+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Doğaya zarar veren faktörler nelerdir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Güneş Hoca
  Devamlı Üye

  Doğaya zarar veren faktörler nelerdir?
  Doğaya zarar veren faktörler nelerdir? kısaca ve maddeler halinde anlatabilir misiniiz? Doğayı bozan doğaya çok zarar veren faktörler konusunda bana çok acil bilgi gerekiyor bana doğaya zarar veren faktörler konusunda bilgi verebilirseniz çok memnun olurum. bilgiler için teşekkürler. 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Doğaya zarar veren faktörler nelerdir
  do-aya-zarar-veren-fakt-rler-nelerdir.jpg
  İnsanların etkisi: bitkilerin zarar görmesi çevre kirliliğinin boyutlarını katı atık kirliliği olarak şekillenen yerel kirlilikten, asit yağmurları olarak şekillenen bölgesel kirliliğe ve küresel ısınma ve ozon tabakasının delinmesi olarak ortaya çıkan küresel kirlenmeyle genişletmiştir

  Ağaç ve bitki dokusunda tahribat artmakta, bunun sonucu ormanlar ve bitki türleri gittikçe azalmaktadır. ormanlarda yapılan usulsüz kesim, tarla açma, plansız yerleşim, düzensiz otlatma , yolların gelişigüzel ve keyfi yapımı gibi müdahaleler doğal bitki örtüsüne zarar vermektedir.Yukarıda sayılan sebeplerin hemen hemen hepsi insanoğlunun bilerek veya bilmeyerek veya dolaylı olarak tabiata verdiği zararlardır.

  İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan etmenler ise bunlardır

  1. Evler, iş yerleri ve taşıt araçlarında; petrol, kalitesiz kömür gibi fosil yakıtların aşırı ve bilinçsiz tüketilmesi.
  2. Sanayi atıkları ve evsel atıkların çevreye gelişigüzel bırakılması.
  3. Nükleer silahlar, nükleer reaktörler ve nükleer denemeler gibi etmenlerle radyasyon yayılması.
  4. Kimyasal ve biyolojik silahların kullanılması.
  5. Bilinçsiz ve gereksiz tarım ilaçları, böcek öldürücüler, soğutucu ve spreylerde zararlı gazlar üretilip kullanılması.
  6. Orman yangınları, ağaçların kesilmesi, bilinçsiz ve zamansız avlanmalardır.
 3. Eleman
  Devamlı Üye
  Doğaya zarar veren faktörler çevreye atılan çöpler bilinçsizce kullanılan tarım ilaçları, araç akaryakıtlarının etrafa saldığı gazlar nükleer ve biyolojik silahlar doğa üzerinde ciddi tahribatlara neden olmaktadır.
 4. Gülşen
  Devamlı Üye
  Doğaya zara veren faktörler arasında insanlar gelmektedir. İnsanlar sürekli, olarak doğayı tahrip etmektedir. İnsanların doğaya verdikleri zararlara arasında ormanlara verdikleri zararlar gelmektedir. Doğaya atılan atıklar ağaçların kesilmesi gibi nedenler doğaya zarar vermektedir. Doğayı korumak için atıkları düzgün bir şekilde atmaya dikkat etmeliyiz. Fabrikalar atıklarını uygun yerlere atmalı duman için filtre kullanmalı ve yakıt olarak doğal gaz kullanmalıdırlar. İnsanlar toplu taşıma araçları kullanmalı ve ağaç ekmeye özen göstermelidirler.

+ Yorum Gönder


doğanın bozulmasında diğer etkenler,  doğanın bozulmasındadiğer faktörlerin etkileri nelerdir kısa,  doğanın bozulmasında etki eden faktörler kısa,  doganin bozulmasinda diger faktorlerin rolu,  çevreye zarar veren unsurlar,  çevreye zarar veren fa