+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda osmanlı devletini kim yıktı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  osmanlı devletini kim yıktı
  osmanlı devletini kim yıktı kısaca bilgi veril misiniz? Osmanlı devletini kimler neden yıktılar? Osmanlı devletinin yıkılışı ile ilgili acil bilgi verebilirseniz sevinirim?Osmanlı devletinin yıkılış tarihi ne kadardır acaba yardımcı olur musunuz? 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  osmanlı devletini kim yıktı hakkında bilgi
  osmanlı devletini kim yıktı.jpg
  Osmanlının,son zamanlarında, din adamları, fenden, ilimden habersiz, bilgisiz yetiştirilerek, İslâmiyeti içten yıkma plânları tatbike kondu. Bir taraftan, ilim, fen yok edildi. Bir taraftan da, ahlâk, edep, hayâ ve din bozuldu. Neticede altı asırlık koca imparatorluk, çöküverdi. Hâlbuki, İslâmiyet; tecrübî ilimleri, fenni, sanatı, endüstriyi önemle emretmekteydi. Bunu bildikleri için, kasıtlı olarak, fen derslerini kaldırdılar.
  Osmanlı Orduları Viyana’ya kadar gelince, Avrupa Devletleri çok korktu. “ İslâmiyet Avrupa’ya yayılıyor, Hıristiyanlık yok oluyor.” diye şaşkına döndüler. Osmanlı akınlarını durdurmak için çâre aradılar. Çok uğraştılar.
  Bir gece yarısı, İstanbul’daki İngiliz sefiri, ülkesine şifre yolladı. Müjde vermek için sabahı bekleyememişti. Arşimet gibi gece bağırdı: “Buldum! Buldum! Osmanlıların zaferden zafere ulaşmalarının sebebini ve bunları durdurmanın çârelerini buldum!” diye şöyle yazdı:
  “Osmanlılar, aldıkları esirlere hiç kötülük yapmıyorlar, kardeş gibi davranıyorlar. Hangi milletten, hangi dinden olursa olsun, küçük çocukların zekâlarını ölçüyorlar. Keskin zekâlı çocuklar seçilerek, saraydaki Enderûn denilen mekteplerde, değerli öğretmenler tarafından okutuluyor. Osmanlı akınlarını durdurmak için, ilk başta bu Enderûn mekteplerini ve bunların kolları olan medreseleri yıkmak, Müslümanları ilimde, fende geri bırakmak lâzımdır. İlk çâre budur.”
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Osmanlı devleti kurtuluş savaşı sırasında oldukça zarar görmüş ve çöküşe doğru gidiyordu. Atatürk türk halkının yanında oldu ve düşman kuvvetlerine karşı savaşmıştır. Osmanlının çok zayıf düşmesinin sonunda atatürk yeni bir devlet kurmuş ve yönetim şeklini cumhuriyet olarak belirlemiş daha sonra osmanlı devletine son vermiş T.B.M.M yi kurmuş ve saltanatı kaldırmıştır. Osmanlı devleti 1921 yılında yıkılmıştır.
+ Yorum Gönder