+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda J.J. Thomson'ın atomla ilgili görüşleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Güneş Hoca
  Devamlı Üye

  J.J. Thomson'ın atomla ilgili görüşleri
  J.J. Thomson'ın atomla ilgili görüşleri


  J.J. Thomson'un atomla ilgili görüşleri.png

  Thomson Atom Modeli: Üzümlü kek modeli olarak da bilinir. Thomson, Atomun Proton adı verilen artı yüklü maddeden oluştuğunu ve elektronların bu artı madde içinde (hareketsiz olarak) gömülü olduklarını ileri sürmüştür. Peki bu kununun açılı yaparmısınız, görüşleri ve çalışmaları nedir?
 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Thomson Atom Modeli

  1897 yılında, İngiliz bilim adamı J. J. Thomson bir atomun daha küçük parçalardan oluştuğunun ipuçlarını verdi. Thomson üzerinde çalıştığı deneyler ve gözlemler sonucunda atomların eksi yüklü elektronları ve bunları dengeleyecek artı yüklü tanecikleri içerdiği sonucuna vardı.Thomson’un buna uygun olarak geliştirdiği atom modeli üzümlü keke benzer: Üzümlü kekin keki oluşturan malzemesi artı yükü, üzümleri de eksi yüklü elektronları temsil eder. Yanlış ve eksik olan bu model, daha sonra Rutherford, Bohr ve diğerlerince değiştirilmiş; kuvantum mekaniğinin gelişimiyle de bugünkü hâlini almıştır.

  Thomson değişik gazlarda yapmış olduğu deneylerle her atomun elektron yükünün kütlesine oranını hesaplayarak elektronu keşfetmiştir. Elektron veren atomun artı (+, pozitif) yüklü olacağını ispatlamış, atom içerisinde proton ve elektronun homojen olarak dağıldığını tanımlamıştır, Bu yüzden bu modele üzümlü kek modeli de denilmektedir. Rutherford Atom Modeli ile proton ve elektronun homojen dağıldığı ilkesi çürütülmüştür:

  Thomson atom modelinin varsayımları şunlardır


  1. Atomlar küre biçimli olup yapı çapları yaklaşık 10-10 m dir.
  2. Atomlar elektriksel olarak nötrdür. Yani, atomdaki proton ve elektron sayıları birbirine eşittir.
  3. Elektronlar atom içinde homojen olarak dağılmıştır.
  4. Elektronların kütlesi, protonların kütlesine göre çok küçüktür. Bu nedenle atom kütlesinin büyük çoğunluğunu protonlar oluşturur.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  J.J. Thomson bilindiği gibi ünlü bir kimyacıdır ve ayrıca maddenin en küçük yapıtaşı olan atom ile ilgili çalışmaları olmuş ve kendi adını verildiği bir atom modeli oluşturmuştur. bu atom modeli bilindiği gibi üzümlü keke benzetilmektedir.
+ Yorum Gönder


j.j thomson atomlar ilgili bilgiler,  marie curienin atomla ilgili görüşleri,  thomsonun atomla ilgili düşünceleri,  J.j thomsonun atom hakkında görüşleri