+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Toprağın Bağlılığı Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Güneş Hoca
  Devamlı Üye

  Toprağın Bağlılığı Hakkında Bilgi
  Toprağın Bağlılığı hakkında bana bilgi verir misin çok ihtiyacım varda Toprakta bağ nasıl olur bağlı toprak ile bağlı olmayan toprak konusunda bana bilgi verebilir misiniz? 2. Asel
  Bayan Üye

  Toprağın Bağlılığı Hakkında

  topra-n-ba-l-l-hakk-nda.jpg
  Toprağın iri veya ince taneli oluşu veya iri tanelerin ince taneler ta¬rafından birbirine yapıştırılmış olması - toprak taneciklerinin birbirine bağlılığına dikkatimizi çeker; İri taneli kum toprakları taneleri birbirine yapışmadıkları için bağsız durumda' bulunurlar. Buna karşılık kil top¬raklarının taneleri birbirine yapıştıkları için bağlı ve pek sıkı durum¬dadırlar. Kum, toz ve kilin bir araya gelmesi ile oluşan balçıklar hakim tane çapına ve yapıştırıcı kilin miktarına göre gevşek, gevrek veya sıkı olarak bağlı bulunurlar. Toprağın 'bağlılığı aynı zamanda toprağın sıkılık dereceleri ile "ifade edilir Gevşek ve gevrek topraklar geçir¬gen yani süzek oldukları gibi kök gelişimi için de uygun topraklardır. Bu¬na karşılık sıkı ve pek sıkı topraklar güç geçirgen veya geçirimsiz top¬raklardır. Bunlar da köklerin gelişimi fiziksel bir dirençle karşılaştığı gibi havalanma güçlükleri ve suyun durgunlaşması ,kökler ve diğer can¬lıların faaliyeti için sorunlar yaratır. Toprağın bağlılığı ve sıkılık dere¬cesi organik maddenin karışması, katyonların yıkanması veya birikme¬si veya oksitlerin bulunuşu ile ilişkili olarak değişir Bu ne¬denle toprağın sıkılığını gidermek için işlenmesi yanında kum veya or¬ganik maddenin karıştırılması veya kireçleme gibi işlemlerin de yapılma¬sı gerekebilir.
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Toprak ne kadar iri ise o kadar bağlı olmaz genelde kum gibi iri topraklar birbirlerine bağlanmazken kil, çimento gibi Topraklar birbirlerine bağlanırlar. Toprak ne kadar bağlı ise sıkılığı da o kadar yüksek olur.
+ Yorum Gönder