+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda yeşil doğayı tehdit eden unsurlar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Güneş Hoca
  Devamlı Üye

  yeşil doğayı tehdit eden unsurlar
  Proje ödevimi tamamlamam için yeşil doğayı tehdit eden unsurlar kısaca nelerdir? Doğayı neler tehdit etmektedir. Doğayı korumak için neler yapılmalı nasıl önlemler alınmalıdır bana bu konuda bilgi verebilir misiniz? 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye


  yeşil doğayı tehdit eden unsurlar nelerdir

  Çevre sorunları; hava, su, toprak ve gürültü kirliliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Yer yüzündeki bütün canlılar hava, su ve toprağı kullanarak hayatlarını sürdürürler. Bu ortamı kirleten en büyük neden ise, insan faaliyetleridir.

  yeşil doğayı tehdit eden unsurlar nelerdir.jpg
  Nüfusun az olduğu dönemlerde, çevre sorunu diye bir şey söz konusu olmamış, insanlar tarafından kirletilen çevre, doğa tarafından zararsız hale getirilmiştir. Bugün de aynı özellikte olan doğa, aşırı kirlenme karşısında çaresiz kalmıştır
  Doğadaki bu aşırı kirlenmeyle birlikte, çevre bilimci ve ekolojik denge kavramı da ön plana çıkmıştır. Latince kökenli olan “Ekoloji” sözcüğü ilk kez alman Ernest HAECKEI tarafından kullanılmış, canlılarla çevre arasındaki ilişkiler anlamındadır.

  Teknik alanda hızlı değişme ve gelişme anla mına gelen “Sanayi Devrimi” nüfusun artmasına neden olmuş, artan nüfusun kentlerde toplanması ise problemlerin çözümünü zorlaştırmıştır. Sanayi devriminin doğa üzerindeki baskısı, doğayı yıkıcı yaralayıcı olmuştur. Bu dönemde hiçbir engel tanımadan, gelecekteki zararlı sonuçların düşünülmeden doğadan n koparıla bilirse her şey almak, tüketmek felsefesi ülkelere hakim olmuş, su, toprak ve hava kirlenmesi, başta petrol olmak üzere enerji kaynaklarının tüketilmesiyle ortaya çıkmıştır.

  Çevre sorunları ve çözümleri, ilk kez sanayi ve teknoloji alanında ileri gitmiş ülkeler ele alınmıştır. A.B.D. de çevre ile ilgili kuruluş sayısı 1973 yılında 5.000 den fazla olduğu görülmüştür.

  Genel olarak, çevre kirliliği dört madde etrafında toplanmıştır.Bunlar;

  1-Hava kirliliği
  2-Su Kirliliği
  3-Toprak Kirliliği
  4-Gürültü(ses) kirliliği
  olarak sınıflandırılmıştır
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Doğayı en çok insanlar tehdit etmektedir. Doğayı korumak için ortalığa çöp atmamalı özel araçlar yerine toplu taşıma araçları kullanmalı egzoz ve bacalar için filtre kullanmaya dikkat edilmesi doğayı koruyacaktır. Ayrıca var olan ağaçları korumaya ve yeni fidanlar ekmeye dikkat etmek gerekmektedir.
+ Yorum Gönder