelmiştir
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Osmanlı devletinde bilindiği gibi ilk demokratikleşme hareketi bilindiği gibi 1808 yılında senedi ittifak ile başlamıştır. bu ilk adımdan sonra demokratikleşme hareketleri durmamış ve önce tazminat fermanı daha sonra da ıslahat fermanı ile devam etmiştir.
+ Yorum Gönder