+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda divan edebiyatı şiiri geleneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  divan edebiyatı şiiri geleneği
  Dil ve anlatım ödevim için divan edebiyatı şiiri geleneği ile ilgili yazı lazım . Bana yardımcı olmanızı istiyorum 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  divan edebiyatı şiiri geleneği nedir

  divan edebiyatı şiiri geleneği nedir.jpg
  Divan Şiiri Geleneği ve Özellikleri
  *Divan edebiyatı, saray ve çevresinde gelişen ve aydın zümreye hitap eden bir edebiyattır. “Klasik Türk Edebiyatı” ismiyle de anılır.
  *Bu döneme ait şairlerin, şiirlerini topladıkları “divan” adı verilen birer defterleri vardır. Her şairin bir divanı olduğu için, divan edebiyatı ifadesi daha yaygındır.
  *Divan şiirinin dilinde Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalar sıkça görülür. Bu dönemin Türkçesine “Osmanlı Türkçesi” denir.

  *Nazım birimi beyittir.

  *Aruz vezni kullanılmıştır.

  *Şiirlerde aşk, tabiat, din, tasavvuf gibi genellikle ferdi konular işlenmiştir.

  *Şiirlerde konu bütünlüğüne ve bütün güzelliğine değil, beyit güzelliğine yer verilmiştir. Yani en güzel şiiri yazmak değil, en güzel beyti yazmak amaçlanmıştır

  *Kaside, gazel, mesnevi, murabba, terkib-i bend, rubai, şarkı gibi nazım şekilleri vardır.

  Gazel

  Tahammül mülkünü yıktın Hulagu Han mısın kâfir
  Aman dünyayı yaktın ateş-i sıızan mısın kâfir

  Nedir bu gizli gizli ahlar çak-i giribanlar
  Aceb bir şuha sende aşık-ı nalan mısın kâfir

  Sana kimisi canım kimi cananım deyü söyler
  Nesin sen doğru söyle can mısın canan mısın kâfir

  Niçin sık sık bakarsın öyle mirat-ı mücellaya
  Meğer sen dahi kendi hüsnüne hayran mısın kâfir

  Nedim-i zarı bir kafir esir etmiş işitmiştim
  Sen ol cellad-ı din ol düşmeni iman mısın kâfir ( Nedim )

  Kelimeler: ateş-i suzan: yakıcı ateş, çak-i giriban yaka yırtmalar, şuh: sevgili, âşık-ı nalan: ağlayıp inleyen aşık, mirat-ı mücella: cilalı ayna, hüsn: güzellik, Nedim-i zar: dertli Nedim
+ Yorum Gönder